Danışma panelimizle tanışın

Panel, dünyanın en sürdürülebilir gıda paketlerini yaratma hedefimiz de dahil, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak öncü bir sürdürülebilirlik gündemini şekillendirip canlandırmak için gereken deneyim ve uzmanlığa sahip olmalarına göre seçilen dört bağımsız dış danışmandan oluşuyor.

Johan Rockström, Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Johan Rockström, Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü (Başkan)

Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olan Johan Rockström, su kaynakları ve küresel sürdürülebilirliğe odaklanan bir çevre bilimi profesörüdür.

Gezegen Sınırları Çerçevesi'ni geliştirmedeki ortak çabalarıyla tanınan uluslararası üne sahip bir bilim adamıdır ve "insanlık için güvenli bir çalışma alanı" sağlamak için uymamız gereken temelleri ortaya koymuştur. Gezegen sınırlarını geliştirmeden önce Johan, su kıtlığı olan bölgelerde dayanıklılık sağlamaya odaklandı, yaklaşık on yıl boyunca tropikal bölgelerde uygulamalı su araştırmaları üzerinde çalıştıktan sonra su kaynakları konusunda uzman oldu.

Johan, araştırma çalışmalarına ek olarak, çeşitli hükümetler için bilimsel danışmanlık, çeşitli danışma kurulu ve komitelerinde başkanlık veya üyelik yapıyor. Johan, Avrupa Komisyonu'nun iklim değişikliği ve toplumsal dönüşüme uyum konusunda uzman grubunun üyesi, Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina üyesi ve EAT Vakıfları danışma kurulu başkanı ve Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinden Sağlıklı Diyetler hakkında EAT-Lancet Komisyon Raporunun ortak yazarıdır.

Johan, araştırma çalışmaları sırasında, uygulamalı arazi ve su yönetiminden küresel sürdürülebilirliğe kadar çeşitli alanlarda 150'den fazla araştırma makalesi yayınladı.

Malini Mehra FRSA, CEO, GLOBE Uluslararası sekreterliği

Malini Mehra FRSA, CEO, GLOBE Uluslararası sekreterliği

Malini, sürdürülebilir kalkınmada seçkin bir uluslararası kariyerin ardından 2014 yılında çevreyle ilgili kanun yapıcı bir kuruluş olan GLOBE'a katıldı. GLOBE'da kıdemli kanun yapıcılar ve yargıçlarla sürdürülebilirlik yönetimine yeni yaklaşımlar sağlayıp rolüne benzersiz şekilde entegre edilmiş bir perspektif getirmektedir: Kamu, özel, gönüllü ve BM sektörlerinde kampanyacı, sosyal girişimci, politika yapıcı ve üst düzey danışman olarak 30 yılı aşkın küresel deneyime sahiptir.

Siyaset bilimci ve cinsiyet uzmanı olarak, BM sivil toplum reformu konusunda Genel Sekreter Kofi Annan'a danışmanlık yaptı ve BM İnsani Gelişme Raporlarının ortak yazarı oldu.

Malini, İngiltere hükümetinde uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya liderlik etmesinin yanı sıra Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Meksika ile öncü ortaklıkları müzakere etti. Sürdürülebilir kalkınma konusunda Londra Belediye Başkanının Delegeliği ile birlikte BM'nin afet riski azaltma başkanına danışmanlık yapmakta. 2000-2013 yılları arasında, kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hareketlerinin öncülerinden biri olan ödüllü Hint STK'sı Center for Social Markets'ı kurdu ve yönetti. Bunu, Friends of the Earth International ve Oxfam dahil Uluslararası STK'larda yıllarca önde gelen küresel kampanyalar izledi. Unilever, Kimberly-Clark, BHP Billiton gibi şirketlerin yanı sıra China Dialogue ve Global Reporting Initiative gibi STK'ler de dahil, çok sayıda kurumsal ve kar amacı gütmeyen kurulda görev yaptı.

Trewin Restorick, Kurucu ve CEO, Hubbub

Trewin Restorick, Kurucu ve CEO, Sizzle Innovation

Trewin Restorick bir çevre girişimcisi, kampanyacı ve hayır kurumu CEO'sudur. Trewin, genellikle gerilla pazarlama tekniklerini kullanarak inovatif ve yaratıcı kampanyalarla çevre sorunlarını çözmeyi amaç edinmiş sosyal bir girişim olan ödüllü Hubbub Vakfı'nın kurucusudur.

Sektörde ve çevre alanında saygın bir düşünce lideridir. Business Green, Guardian Sustainable Business ve Sky News'teki düzenli köşeler dahil çevresel konularda sık sık yorum yapan bir kişidir. Ayrıca Al Gore tarafından iklim değişikliği elçilerinden biri olarak eğitilmiştir.

Trewin, Londra'nın önde gelen kamusal geri dönüşüm işi olan PaperRound'u kurduğu Friends of the Earth için Kaynak Oluşturma Başkanlığını yaptı. Aynı zamanda yeşil bir gezegen için çalışan, insanlar ve gezegen için iyi olan şeyleri birleştirerek sürdürülebilir yaşamı teşvik eden Global Action Plan organizasyonunu kurdu ve yönetti.

Trewin, Friends of the Earth'ten önce Plymouth Şehir Konseyi'nde iş oluşturma ekibinde çalıştı ve ayrıca BBC için Something Else adında bir gençlik TV programı hazırladı. Bu yıl Hubbub, Charity Times "Yılın Yardım Kuruluşu" ödülünü kazanırken, Trewin "Yılın Bireysel Lideri" dalında Küresel İyi ödülünü kazandı.

Changhua Wu, CEO, Beijing Future Innovation Center

Changhua Wu, CEO, Beijing Future Innovation Center

Changhua, Çin'in iklim politikası ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi konusunda uzmanlaşmış bir politika analistidir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik için teknoloji inovasyonunu teşvik eden kamu ve özel ortaklık platformu Beijing Future Innovation Center'ın CEO'sudur.

Changhua, iklim değişikliğiyle mücadele ve Çin'in temiz devrimini savunmadaki liderliği ile profesyonel olarak tanınmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu Gelecek Temiz Elektrik Konseyi, Asya Pasifik Su Forumu Yönetim Konseyi, Küresel Altyapı Basel Vakfı, Dünya Yeşil Tasarım Örgütü ve Ulusal Yeni Alanların Yeşil Büyüme İttifakı başta olmak üzere çeşitli küresel liderlik ve uzmanlık konseyleri ile panellerinde yer almaktadır. Dünya Bankası, BM Çevre ve Kalkınma Programı, P4G gibi sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve inovasyon konusunda kamu, özel sektör ve STK'larda çok sayıda lidere, önde gelen küresel şirketlere ve yerel yönetim yöneticilerine danışmanlık yapmaktadır.

Changhua, çevre konularında Çin medyasında ve uluslararası medyada sık sık medya yorumculuğu yapmanın yanı sıra China Environment News'ın İngilizce baskısının editörlüğünü de yürütüyor.

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

Döngüsellik, Biyolojik Çeşitlilik, Gıda ve İklime Genel Bakış

Doğayı seçin. Kartonu seçin.

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Elinde top olan erkek öğrenci

Gıdayı İleriye Taşımak

Daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya oluşturmada üzerimize düşeni nasıl yerine getirebiliriz?1

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).