Βοηθήστε μας να αλλάξουμε μαζί – Μια νέα συνήθεια, τα μη αποσπώμενα καπάκια

 

Περίπου το 80% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμάτων είναι πλαστικά1. Σε αυτά περιλαμβάνονται καπάκια συσκευασιών που δεν έφτασαν στα ρεύματα ανακύκλωσης. Κάθε πλαστικό αντικείμενο που καταλήγει στο περιβάλλον προκαλεί ρύπανση και χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διασπαστεί2. Οι κυβερνήσεις, οι βιομηχανίες και οι καταναλωτές πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. 

Γι' αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνουμε τα μη αποσπώμενα καπάκια στο χαρτοφυλάκιό συσκευασιών μας. Τα καπάκια μένουν πάνω στη συσκευασία μέχρι να φτάσουν στον κάδο ανακύκλωσης. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το καπάκι ανακυκλώνεται μαζί με τη συσκευασία αντί να καταλήγει στο περιβάλλον.

Απολαύστε το γάλα και τα φυτικά σας ροφήματα σε συσκευασίες όπου τα καπάκια μένουν ενωμένα.

 

Το LightWing™ 30 είναι μια νέα ιδέα flip cap με δυνατότητα επανακλεισίματος, που αναπτύχθηκε για να κάνει εύκολη την κατανάλωση στο σπίτι. Το καπάκι κλείνει για μελλοντική χρήση. Ανοίξτε προς τα πάνω το καπάκι και πατήστε το προς τα κάτω για να το κλείσετε.

Δείτε πώς λειτουργεί το LightWing™ 30

Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση των απορριμμάτων.

Με τα μη αποσπώμενα καπάκια, δεν χρειάζεται να διαχωρίσετε το καπάκι από τη συσκευασία μόλις την τελειώσετε. Το καπάκι μένει πάνω στη συσκευασία μέχρι να φτάσει στον κάδο ανακύκλωσης, όπου συλλέγεται και ανακυκλώνεται. Αυτό γίνεται ώστε το καπάκι να μην καταλήξει στο υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον. Οι χρησιμοποιημένες χάρτινες συσκευασίες υγρών τροφίμων μπορούν να μετατραπούν σε άλλα πολύτιμα προϊόντα, όπως κεραμίδια, γλάστρες, χαρτομάντιλα, χαρτοπετσέτες και πολλά άλλα.

1 European commission, Press Corner, Single-use plastics: New EU rules to reduce marine litter, Brussel, 2018. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3909

2 Save Money Cut Carbon, Januari, 2022. https://www.savemoneycutcarbon.com/learn-save/how-long-does-it-take-for-plastic-to-biodegrade/