Tetra Pak คำตอบของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์

Technological leadership across the board

 • การผสม การคลุกเคล้า และการคิดค้นสูตร
 • การเก็บรักษาด้วยความร้อน
 • การทำให้เป็นไอ การอบแห้งแบบพ่นฝอย และการจัดการผลิตภัณฑ์ชนิดผง

Serving up food application expertise

 • การผลิตแบบแบทและแบบต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเนียนและผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นเนื้อ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดน้อยถึงมาก
 • ผลิตภัณฑ์เที่มีลักษณะเปียกและแห้ง
 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ผลิตภัณฑ์แช่เย็น และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

Enabling future-proof production solutions

 • ตอบสนองระดับการลงทุนและความต้องการในการทำกำไร
 • ตอบสนองการใช้งานที่ต้องการ
 • ใช้ซ้ำอุปกรณ์หลักและองค์ประกอบการออกแบบที่มีอยู่
 • ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทางวิศวกรรม
 • ส่งมอบประสิทธิภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 • ให้ความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนในการผลิต

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องผสม
สำหรับทดลอง

นวัตกรรมเป็นวาระสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของเราที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า เครื่องผสมอาหารสำหรับทดลองของเรามีให้เช่าทุกตลาดในเอเชียแปซิฟิก เพื่อช่วยให้คุณลองสูตรอาหารใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเพียงเล็กน้อย

 • เครื่องทดลองในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง
 • นักเทคโนโลยีอาหารและวิศวกรอาหารผู้มีประสบการณ์
 • การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การรักษาความลับอย่างเต็มที่