Översikt: En föränderlig värld​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​01 | Miljön är den ledande globala angelägenheten – och det blir alltmer bråttom

I en tid med markant osäkerhet och turbulens är det slående att miljöfrågor med 63 % toppar den (långa) listan över globala angelägenheter med viss marginal. Dessutom tror de flesta konsumenter att situationen bara kommer att förvärras, då 86 % tror att fokus på miljöfrågor kommer att växa under de kommande fem åren. Två tredjedelar tror faktiskt att vi är på väg mot en miljökatastrof om vi inte snabbt ändrar våra dagliga vanor.​

 

Diagram: De mest oroande globala angelägenheterna

Specifika miljöfrågor varierar något mellan länder, men den globala uppvärmningen är totalt sett den mest oroande frågan. Den leder i alla länder som undersöks utom Kina och Saudiarabien, där man är mer orolig för luftföroreningar (med oro för global uppvärmning på andra plats). Oron för klimatförändringar är relativt konsekvent, även om lokala bevis för/effekter av den globala uppvärmningen kan vara mycket olika. Det som skiljer länderna åt är nivån på åtgärder som vidtas för att minska den negativa påverkan, både på en individnivå och på industriell och statlig nivå.

I våra kvalitativa intervjuer med de mest miljömedvetna konsumenterna uttrycker respondenterna överallt oro över planetens allt sämre hälsa, även på marknader där intresset tidigare varit begränsat. Sådana frågor har mestadels uppmärksammats via medier, särskilt sociala medier, även om många respondenter som sagt nämner exempel på klimatförändringar som direkt påverkar deras eget liv.

Det finns också en stark medvetenhet om växande globala avfallsutmaningar, särskilt plastens inverkan på hav och havslivet. De svarande i Brasilien, Saudiarabien och Indonesien nämner särskilt de lokala negativa miljöeffekterna av snabb utveckling och industrialisering.

I allmänhet förändras intresset för miljön snabbt från en avlägsen, abstrakt oro till en som är mycket mer konkret, brådskande och, ytterst, personlig, eftersom konsumenterna i allt högre grad ser detta som ett problem som kommer att påverka deras egen och deras familjers hälsa.

Infografik: Två av tre konsumenter tror att vi är på väg mot miljökatastrof

Case study: Woodlands Dairy (Sydafrika)

Den stora mjölkproducenten Woodlands Dairy både kontraktsförpackar ledande nationella detaljhandelsvarumärken och har sitt eget varumärke, First Choice.

Woodlands, som är familjeägt och har en passion för miljön, lanserade nyligen en hållbarhetskampanj med namnet ”It's All Good”, som bygger på tre pelare: Löfte (kvalitet och affärsintegritet), Planet (bevarande) och Människor (alla människor är viktiga).

I juni 2019 lanserade Woodlands Afrikas första Tetra Brik® Aseptic 1 000 ml Slim med växtbaserad Helicap™ 23 för sin First Choice-mjölk. Förpackningen har mer än 80 % förnybara material – däribland en förslutning och plastfilm som härrör delvis från sockerrör samt FSC™-kartong – och är också återvinningsbar.

First Choice-mjölk i Tetra Brik® Aseptic-kartongförpackningar

Den nya förpackningen, som säljs i både modern och traditionell handel, lanserades med marknadsföring i butik och över sociala medieplattformar med hashtaggen #GoodStartsSmall. Dialogen har mest handlat om hållbarhet, förpackningar med mer förnybart innehåll och återvinning, med stöd av influencers i sociala medier. I förpackningens design ingår en QR-kod som konsumenterna kan skanna med en smartphone för att lära sig mer om hållbarhet.

Läs nästa avsnitt: Hälsa och miljö sammanfaller​