Yetkinlik oluşturmak

Tüm işletme genelinde bir öğrenme, bilgi ve deneyim paylaşma kültürünü teşvik ederek, çalışanlarımızın tüm potansiyellerini gerçekleştirebilmesini sağlıyor, bir taraftan da işinde en iyi olanları kendimize çekip elimizde tutabiliyoruz. Çalışanlar, kendi kişisel hedefleri doğrultusunda ve kurumsal stratejimize katkı sağlayarak sürekli öğrenme ve gelişim imkanı bulabilir. Çalışanlarımıza müşteriyi anlayabilme, liderlik ve proje yönetiminden satış ve portföy yönetimine kadar tüm kurumsal görevlerde yetkinliklerini geliştirme imkanı sunuyoruz. ​ 

Öğrenme ve gelişim grafiği

Sürdürülebilir şirket misyonumuza tam bağlılık sağlamak için, çevresel yönetim eğitimi ve kurumsal yönetişime ilişkin bir e-eğitim modülünün yanı sıra İş Ahlakı Kuralları konusunda zorunlu eğitim veriyoruz. Düzenli performans değerlendirmeleri, şirket genelinde inceleme sürecinin bir parçası olup, geri dönüşüm oranları ve sera gazı emisyonları gibi çevresel hedefler de dahil olmak üzere hedeflerine ulaşabilenlere finansal teşvikler sağlanmaktadır.​

Eğitim ve gelişim programlarımız, yeteneğin itibar gördüğü, takdir edildiği ve ödüllendirildiği, dahili bir yüksek performans kültürü oluşturulmasına yardım edecek şekilde tasarlanıyor.

Her gün, liderlerimiz çalışanlarımızın en yüksek performansı göstermelerine nasıl yardım edebileceğimizi anlamaları için ekipleriyle konuşur. Eğitim portföyümüz stratejik kapasitelerimize, gelecekteki yeteneklerimize ve Tetra Pak'ta çalışan işe alım şekillerimize odaklanıyor.

Strateji 2030'umuzun oluşturulmasıyla birlikte, buna uymak için doğru yeteneği geliştirmek önemli hale geldiğinden öğrenmeye olan odağımız daha da arttı. Buna göre 2019'da aşağıdakileri yaptık:

  • Gelecekteki başarıyı sağlayacak yeni bir liderlik davranışı dizisi -Dinamizm Oluşturmak, Üretkenliği Teşvik Etmek, Yetenek Geliştirmek- oluşturduk.
  • Kapsamlı yeni bir liderlik geliştirme portföyü üzerinde çalışmaya başladık.
  • Artık tüm yeni gelenlerin kullanımına sunulan başlangıç programımızı tamamladık.
  • Tüm çalışanlar için LinkedIn Learning'i başlattık; % 56'lık bir katılım ve ortalama 90 dakikalık kullanım ile beklentileri aştı.
  • Öğrenmeyi desteklemek için sürekli bir geri bildirim kültürünü teşvik etme deneyimiz başarılı oldu ve yaklaşım şimdi tüm organizasyona yayıldı.​