บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

เต็ดตรา แพ้ค เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2518 เมื่อได้มีการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องแรกที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ที่จังหวัดสระบุรี ผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์คหรือนมวัวแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยให้บริการครบวงจรในกระบวนการผลิต การบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Tetra Pak Thailand map

ปัจจุบัน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีโรงงานผลิตหลอดพลาสติก แถบพลาสติก และฝาสำหรับกล่องเครื่องดื่ม รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิคประจำภูมิภาคอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2564

  • เครื่องบรรจุที่ดำเนินการผลิต 222 เครื่อง
  • อุปกรณ์เพื่อการหีบห่อและจัดจำหน่ายที่ดำเนินการ 799 หน่วย
  • จำนวนพนักงานที่สำนักงานในกรุงเทพฯ 244 คน
  • จำนวนพนักงานที่โรงงานในจังหวัดระยอง 249 คน
  • ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่องบรรจุภัณฑ์ของเต็ดตรา แพ้ค 1,493 ล้านลิตร
  • จำนวนกล่องบรรจุภัณฑ์ของเต็ดตรา แพ้คที่จัดส่ง 6,819 ล้านกล่อง

หมายเหตุ: ตัวเลขเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน แนวคิดของเต็ดตรา แพ้ค ที่ว่า
“ปกป้อง ทุกคุณค่า™” (PROTECTS WHAT’S GOOD™) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35)
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทร 02 018 3000

ที่อยู่โรงงานและศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
109 นิคมอุตสาหกรรม อีสเทอร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

โทร 038 927 600