Panelin sürdürülebilirlik uzmanlarıyla tanışın


Beş bağımsız dış danışmandan oluşan bu kurul, yönetimimizi ve işimizi bilgilendirmeye ve yönlendirmeye; Tetra Pak'ın paydaş beklentilerini karşılayan ve faaliyet ortamındaki dış değişikliklere etkili bir şekilde yanıt verebilecek şekilde konumlanmasını sağlayan bütünsel bir sürdürülebilirlik gündemi geliştirmesine ve uygulamaya koymasına yardımcı olurlar.

Yale Üniversitesi Hillhouse Profesörü, Sürdürülebilirlik Danışma Paneli Başkanı

Dan Esty

Yale Üniversitesi'nde Hillhouse Profesörü olarak görev yapan Dan Esty, Hukuk ve Çevre Okullarında birincil, İşletme ve Küresel İlişkiler Okullarında ise ikincil atamalara sahiptir. Aynı zamanda Yale Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi direktörü ve Yale Sürdürülebilir Finans Girişiminin eş direktörü olarak görev yapmaktadır.

Profesör Esty, ödüllü "Yeşilden Altına" ve "Daha İyi Bir Gezegen" gibi on dört kitabın yanı sıra iklim değişikliği, çevrenin korunması, düzenlemelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik gibi konularda çok sayıda makale yazmış veya düzenlemiştir. Bu yazılar, bu konuların kurumsal strateji, rekabet gücü, sürdürülebilirlik önlemleri ve ticaretle nasıl ilişkili olduğunu araştırmaktadır.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nda, 1992 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini müzakere eden ABD delegasyonunda görev yapmak da dahil olmak üzere bir dizi liderlik görevi üstlenmiştir. Connecticut Enerji ve Çevre Koruma Bakanlığında Delege olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre önce Yale'e verdiği iki yıllık arayı tamamlamıştır. Bu ara sırasında Dünya Ticaret Örgütünde Ngozi Okonjo-Iweala ile birlikte çalışmış ve küresel ticareti daha sürdürülebilir hale getirmek için bir plan geliştirmesine yardımcı olmuştur. Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ticaretin Yeniden Yapılandırılması Projesinin eş başkanlığını yürüten Esty, dünya çapında düşünce liderlerinden oluşan bir network ile birlikte Sürdürülebilir Bir Ticaret Sistemi için Villars Çerçevesini geliştirmiştir.

Profesör Dan Esty
Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü Direktörü

Johan Rockström

Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olan Johan Rockström, su kaynakları ve küresel sürdürülebilirliğe odaklanan bir çevre bilimi profesörüdür.

Gezegen Sınırları Çerçevesi'ni geliştirmedeki ortak çabalarıyla tanınan uluslararası üne sahip bir bilim adamıdır ve "insanlık için güvenli bir çalışma alanı" sağlamak için uymamız gereken temelleri ortaya koymuştur. Gezegen sınırlarını geliştirmeden önce Johan, su kıtlığı olan bölgelerde dayanıklılık sağlamaya odaklanmış, yaklaşık on yıl boyunca tropikal bölgelerde uygulamalı su araştırmaları üzerinde çalıştıktan sonra su kaynakları konusunda uzman olmuştur.

Johan, araştırma çalışmalarına ek olarak, çeşitli hükümetler için bilimsel danışmanlık, çeşitli danışma kurulu ve komitelerinde başkanlık veya üyelik yapıyor. Johan, Avrupa Komisyonu'nun iklim değişikliği ve toplumsal dönüşüme uyum konusunda uzman grubunun üyesi, Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina üyesi ve EAT Vakıfları danışma kurulu başkanı ve Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinden Sağlıklı Diyetler hakkında EAT-Lancet Komisyon Raporunun ortak yazarıdır.

Johan, araştırma çalışmaları sırasında, uygulamalı arazi ve su yönetiminden küresel sürdürülebilirliğe kadar çeşitli alanlarda 150'den fazla araştırma makalesi yayınlamıştır.

Johan Rockstrom
FRSA, İcra Kurulu Başkanı, GLOBE Uluslararası sekreterliği

Malini Mehra

Malini, sürdürülebilir kalkınmada seçkin bir uluslararası kariyerin ardından 2014 yılında çevreyle ilgili kanun yapıcı bir kuruluş olan GLOBE'a katılmıştır. GLOBE'da kıdemli kanun yapıcılar ve yargıçlarla sürdürülebilirlik yönetimine yeni yaklaşımlar sağlayıp rolüne benzersiz şekilde entegre edilmiş bir perspektif getirmektedir: Kamu, özel, gönüllü ve BM sektörlerinde kampanyacı, sosyal girişimci, politika yapıcı ve üst düzey danışman olarak 30 yılı aşkın küresel deneyime sahiptir.

Siyaset bilimci ve cinsiyet uzmanı olarak, BM sivil toplum reformu konusunda Genel Sekreter Kofi Annan'a danışmanlık yaptı ve BM İnsani Gelişme Raporlarının ortak yazarı oldu.

Malini, İngiltere hükümetinde uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya liderlik etmesinin yanı sıra Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Meksika ile öncü ortaklıkları müzakere etti. Sürdürülebilir kalkınma konusunda Londra Belediye Başkanının Delegeliği ile birlikte BM'nin afet riski azaltma başkanına danışmanlık yapmakta. 2000-2013 yılları arasında, kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hareketlerinin öncülerinden biri olan ödüllü Hint STK'sı Center for Social Markets'ı kurdu ve yönetti. Bunu, Friends of the Earth International ve Oxfam dahil Uluslararası STK'larda yıllarca önde gelen küresel kampanyalar izledi. Unilever, Kimberly-Clark, BHP Billiton gibi şirketlerin yanı sıra China Dialogue ve Global Reporting Initiative gibi STK'ler de dahil, çok sayıda kurumsal ve kâr amacı gütmeyen kurulda görev yapmıştır.

FRSA Malini Mehra
CEO, İnsan Hakları ve İş Dünyası Enstitüsü

John Morrison

John Morrison, 2009 yılında kurulan ve BM, bazı hükümetler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından tanınan küresel bir 'düşün ve yap kuruluşu' olan İnsan Hakları ve İş Dünyası Enstitüsü CEO'sudur. IHRB şu anda Adil Geçiş, Körfez'de işçi refahı, yapılı çevrede saygınlık, ticaret/yaptırımlar/sorumlu çıkış, göçmen işçiler, şirket hukuku reformu ve şirket yönetim kurullarının rolü gibi yeni girişimler üzerinde çalışmaktadır.

John, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Birleşik Krallık İhracat Finansmanı da dahil olmak üzere hükümet, iş dünyası ve uluslararası kuruluşlar için bir dizi yasal danışma grubu ve kurulunda yer almaktadır. Kısa bir süre önce Birleşik Krallık'taki John Lewis Partnership'e bağımsız Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik ve Etik Komitesi üyesi olarak atanmıştır. "The Social License" dahil olmak üzere çeşitli kitaplar yazmıştır.

ABD'de Harkness Bursiyeri olarak görev yapan John, insan hakları ve mültecilerin korunması alanında çalışmadan önce Arkeoloji ve Tarih Öncesi eğitimi almıştır. 1990'ların sonunda Anita ve Gordon Roddick'e danışmanlık yapmaya başlamış, 2003-2009 yılları arasında İş Dünyası Liderleri İnsan Hakları Girişimini yönetmeden önce The Body Shop International'a katılmıştır.

John Morrison
CEO, Beijing Future Innovation Center

Changhua Wu

Changhua, Çin'in iklim politikası ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi konusunda uzmanlaşmış bir politika analistidir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik için teknoloji inovasyonunu teşvik eden kamu ve özel ortaklık platformu Beijing Future Innovation Center CEO'sudur.

Changhua, iklim değişikliğiyle mücadele ve Çin'in temiz devrimini savunmadaki liderliği ile profesyonel olarak tanınmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu Gelecek Temiz Elektrik Konseyi, Asya Pasifik Su Forumu Yönetim Konseyi, Küresel Altyapı Basel Vakfı, Dünya Yeşil Tasarım Örgütü ve Ulusal Yeni Alanların Yeşil Büyüme İttifakı başta olmak üzere çeşitli küresel liderlik ve uzmanlık konseyleri ile panellerinde yer almaktadır. Dünya Bankası, BM Çevre ve Kalkınma Programı, P4G gibi sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve inovasyon konusunda kamu, özel sektör ve STK'larda çok sayıda lidere, önde gelen küresel şirketlere ve yerel yönetim yöneticilerine danışmanlık yapmaktadır.

Changhua, çevre konularında Çin medyasında ve uluslararası medyada sık sık medya yorumculuğu yapmanın yanı sıra China Environment News'ın İngilizce baskısının editörlüğünü de yürütmektedir.

Changhua Wu

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

Overview of Circularity, Biodiversity, Food and Climate

Doğayı seçin. Kartonu seçin.

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşüme öncülük etmek. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Artistic illustration woman and people in various situations

Gıdayı İleriye Taşımak

Her yerde, herkesin çevreye zarar vermeden üretilen güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmeye hakkı vardır. Eylemlerimiz, ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine1 geçişi desteklemeye çalışıyoruz.

Daha fazlasını okuyun

Gün batımında kadın

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Tetra Pak, en sürdürülebilir gıda paketini sunmak için çalışan, dünya lideri bir gıda prosesi ve paketlemesi şirketidir.

Ahşap evin dışında oturan kızlar

Sürdürülebilirlik zorluklarına bütüncül bir bakış

Sürdürülebilirlik zorluklarına bütüncül bir bakış

Bağlantılı sürdürülebilirlik yaklaşımımızı keşfedin. Gıda, iklim, doğa, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarındaki karmaşık sorunları nasıl çözdüğümüzü öğrenin.

tarladaki iki kişi

Paydaş katılımı

Paydaş katılımı

Tetra Pak, dünya genelindeki müşteriler, tedarikçiler ve ortaklar gibi paydaşlarla çalışarak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını destekliyor. Detayları öğrenin.

Ormandaki ağaçlar

Sürdürülebilirlik Danışma Paneli

Sürdürülebilirlik Danışma Paneli

Sürdürülebilirlik gündemimizi şekillendiren ve bilgilendiren ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olan Tetra Pak sürdürülebilirlik danışma paneli uzmanlarıyla tanışın.

Bize ulaşın

iPad tutan eller

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

İletişim kurma amacı

Bir veya daha fazla seçenek belirtin
  • 1
  • 2
  • 3

Adım 1 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı

İletişim bilgileri

Adınızı girin
Soyadınızı girin
Lütfen bir ülke/bölge seçin
  • 1
  • 2
  • 3

Adım 2 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı
Ad
Soyad
E-posta
Ülke/Konum
Bir hata oluştu. Lütfen yeniden deneyin.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu alanı doldurun

Bu formu göndererek Tetra Pak'ın gizlilik politikasını okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamış olursunuz.

  • 1
  • 2
  • 3

Adım 3 / 3

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).