Wide range application

Dairy, Beverages

Cheese, Food

ได้กำไรสูงด้วยประสิทธิภาพในการแยกครีม

AirTight design

AirTight design

AirTight design เพื่อทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น


• เป็นเลิศด้านความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพราะว่าซีลช่วยป้องกันอากาศเข้ามาสร้างความเสียหายr

• เทคโนโลยี AirTight ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแยกที่ดีเยี่ยม ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

• เครื่องแยกครีมได้รับการออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นทั้งในด้านกำลังการผลิตและความหลากหลายของส่วนผสม

• เทคโนโลยี AirTight ของเต็ดตรา แพ้ค® ลดการใช้พลังงานลงถึง 20% เปรียบเทียบกับแบบกึ่งเปิด(semi-open)

Polynode Disc

Polynode Disc

กำลังการผลิตที่สูงขึ้นและสมรรถนะที่ดีขึ้น


• นวัตกรรม, โครงสร้างแบบชิ้นเดียวเพิ่มความสามารถของ disc, พื้นผิวในการแยก และเพิ่มสมรรถนะในการทำนมปราศจากไขมัน

• ไม่มีการเชื่อมแบบเดิม โดยถูกแทนทีด้วย streamlined, machine-embossed polynodes ช่วยเพิ่มเสถียรภาพ, อัตราการไหลที่สูงและปรับปรุงด้านสมรรถนะ

Optional Tetra Pak® Encapt™ technology

Optional Tetra Pak® Encapt technology

เทคโนโลยีที่ปฏิวัติการประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องแยกครีมที่กำลังการผลิตสูง


• ความดันต่ำลงรวมถึงลดความเสียดทานของอากาศโดยเหตุที่ Encapt ลดอัตราการใช้พลังงานลงถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องแยกครีมแบบอื่น

ส่งผลดีทั้งต่อต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ให้เครื่องแยกครีม ของเต็ดตรา แพ้ค® เพิ่มกำไรให้แก่ท่าน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา

สำรวจความมหัศจรรย์
ใน AIRTIGHT SEPARATORS
ของเต็ดตรา แพ้ค®:

วัตถุประสงค์ของเครื่องแยกครีม: แยกนมให้ได้ครีมและ นมปราศจากไขมัน, แยกอนุภาคออกจากน้ำผลไม้

ความมหัศจรรย์ใน Airtight Separators ของเต็ดตรา แพ้ค®:


 • การออกแบบเป็นระบบปิดทำให้อัตราการไหลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยปรารถจากความเสี่ยงเรื่องอากาศปนเข้ามาหรือการ overflow
 • ผลิตภัณฑ์ไหลด้วยแรงหนีศูนย์โดยธรรมชาติ, ด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดอัตราการใช้พลังงานของท่านลง 50%.
 • ความยืดหยุ่นสูง (เช่น การเแยกครีมของนมเย็นที่ 5°C)

สำรวจความมหัศจรรย์
ใน AIRTIGHT SEPARATORS
ของเต็ดตรา แพ้ค®:

วัตถุประสงค์ของเครื่องแยกครีม: แยกนมให้ได้ครีมและ นมปราศจากไขมัน, แยกอนุภาคออกจากน้ำผลไม้

ความมหัศจรรย์ใน Airtight Separators ของเต็ดตรา แพ้ค®:


 • การออกแบบเป็นระบบปิดทำให้อัตราการไหลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยปรารถจากความเสี่ยงเรื่องอากาศปนเข้ามาหรือการ overflow
 • ผลิตภัณฑ์ไหลด้วยแรงหนีศูนย์โดยธรรมชาติ, ด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดอัตราการใช้พลังงานของท่านลง 50%.
 • ความยืดหยุ่นสูง (เช่น การเแยกครีมของนมเย็นที่ 5°C)

ทำไมเหล็กมาตรฐานทั่วไปถึงไม่เหมาะสม
สำหรับเครื่องแยกครีมในวงการนม

สำหรับเครื่องแยกครีมที่ผลิตจากสแตนเลสเกรดธรรมดา, การใช้ด่างหรือกรดในการทำ CIP สามารถก่อให้เกิดด่าง หรือ กรด ปนเปื้อนกับนมได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานไปนานๆ หากต้องการต้นทุนการผลิตที่ต่ำโดยการใช้งานอุปกรณ์แบบยาวนาน, การลงทุนในวัสดุเกรดดีเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่า

ให้อุปกรณ์ของเราช่วยคุณ

รายละเอียดของเครื่องแยกครีม

Tetra Pak® Separators

เครื่องแยกครีมของเต็ดตรา แพ้ค®

มั่นใจในประสิทธิภาพและสมรรถภาพที่สูง


กระบวนการที่ดีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ส่งผลที่สำคัญแก่ประสิทธิภาพในการ skimming และการลดการใช้พลังงาน เครื่องแยกครีมสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่านได้โดยการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในกระบวนการ


กำลังการผลิตนมร้อน: 7,000 ลิตร/ชั่วโมงถึง 75,000 ลิตร/ชั่วโมง


กำลังการผลิตนมเย็น: 10,000 ลิตร/ชั่วโมงถึง 50,000 ลิตร/ชั่วโมง


ประสิทธิภาพการผลิต: ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม (กำลังผลิตและส่วนผสมหลากหลาย), ประสิทธิภาพในการแยก ที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยี AirTight


ลักษณะงาน: การ แยกสิ่งสกปรก & การแยกครีม; นม, เวย์, ชา, กาแฟ, น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ การกำจัดสปอร์ในนม, AMF, การ separation & การ concentration การ separation น้ำมะพร้าว และอื่นๆอีกมาก

Tetra Pak® Bactofuge

Bactofuge ของเต็ดตรา แพ้ค®

อุปกรณ์สำหรับกำจัดสปอร์และ
แบคทีเรียหรือ concentration ของโปรตีน


ใช้สำหรับทำ pre-treatment นมสำหรับทำชีสแบบดั้งเดิม, ณ จุดนี้เป็นจุดที่ butter acid spores (Anaerobic spores) ถูกกำจัดออกไป ชุด Bactofuge ยังได้ถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของนมผง, นมเพื่อการบริโภคและครีม โดยเป็นการเอา aerobic spores (เช่น Bacillus Cerus) ออกไปจากอาหาร


กำลังผลิต: 5,000 ลิตร/ชั่วโมงถึง to 55,000 ลิตร/ชั่วโมง


ประสิทธิภาพการผลิต: ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม (กำลังผลิตและส่วนผสมหลากหลาย), ประสิทธิภาพในการกำจัดสปอร์และแบคทีเรียด้วยเทคโนโลยี AirTight


ลักษณะงาน: Pre-treatment นมสำหรับทำชีส, นมเพื่อการบริโภค, นมสำหรับการผลิตนมผง, เวย์ และโปรตีน

Tetra Pak® Clarifiers

Clarifiers ของเต็ดตรา แพ้ค®

การ clarification นม, เวย์ & เครื่องดื่ม


• Clarifier ของเต็ดตรา แพ้ค® สามารถใช้ในการผลิตได้ทั้งนมร้อนและนมเย็น ประสิทธิภาพสูงสุดในการลด leucocytes และแบคทีเรียที่ 50-60 องศาเซลเซียส

• Centrifugal clarifier ซึ่งอยู่ก่อน whey separator คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะกำจัด cheese fine lines เพื่อให้การแยกไขมันเป็นไปด้วยดีและทำงานได้ยาวนาน

• เป็นเลิศในการลดความขุ่นของผลิตภัณฑ์และกำจัดสิ่งปนเปื้อนในการ clarification เครื่องดื่ม


กำลังผลิต: 15,000 ลิตร/ชั่วโมงถึง 70,000 ลิตร/ชั่วโมง


ประสิทธิภาพการผลิต: คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ, ประสิทธิภาพในการ clarification ที่เยี่ยมยอดด้วยเทคโนโลยี AirTight และความยืดหยุ่นในการผลิตที่หาที่เปรียบไม่ได้


ลักษณะงาน: ผลิตภัณฑ์นม, whey, การ clarification ชา & กาแฟ

เพื่อผลงานอันหลากหลาย

รวมไปถึง:

Dairy and Cheese

 • น้ำนมไม่แต่งสี
 • น้ำนมผสม
 • รสชาติ & สูตร
 • ครีม
 • นมโปรตีนสูง
 • Anhydrous Milk Fat (AMF)
 • การ Clarification & การ Separation ผลิตภัณฑ์ Whey

Beverages

 • ชา
 • กาแฟ
 • น้ำมะพร้าว

Food

 • น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (VCO)
  การ Separation & การ Concentration

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ใช้เครื่องแยกครีมของเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา

ข้อมูลข่าวสาร

Five reasons to choose an airtight separator

ห้าเหตุผลที่ต้องเลือก airtight separator

เครื่องแยกครีมยุคใหม่แบ่งเป็นสองแบบ: แบบกึ่งเปิดและแบบปิด(airtight) ดาวน์โหลดอินโฟกราฟฟิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับห้าวิธีการหลักที่ airtight separator สามารถทำประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของท่าน

The basics of centrifuge separation in 1 minute

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องแยกครีมในเวลา 1 นาที

เรียนรู้พื้นฐานการแยกครีม และ เครื่องแยกครีม สำหรับการผลิตนมและน้ำผลไม้ผ่านทางวีดีโอของเรา

A new level of centrifugal separation

อีกระดับหนึ่งของ เครื่องแยกครีม

เนื่องด้วยนวัตกรรมใหม่ในการออกแบบ disc stack, Arla Foods ใน Vimmerby, ประเทศสวีเดน ผลิตนมได้มากขึ้น 40% ด้วย เครื่องแยกครีม 2 ชุดจากเต็ดตรา แพ้ค เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Arla ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้