Go nature. Go carton.

   ΑΡΧΙΚΗ   ΔΡΑΣΕΙΣ    ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ   ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ   

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την παροχή τροφής σε παγκόσμια κλίμακα προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη;

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αναφορικά με τη βιωσιμότητα είναι αλληλένδετες και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή: Έως το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 25%, αυξάνοντας παράλληλα και τη ζήτηση για τροφή. Ωστόσο, παρόλο που τα συστήματα τροφίμων ευθύνονται πλέον για περισσότερο από το 1/3 των εκπομπών αερίων του άνθρακα (GHG), το 1/3 των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως είτε χάνεται είτε απορρίπτεται.

Ως κλάδος επιβάλλεται να συνεργαζόμαστε σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας και να αναλαμβάνουμε συλλογικές δράσεις που βοηθούν στη μείωση του άνθρακα. Παράλληλα  οφείλουμε να συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία και την ενίσχυση της ανακύκλωσης των συσκευασιών τροφίμων.

Εργαζόμαστε από κοινού για εναλλακτικές λύσεις

Εναλλακτικές λύσεις συσκευασίας που έχουν ως βάση τους τα φυτικά συστατικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων αναφορικά με τη βιωσιμότητα. Άλλωστε, ήδη, οι χάρτινες συσκευασίες παρέχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα παγκοσμίως. Μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων επεξεργασίας τροφίμων και τεχνολογιών συσκευασίας που θα εξοικονομούν νερό και ενέργεια, στοχεύουμε  στη δημιουργία μίας ακόμη πιο βιώσιμης συσκευασίας, που θα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ανανεώσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά, θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και θα έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.  

Καθημερινά, εργαζόμαστε από κοινού με πελάτες, συνεργάτες, κυβερνήσεις, ΜΚΟ και καταναλωτές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που δύνανται να αποτελέσουν την αρχή της  αλλαγής.

 

Δείτε την ιστορία

 

Εργαζόμαστε από κοινού για εναλλακτικές λύσεις

Εναλλακτικές λύσεις συσκευασίας που έχουν ως βάση τους τα φυτικά συστατικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων αναφορικά με τη βιωσιμότητα. Άλλωστε, ήδη, οι χάρτινες συσκευασίες παρέχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα παγκοσμίως. Μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων επεξεργασίας τροφίμων και τεχνολογιών συσκευασίας που θα εξοικονομούν νερό και ενέργεια, στοχεύουμε  στη δημιουργία μίας ακόμη πιο βιώσιμης συσκευασίας, που θα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ανανεώσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά, θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και θα έχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.  

Καθημερινά, εργαζόμαστε από κοινού με πελάτες, συνεργάτες, κυβερνήσεις, ΜΚΟ και καταναλωτές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που δύνανται να αποτελέσουν την αρχή της  αλλαγής.

 

Δείτε την ιστορία

 

Ανακαλύψτε τα θέματα βιωσιμότητας

 

Στόχος μας είναι να ηγηθούμε του βιώσιμου μετασχηματισμού εντός του κλάδου μας. Αυτό συνεπάγεται ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία ενός θετικού αντικτύπου μέσω των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των δράσεων που λαμβάνουμε. Τέσσερις ξεκάθαρες προτεραιότητες διέπουν το σύνολο των ενεργειών μας:

Woman with circularity symbol on cardboard background

⁠Λύσεις προς την κυκλική οικονομία

Με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης, συνεργαζόμαστε με φορείς και οργανισμούς σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας για την ανακύκλωση. Σχεδιάζουμε χάρτινες συσκευασίες με στόχο να αυξήσουμε το περιεχόμενό τους σε ίνες καθώς και τη χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Plate in cardboard version with windmill and factory

Συστήματα τροφίμων με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Έχουμε δεσμευτεί να πετύχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις δραστηριότητές μας έως το 2030 και το ίδιο προσδοκούμε για όλο το φάσμα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας μέχρι το 2050, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό μέτρων για τη μείωσή τους.

Orange with globe wrapped around in cardboard

Βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Σε μια συλλογική προσπάθεια να υποστηρίξουμε τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων, εργαζόμαστε σε όλη την αλυσίδα αξίας για να αυξήσουμε την πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα, να μειώσουμε την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων και να δομήσουμε βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων.

woman in cardboard with animals and biodiversity

Προστατεύουμε και αποκαθιστούμε τη βιοποικιλότητα

Δουλεύουμε συνεργατικά με παγκόσμιους και τοπικούς φορείς και οργανισμούς για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, εστιάζοντας στην υπεύθυνη εύρεση πόρων, την αποκατάσταση της γης και την αποτελεσματική χρήση του νερού.

Ανακαλύψτε το όραμα και τις λύσεις μας

see through carton standing on cardboard forest background

Δημιουργώντας μια ακόμα πιο βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Ακολουθήστε την προσέγγισή μας για τη δημιουργία μιας ακόμα πιο βιώσιμης συσκευασίας τροφίμων – προερχόμενη πλήρως από υπεύθυνα ανανεώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά, πλήρως ανακυκλώσιμα και με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα5.

Experts looking at cartons and machine

Ανακαλύψτε τις βιώσιμες λύσεις που προσφέρουμε

Ενημερωθείτε για το πώς οι λύσεις που παρέχουμε, μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο – από τις ανανεώσιμες χάρτινες συσκευασίες μέχρι τις τεχνολογίες επεξεργασίας και τις υπηρεσίες που εξοικονομούν νερό, ενέργεια και απορρίμματα.

booklet front cover on cardboard background

Ανακαλύψτε τον Απολογισμό Βιωσιμότητας για το 2022

Είτε θέλετε να μάθετε πώς τα απορρίμματα τροφίμων μπορούν να μετατραπούν σε καινοτόμα, νέα προϊόντα είτε πώς επιτυγχάνεται η αναγέννηση ενός οικοσυστήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στον Απολογισμό Βιωσιμότητας για το 2022, όπου παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες και η πρόοδός μας αναφορικά με το πώς οδηγούμε τον βιώσιμο μετασχηματισμό του κλάδου μας.

booklet front cover on cardboard background

Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων

Οι φορείς ανάπτυξης του συστήματος τροφίμων σε όλον τον κόσμο έχουν μία μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που παρουσιάζουν τα συστήματα τροφίμων. Το whitepaper παρουσιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις φιλοδοξίες μας αναφορικά με αυτό το έργο.

case booklet mockup on orange background

Ανακαλύψτε τα νέα μας

Αναζητάτε τρόπους για να κάνετε πιο αποτελεσματική την παραγωγή τροφίμων σας ή να ανταποκριθείτε στα αιτήματα των καταναλωτών για πιο βιώσιμες συσκευασίες; Περιηγηθείτε στο χαρτοφυλάκιο των ενεργειών μας και ανακαλύψτε όλα όσα έχει επιτύχει το δίκτυο πελατών μας, χρησιμοποιώντας τις λύσεις συσκευασιών από ανανεώσιμα υλικά, τις τεχνολογίες επεξεργασίας και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε.