Tankar från vår vd

Välkommen till den 14:e upplagan av Tetra Pak Index, som visar hur den globala pandemin har ”programmerat om” dagens konsumenter och tvingat dem att ompröva sina prioriteringar och beteenden i jakten på en stabilare och mer hållbar framtid. Det här understryker också behovet av en mer målinriktad global dialog och brådskande, samordnade åtgärder för att åstadkomma positiva förändringar.

Global översikt – en värld som förändrats av covid-19

När världen förändrades år 2020 förändrades även konsumenternas attityder och beteenden. I årets index utforskar vi trender som vi tror kommer att bestå även efter pandemin – och vi tittar närmare på de affärsmöjligheter som varje trend skapar inom tre nyckelområden: hemmet, hälsan och miljön.

Vanor – omdefinition av det egna hemmet

Dagens konsumenter fokuserar på sina levnadsmiljöer på ett sätt som de inte gjorde före pandemin. Hemmet har blivit fristad, arbetsplats, klassrum, nöjescentrum, galleria och mycket annat, och vardagsrutiner har förändrats markant.

Hälsa – Från skydd till förebyggande

Konsumenternas intresse för hälsa är självfallet ingen ny trend – men pandemin har gjort att attityderna har förändrats avsevärt. Som vi sett har covid-19 under de senaste par åren varit konsumenternas största källa till oro. Oron för pandemin har knuffat ned alla andra hälsobekymmer längre ned på listan och gjort att dessa endast citerades av 13 procent av respondenterna i år.

Miljön – viktigare än någonsin

Oron för miljön försvinner inte. I år angav exakt hälften av konsumenterna att miljön är den näst viktigaste globala frågan, till och med lite viktigare än år 2020.

Sammanfattning och slutsatser

De 10 viktigaste lärdomarna från Tetra Pak Index 2020, sammanfattade i en praktisk lista – finns också som en nedladdningsbar, smartphoneanpassad infografik.

Nedladdningar och video

Infographics cover

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Play button for the explainer video

Tetra Pak Index 2021, förklarande video