Οι χάρτινες συσκευασίες υγρών τροφίμων είναι η βιώσιμη επιλογή σας


Η συσκευασία παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία τροφίμων και ποτών και διασφαλίζει ότι οι πολύτιμοι πόροι δεν σπαταλούνται.

Μέτρηση της βιωσιμότητας


Η Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής (LCA) είναι μια μέθοδος μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Η Aξιολόγηση του Κύκλου Ζωής που χρησιμοποιήθηκε από την Tetra Pak διεξήχθη από ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα και εξετάστηκε από μια ανεξάρτητη διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Διεξάγεται ως μια πλήρως συμβατή με το ISO 14040/14044 μελέτη LCA για την ελληνική αγορά. Τα γεγονότα και οι αριθμοί που επισημαίνονται εδώ βασίζονται στη μελέτη.

Κλιματικά έξυπνα υλικά

Τα υλικά από ανανεώσιμους πόρους έχουν καλύτερο περιβαλοντικό αποτύπωμα καθώς απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα, σε αντίθεση με τα υλικά που προέρχονται από ορυκτούς πόρους και απελευθερώνουν νέο CO2, το οποίο υπήρξε στο έδαφος για εκατομμύρια χρόνια. Η χάρτινη συσκευασία που κατασκευάζεται από ίνες ξύλου και το πλαστικό φυτικής προέλευσης (plant- based) από ζαχαροκάλαμο είναι ανανεώσιμα υλικά. Τα αποτελέσματα από την LCA 2021 δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των ανανεώσιμων υλικών που περιέχει μια συσκευασία, τόσο χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο έχει. Επομένως, από περιβαλλοντικής άποψης οι χάρτινες συσκευασίες υγρών τροφίμων είναι μια καλή λύση σε σύγκριση με τις εναλλακτικές συσκευασίες που κατασκευάζονται από υλικά προερχόμενα κατά βάση από ορυκτούς πόρους.

Καλές Επιδόσεις: Το παράδειγμα του γάλακτος στο ψυγείο

Στην κατηγορία του γάλακτος ψυγείου , οι συσκευασίες Tetra Pak plant- based παρουσιάζουν βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου σε σχέση με τις τυπικές συσκευασίες Tetra Pak χάρη στην περιεκτικότητά τους σε πλαστικό φυτικής προέλευσης.

Βάρος, μεταφορά και ανακύκλωση

Η ελαφριά συσκευασία είναι καλύτερη βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων. Π.χ. το χαμηλό βάρος και το σχήμα μιας χάρτινης συσκευασίας οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μεταφορά και σε εξοικονόμηση καυσίμων κατά τη μεταφορά των υγρών τροφίμων. Η ανακύκλωση είναι σημαντική για τη βελτίωση της χρήσης υλικών και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι χάρτινες συσκευασίες υγρών τροφίμων είναι ανακυκλώσιμες μέσω μιας απλής διαδικασίας που διαχωρίζει τις ίνες χαρτιού από τα άλλα υλικά, χρησιμοποιώντας μόνο νερό και εξοπλισμό διαχωρισμού υλικών.