2023-05-10
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านสภาพอากาศของยุโรปประจำปี 2566 โดย FINANCIAL TIMES

climate leaders announcement

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (10 พฤษภาคม 2566)  - เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำด้านสภาพอากาศของยุโรปประจำปี 2566 โดย Financial Times เนื่องมาจากความก้าวหน้าของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ 

จากการประเมินโดย Financial Times และ Statista กว่าหลายพันรายการ มีเพียงบริษัทชั้นนำ 500 แห่งที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากที่สุดเท่านั้น ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย   

แต่ละบริษัทในรายการประเมินจะได้รับการกำหนดคะแนนเป็นรายๆ ไป ซึ่งคำนวณโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซของบริษัท ระดับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเหล่านี้ และการลดการปล่อยก๊าซคิดเป็นเปอร์เซ็นต์   

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทแรกของบริษํททั้ง 500 แห่งที่เข้ารอบ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซ ในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลงได้ 54.3% ในระยะเวลา 5 ปี การจัดอันดับยังแสดงถึงความพยายามของเต็ดตรา แพ้คตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ในขอบเขตที่ 3) โดยเน้นย้ำถึงการเป็นบริษัทที่ได้คะแนนในระดับ A จากองค์กร CDP เป็นประจำ และเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ตามที่ได้รับอนุมัติโดยโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ หรือ Science Based Targets Initiative (SBTi) เพื่อจำกัดให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับ 1.5 องศาเซลเซียส  

มร อดอลโฟ โอริเว่  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเต็ดตรา แพ้ค  กล่าวว่า “การได้รับการยอมรับเช่นนี้ นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างหนักและความทุ่มเทของทีมงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แม้ว่าเราจะภูมิใจในความสำเร็จของเราจนถึงปัจจุบัน แต่เรายังคงวางแผนที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา ขับเคลื่อนแนวทางการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ในขณะที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นของระบบอาหารและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การกระทำทั้งหมดนี้เป็นแกนหลักในเป้าหมายของเรา เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีพร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ และเราสัญญาว่าจะปกป้องทุกคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ผู้คน และโลกใบนี้”

นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า "สำหรับในประเทศไทย เต็ดตรา แพ้ค ได้ร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนในโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของบริษัท เราได้ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงงานในจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเรายังได้ร่วมหาแนวทางในการประหยัดการใช้น้ำในการผลิตร่วมกับลูกค้าหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เราได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนแนวทางหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ผ่านโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่ริเริ่มเองและเข้าร่วมกับพันธมิตร เช่น โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วกลับมาสร้างประโยชน์ต่อชุมชน โดยการนำมารีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัย

ในทุกพื้นที่ที่เต็ดตรา แพ้ค ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ตั้งแต่ภูมิภาคยุโรปตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรารวมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความก้าวหน้าที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเราเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่    

#ClimateAction #let’sGOfurther #GoNatureGoCarton