2022-09-19
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ร่วม กิจกรรม
“พล๊อกกิ้ง วิ่งเก็บขยะ เพื่อกรุงเทพสีเขียว”

tetra pak thailand participates in plogging

(จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  2. นายยูน ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
  3. ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธาน สวนป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  4. นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (19 กันยายน 2565) — เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “พล๊อกกิ้ง วิ่งเก็บขยะ เพื่อกรุงเทพสีเขียว” ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพันธมิตรรายอื่น กิจกรรมนี้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2565 หลังจากวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด ประจำปี 2565 (ตรงกับวันที่ 17 กันยายน) และสอดคล้องกับการดำเนินการร่วมกันทั่วโลกในการต่อสู้กับความท้าทายในเรื่องของขยะมูลฝอย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายและส่งเสริมการจัดการขยะ

“พล็อกกิ้ง (Plogging)” คือ การเก็บขยะในขณะวิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นการผสมผสานระหว่างคำภาษาสวีเดน “plocka upp” ซึ่งแปลว่า “หยิบ” และ Jogging หรือ จ็อกกิ้ง เริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมในสวีเดนเมื่อประมาณปี 2559 และด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติก จึงได้กิจกรรมขยายไปยังประเทศอื่น ๆ นับแต่นั้นมา ในด้านการออกกำลังกาย พล็อกกิ้งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายที่หลากหลายโดยเพิ่มการก้มตัว การย่อตัว และการยืดกล้ามเนื้อให้กับกิจกรรมหลักอย่างการวิ่ง การเดินป่า หรือการเดิน โดยในแต่ละวันมีผู้คนประมาณ 2,000,000 คนทำกิจกรรมนี้ใน 100 ประเทศ

กิจกรรมพล็อกกิ้งในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 160 คน ซึ่งได้เดินตามเส้นทางต่าง ๆ สี่เส้นทาง และจัดเก็บขยะได้ทั้งสิ้นเกือบ 300 กิโลกรัม โดยเต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย พร้อมยังช่วยรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปรีไซเคิลต่อไป