Stöd till utvecklingen av en självständig mejerisektor i Panama

Utmaning/bakgrund

Mejeriprodukter och mjölkbaserade produkter har historiskt sett utgjort viktiga delar av livsmedelssäkerheten i Panama. Landets årliga mjölkproduktion är ca 180 miljoner liter och efterfrågan är 480 miljoner liter mjölk per år, fördelat på flytande mjölk, olika inhemska mjölkprodukter och importerade mejeriprodukter. Konsumtionen är 120 liter per capita och mjölkpulverimporten uppgår till ungefär 1 980 ton per år.

Beroende på kvalitet klassificeras mjölken som klass A, B eller C, där A har högst kvalitet och C längst sett till bakteriehalt och sammansättning. Traditionellt har mejerisektorn subventionerats, framför allt småbrukare. På grund av stigande produktionskostnader och ineffektivitet när det gäller produktion och arbetsmetoder har dock mjölkbönderna svårt att höja sina inkomster. Trenden är i stället att den lokala mjölkproduktionen har minskat ända sedan 1999. Den genomsnittliga avkastningen från mjölkproduktionen är låg, bara 3,8 liter per ko och dag, och det finns runt 400 små eller medelstora lantbruk.  

Initiativet – introduktion av modellen med mjölkproduktionscentra

För att stödja utvecklingen av en mer självständig mejerisektor har Tetra Pak-kunden och mejeriföretaget Industrias Lácteas, S.A. med stöd av Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development infört modellen med mjölkproduktionscentra.

Modellen med mjölkproduktionscentra kopplar samman småbrukare med en stabilare marknad genom ett engagerat mejeriföretag som är berett att investera i distributionskedjan för mjölk. Genom mjölkproduktionscentret har lantbrukarna tillgång till en säker marknad för sin mjölk, liksom ett utbildningsprogram och den hjälp de behöver för att höja sina intäkter och gårdens lönsamhet. Utbildning och teknisk assistans tillhandahålls av ett team lokala lantbruksrådgivare. De instruerar småbrukarna och får själva genomgå teknisk utbildning och får praktiskt stöd av mejeriexperter från Tetra Laval Food for Development.

Kunskapsöverföringen från mejeriexperter till lantbruksrådgivarna sker med ”Training the Trainers”-metoden. Lantbruksrådgivarna ansvarar för att tillhandahålla utbildning och rådgivning om att driva en gård, foder och fodertillsatser, spannmåls- och majskorn, djurhälsa och veterinärtjänster.

Utbildning av mjölkbönder i Panama, projekt med mjölkproduktionscentra

För närvarande samlar INDUSTRIAS LÁCTEAS S.A in cirka 110 000 liter råmjölk per dag från runt 230 lantbrukare. Projektsamarbetet inleddes i april 2022 och genomförs under 12 månader. Det omfattar 57 referenslantbrukare under den första fasen för att kunna visa upp de inledande produktivitetsresultaten för andra lantbruk. Under fas 2 ska referensgårdarna stå värd för grupputbildningar för resterande 173 lantbruk som deltar i projektet för att se till att lantbrukarna får den kompetens som krävs för att höja både volymer och kvalitet i mjölkproduktionen. I takt med att projektet växer ska sedan en större grupp lantbrukare som är involverade i projektet också utbildas.

Målsättningarna är:

  • Öka insamlingen av råmjölk med 10 %.
  • Förbättra mjölkproduktionen per gård med minst 20 %.
  • Höja lantbrukarnas intäkter från mjölkförsäljning med minst 20 %.
  • Se till att 30 % av småbrukarna producerar mjölk i A-klass (högsta kvalitet) genom att förbättra mjölkkvaliteten.

Värde/resultat – ökad mjölkproduktion och högre genomsnittsintäkter för småbrukare

Redan under de första projektmånaderna 2022 sågs förbättringar: Mjölkinsamlingen ökade med 8,5 procent, från 106 000 till 115 000 liter per dag. Referensgårdarna ökade också mjölkavkastningen per lantbruk med ungefär 4,4 procent samtidigt som den genomsnittliga intäkten per gård ökade med 4,2 procent jämfört med tiden innan mjölkproduktionscentret bildades.

”Vi har följt upp rekommendationerna om förbättrade arbetsmetoder från Estrella Azuls lantbruksrådgivningsteam beträffande mer effektiv produktion, bland annat: dokumentation, hantering av prepartumkor, hantering av kalven vid födsel, besättningshälsa, näring med flera faktorer som spelar stor roll för arbetet med produktion och reproduktion.

Därför är jag väldigt tacksam mot Estrella Azul och deras partners för att de har visat intresse för och bidragit till den kontinuerliga utvecklingen av mjölkbönder i projektet med mjölkproduktionscentret. Jag är också tacksam för all kunskap som Food for Developments experter har delat med oss genom sina tekniska besök, samtal och erfarenhetsutbyten med andra lantbrukare. På så sätt har vi kunnat uppnå en mer stabil produktion. Det finns fortfarande ett stort utrymme för förbättringar och nästa steg blir att se till att alla djur har tillgång till vatten dygnet runt samt beräkna vår genomsnittliga mjölkproduktionskostnad inför framtiden”, berättar Faustino Gonzalez, mjölkbonde hos Estrella Azul.

Blicka framåt

De har åstadkommit effektiv insamling av kvalitetsmjölk genom att bygga upp en infrastruktur för insamlingen med kyltankar, utrustning för kontroll av mjölkkvalitet, mjölkbilar/-tankar samt mjölkmottagningsutrustning. Efter 12 månader av intensivutbildningar och kunskapsutbyten har lantbruksrådgivarna en stadig kunskapsgrund när de ska erbjuda rådgivning till småbrukare. Referensgårdarna är snart redo att anordna grupputbildningar för fler lantbrukare för att visa upp best practice och fortsätta effektivisera mjölkproduktionen för att kunna utbyta best practice.

Rengöring av mjölktunnor