Tankar från vår President och CEO

Välkommen till den 13:e utgåvan av Tetra Pak Index, som i kölvattnet på covid-19 utforskar en helt annan värld än den vi hade för bara något år sedan. Pandemin är en unik händelse som påverkar samhällen världen över och leder till nya konsumentfrågor och behov, vilket förändrar förutsättningarna för industrin och skapar nya paradigmer.

Vad konsumenterna vill ha

En inblick i vad konsumenter vill ha när det gäller mat- och dryckesförpackningar: Högst upp på listan står att skydda maten längre för att undvika slöseri och behålla näringsvärdet.

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University, säger: ”Årets Tetra Pak Index belyser de konsumentrelaterade och sociala frågeställningar som växer fram och som i allt högre utsträckning återspeglas i den akademiska forskningen. Med en växande global befolkning som år 2050 kommer att kräva upp till 70 % mer livsmedel i en tid när utmaningarna i fråga om biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet blir allt mer pressande, finns det ett akut behov av förändring. Djärva initiativ som de som Tetra Pak har tagit för att tänka om i fråga om framtidens livsmedelsförpackningar ligger därför i tiden.”

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University, säger: ”Årets Tetra Pak Index belyser de konsumentrelaterade och sociala frågeställningar som växer fram och som i allt högre utsträckning återspeglas i den akademiska forskningen. Med en växande global befolkning som år 2050 kommer att kräva upp till 70 % mer livsmedel i en tid när utmaningarna i fråga om biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet blir allt mer pressande, finns det ett akut behov av förändring. Djärva initiativ som de som Tetra Pak har tagit för att tänka om i fråga om framtidens livsmedelsförpackningar ligger därför i tiden.”

Sammanfattning och slutsatser

De 10 viktigaste lärdomarna från Tetra Pak Index 2020, sammanfattade i en praktisk lista – finns också som en nedladdningsbar, smartphoneanpassad infografik.

NEDLADDNINGAR OCH VIDEO

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

woman wearing a mask in grocery store

Videosammanfattning