2017-08-25

​​Ett lyckat återvinningssamarbete

Utmaningen: I Schweiz vill nio av tio konsumenter återvinna sina dryckeskartonger, men hittills har återvinningsinfrastrukturen inte tillåtit detta. Utan lagstiftning som bildar ett rättsligt ramverk hamnar landets begagnade dryckeskartonger ofta i förbränningen. Frivilliga initiativ i värdekedjan är därför avgörande för att man ska kunna återvinna dryckeskartonger i Schweiz.

Initiativet: Via vårt medlemskap i GKR, den schweiziska föreningen för dryckeskartongproducenter, har vi haft en viktig roll i att främja ett samarbete mellan GKR, livsmedelskedjan ALDI SUISSE, Müller Recycling och kartong- och förpackningstillverkaren Model AG för att testa kombinerad insamling, separering och återvinning av dryckeskartonger och plastflaskor. Detta började som ett pilotprojekt i fler än 90 kommuner. År 2015 klev ALDI SUISSE ombord på projektet med målet att erbjuda kombinerade återvinningsplatser för dryckeskartonger och andra plaster i butikerna, som respons på en stor efterfrågan från kunderna och i linje med företagets egna miljömål. Samtidigt öppnade Müller Recycling landets första högteknologiska anläggning som kunde sortera dryckeskartonger och plastflaskor från samma flöde, och Model investerade över 35 miljoner CHF i att bygga en ny, innovativ återvinningsanläggning i Schweiz. Med kombinerad återvinning blev ALDI SUISSE den första detaljhandelspartnern att erbjuda platser för blandad insamling.

Värdet: I slutet av 2017 kommer ALDI SUISSE att ha infört fler än 180 insamlingsställen i sina butiker i Schweiz. Kundfeedbacken på bland annat sociala medier har varit mycket positiv och, bara åtta månader in i projektet, är återvinningsgraden cirka 60 procent vid varje insamlingsplats.

Framtiden: För första gången i Schweiz kan konsumenterna vara säkra på att dryckeskartonger verkligen separeras och återvinns. Samarbetet har potential att rädda skogsmark motsvarande 11 000 fotbollsplaner. Det förbättrar återvinningsinfrastrukturen och banar väg för nya möjligheter på marknaden. Förhoppningen är att programmets framgångar ska locka ytterligare investeringar i andra anläggningar och butikskedjor och på så vis göra detta till en modell som inspirerar både kommuner och butikskedjor i Schweiz och i andra länder.