2023-06-15
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค เข้าร่วมการประชุมประจำปี
Global Packaging Forum ครั้งที่ 5
ในงาน ProPak Asia

annual global packaging forum

กรุงเทพฯ  (15 มิถุนายน 2566) — เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชันการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เข้าร่วมการประชุม Global Packaging Forum ครั้งที่ 5 ในงาน ProPak Asia ประจำปีนี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ และคุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน เป็นตัวแทนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “อนาคตของบรรจุภัณฑ์” หรือ “The Future of Packagingในปีนี้

               คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย ร่วมนำเสนอการบรรยายหลักในประเด็นเรื่อง “2023 consumer insights and the packaging implications for the Food & Beverage industry” และคุณปฏิญญา ศิลสุภดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Recycling, Reprocessing & Closed Loop Collection” โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายในการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ตลอดจนเทคโนโลยีการรีไซเคิลและตลาดผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในภูมิภาค

               คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า: “เนื่องจากโลกมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและมีเทรนด์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ ข้อมูลจากเทรนด์ดิพิเดียซึ่งเป็นรายงานเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคของเต็ดตรา แพ้ค  ประจำปี 2566  แสดงให้เห็นถึงแนวทางของบรรจุภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป”

               ตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นเทรนด์ในขณะนี้คือ ความต้องการรู้สึกอยากควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ในภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก การเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวหรือช่วงชีวิตของแต่ละคน รวมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ออกแบบมาเฉพาะให้เหมาะกับตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสให้แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มสามารถสื่อสารประโยชน์ด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ได้”

               เต็ดตรา แพ้ค เชื่อว่านวัตกรรมคือคำตอบ งานประชุม Global Packaging Forum ได้รวมเอาทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม มาร่วมพูดคุยกัน เพื่อหาโซลูชันรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมุ่งสู่การร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

               คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า: “ทุกคนในวงจรของการผลิตและจัดการบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์ในอนาคตมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น”

               เต็ดตรา แพ้ค วางเป้าหมายการดำเนินงานครั้งสำคัญเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลก ในปัจจุบัน เรากำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลกล่องบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรม และการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากนี้ เรามีเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573”

               อย่างไรก็ตาม เราทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้น Global Packaging Forum ในปีนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่จะแบ่งปันความรู้และแนวคิดกับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาวิธีการที่เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

               งาน ProPak Asia ถือเป็นงานแสดงอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ อันดับ 1 ของเอเชีย โดยครบรอบการจัดงานเป็นปีที่ 30 และนับเป็นครั้งที่ 5 ของงานประชุม Global Packaging Forum ที่ร่วมจัดโดยสถาบันการบรรจุภัณฑ์ของออสเตรเลีย หรือ Australian Institute of Packaging และบริษัท Informa Markets คู่ขนานไปกับงาน ProPak Asia โดยเป็นเวทีที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ทั้งเรื่องเทรนด์ในปัจจุบัน นวัตกรรม และความยั่งยืน

อ่านรายงานเทรนด์ดิพิเดียประจำปี 2566 ที่นี่
อ่านรายงานความยั่งยืนล่าสุดของเต็ดตรา แพ้ค ซึ่งเป็นผลสรุปของปี 2565 ที่นี่

จากซ้ายไปขวา:

  • คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  • Ms Nerida Kelton FAIP, CPP รองประธาน - Sustainability & Save Food, World Packaging Organisation (WPO)
  • Mr Ralph Moyle FAIP, CPP, ผู้ชำนาญการฝ่ายการศีกษา สถาบันการบรรจุภัณฑ์ของออสเตรเลีย หรือ Australian Institute of Packaging