ที่มาโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน
เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก หรือ The Green Shelter Project

โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน (The Green Shelter Project) คือโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จของโครงการหลังคาเขียวฯ โดยเปิดรับพันธมิตรที่จะมาสนับสนุนโครงการให้สามารถขยายช่องทางการรับกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้าง อาทิ แผ่นหลังคา ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ อีโค่บริค วงกบประตู และอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้าง “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีต่าง ๆ ในนามของโครงการ

โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน

ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ได้ริเริ่มโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ร่วมกับพันธมิตรเดิมในโครงการหลังคาเขียว ได้แก่ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (รายการทีวี 360 องศา) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมสนับสนุนการขยายช่องทางการรับกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ประสบภัย ผ่านทางการทำงานร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีบริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3) เข้าร่วมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังประชาชนทั่วประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล ได้แก่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด  บริษัท รีไซโคเอ็กซ์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และบริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ช่วยพัฒนากล่องเครื่องใช้แล้วกลับมารีไซเคิลให้เป็นวัสดุก่อสร้าง  “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีต่าง ๆ ในนามของโครงการ

กล่องเครื่องดื่มเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง

กล่องเครื่องดื่มยูเอชทีนอกจากจะสามารถปกป้องอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ภายในเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค เมื่อบริโภคหมดแล้วยังสามารถนำกลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ อาทิ วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นหลังคา ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ อีโค่บริค วงกบประตู และอื่น ๆ

อาสาเก็บกล่อง คุณก็เป็นได้

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ แบบนี้ได้ง่าย ๆ เพียงเก็บกล่องนมหรือเครื่องดื่มที่หมดแล้วมาทำตามขั้นตอน แกะ – ล้าง – เก็บ หรือพับเล็ก แล้วนำมาให้ที่จุดรับกล่องตามที่ต่าง ๆ ที่โครงการเตรียมไว้ เพื่อส่งต่อกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่จะช่วยสร้าง “บ้าน” เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีต่าง ๆ ในนามของโครงการ