2018-09-21

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ก้าวย่างสำคัญสู่ Zero Breakdown

เต็ดตรา แพ้คนำเสนอแนวทางการวางแ​​ผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านการสัมมนาออนไลน์

Leveraging Industry 4.0 to increase reliability and productivity

​​ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.00-12.00น
เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก ร่วมมือกับ
บริษัท ไมโครซอฟท์ จัดการสัมมนาออนไลน์ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทำ​ความเข้าใจว่า ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้นจะสร้าง ความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบกับธุรกิจในอนาคตอย่างไร ทราบถึงเทรนด์ใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยี ล่าสุดของบริการช่าง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนป้องกันและลดการสูญเสียอันเกิดจากการ ที่เครื่องผลิตเสียหายหรือหยุดการทำงานกระทันหัน 
พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด

ระหว่างการสัมมนาออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะร่วมบรรยายกับไมโครซอฟต์ โดยครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ : อุตสาหกรรม 4.0   คืออะไรและมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร
ประโยชน์ของอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีต่อวงการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการวางแผนบำรุงรักษา เครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างไร

ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและบรรจุอาหารนานกว่า 60 ปี  เต็ดตรา แพ้ค เข้าใจดีว่าทุกธุรกิจย่อมมี ความแตกต่างกันเมื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 งานบริการด้านช่างของเต็ดตรา แพ้ค จึงไม่ใช่เพียงแค่ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรยามแบบเฉพาะหน้าเท่านั้น ​หากยังรวมถึงการใช้ระบบและเครื่อง มือดิจิทัล นวัตกรรมที่ทันสมัยในการเชื่อมต่อเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมการทำงานทางไกล ฯลฯ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุ้มทุน และรับประกันความปลอดภัยของอาหารตลอดวงจร การผลิต

การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า เป็นอีกหนึ่งบริการช่างที่บริษัทฯพัฒนาขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานแก่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากแผนป้องกันความผิดพลาด ล่วงหน้าแล้ว ระบบการทำงานของบริการนี้ยังลงลึกไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆและเฝ้าระวังแบบเรี ยลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตค้นพบความผิดปกติที่อาจนำไปสู่การหยุดทำงานหรือการเสียหายของ เครื่องจักร ข้อมูลจากการตรวจสอบจะถูกเก็บและส่งอย่างปลอดภัยไปยังศูนย์กลางการบริหารจัดการด้าน คุณภาพและประสิทธิภาพของเต็ดตรา แพ้ค โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมทำการวิเคราะห์รูปแบบ หาผลลัพธ์ และส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าไปยังทีมวิศวกรฝ่ายบริการทั่วโลก ซึ่งทำให้อัตราการเสียหายแบบกระทัน หันของเครื่องจักร
ลดลง รวมถึงเพิ่มเวลา ประสิทธิภาพ และความอุ่นใจในการดำเนินงานผลิตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะ มีลูกค้ากว่า 600 รายทั่วโลก หันมาใช้งานงานบริการในรูปแบบดังกล่าวภายในปีนี้

​ “ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า
เปรียบเสมือนการลงทุนที่มีหลักประกันความคุ้มค่าในอนาคต ระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชื่อม ต่อทั่วโลกทำให้เราสามารถป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ กำจัดการหยุดทำงานแบบกระทันหันของ เครื่องจักรให้หมดไป หรือที่เราเรียกว่า Zero Breakdown ลูกค้าที่เลือกใช้บริการนี้ยังถือเป็นกลุ่มผู้ผลิต หน้าที่มีส่วนร่วมพัฒนางานบริการด้านช่างในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไปพร้อมกับวงการผลิตอาหารและ เครื่องดื่มอีกด้วย” 
​​ราจาต ชาห์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการช่าง
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จำกัด กล่าว

รายละเอียดการสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ “Predictive Maintenance - Leverage Industry 4.0 to increase reliability and productivity” 
การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า เพิ่มขีดความสามารถและเสถียรภาพในการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0
วันงาน: 26 กันยายน 2561 
เวลา: 11.00-12.00 น.


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนก่อนวันงานได้ที่เว็บไซต์
Webinar: Predictive Maintenance – Leverage Industry 4.0 to increase reliability and productivity   
โดยผู้จัดงานจะส่งข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนให้ท่านผ่านทางอีเมล 

หากต้องการรับชมงานสัมมนาครั้งก่อนของเต็ดตรา แพ้ค ในหัวข้อ Industry 4.0: Impact on Food and Beverage Manufacturers กรุณาคลิกที่นี่​