​​Yönetişim çerçevemiz

Stratejimizin ve liderlik konusuna yaklaşımımızın temelini oluşturan yönetişim çerçevemiz amacımızı yerine getirmemize yardım eder. Gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmayı taahhüt ediyor ve iyi olanı, yani gıdayı, insanları ve gezegeni korumaya söz veriyoruz. Yönetişim çerçevemiz ayrıca etik ve sorumlu davranma konusunda bizi yönlendirirken ilgili düzenlemelere ve mevzuata uymamıza yardımcı olur. Çerçevenin uygulanmasından sorumlu olan Yönetici Liderlik Ekibi, Kurumsal Yönetişim Ofisi'nin yanı sıra yerel yönetişim ve risk görevlileri ağı tarafından da desteklenir.

Sorumluluk bildirgemiz, Tetra Laval Yönetim Kurulu ve Tetra Pak'ın görev ve sorumluluklarını özetler. Çerçeve, riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içerir.

Etkili ve şeffaf bir dahili kontrol ortamı sağlamak için, yeni bir Yönetişim Risk Uyumluluk (GRC) sistemi uyguladık. Bu sistem, hafifletici politikaları, prosedürleri ve ayrıntılı kontrolleri, güvence süreçleri, değerlendirmeler ve raporlar ile bir araya getirerek tek bir risk yönetimi platformu oluşturur.

 

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken, İş Ahlakı Kurallarımız şirketin çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirler. 

Yönetişim çerçevemiz

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimiz için şeffaflık sağlayıp güven oluşturmak amacıyla ve tedarik zincirimizde sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı (Sedex), EcoVadis ve CDP de dâhil olmak üzere, önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme platformlarıyla çalışıyoruz.

CDP'nin 2022 A Listesi

CDP Liderliği

Tetra Pak, kar amacı gütmeyen küresel bir çevreci kuruluş olan CDP tarafından iklim değişikliği ve ormanlarla ilgili performans ve kurumsal şeffaflık konusunda lider olarak gösterildi ve bu sayede art arda dört yıl prestijli "A Listesi"ndeki yerini korudu.

EcoVadis logosu

EcoVadis

Tetra Pak, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) performansını değerlendiren bir kuruluş olan sürdürülebilirlik puanlama platformu EcoVadis tarafından Altın Madalya ile ödüllendirildi. 2023 puanımız, EcoVadis tarafından kategorimizde (özel amaçlı üretim makineleri sektörü) değerlendirilen şirketler arasında ilk %2'de ve EcoVadis tarafından değerlendirilen tüm şirketler arasında ilk %5'te yer almamızı sağlıyor.

Sedex logosu

Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı (Sedex)

Sorumlu iş uygulamalarımızı ve performansımızı paylaşmak bizim için çok önemli. Dünyanın en büyük etik veri paylaşımı ve sorumlu iş kuruluşu olan Sedex'in üyelerindeniz ve sorumlu tedarik sağlayıp küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Hem alıcı hem de tedarikçi olarak birden fazla etik denetim gereksinimini karşılamak amacıyla sürekli olarak çalışıyoruz.

Küresel ilkeler

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan şirketlerden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 ilkeyi uygulamayı, açıklamayı ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Her yıl bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Forest Stewardship Council™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme İçin Küresel İttifak'ın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yolsuzluk: sıfır tolerans


Yolsuzlukla mücadele, kurumsal yönetişim yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır ve yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimseriz. Yolsuzluk etik dışıdır; pazar adaletini sarsar, işlem maliyetlerini bozar, açık, dürüst ve samimi bir toplumu yıkıma uğratır, ekonomik, sosyal ve politik gelişmeye zarar verir. Yolsuzlukla mücadele, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla güven ilişkisi oluşturmanın ve sorumluluk sahibi ve şeffaf bir şirket kültürü geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Farkındalık, anlayış ve uyumluluk

Şirketin her düzeyinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar günlük kararlarında ve eylemlerinde yönetişim çerçevesine uymaktan sorumludur. Çerçevenin ayrıntılarına intranetimiz üzerinden erişilebilir ve bu konuda zorunlu bir e-öğrenme programı da mevcuttur.

Bilgi uçurma


Şirket içindeki veya dışındaki herkes, İş Ahlakı Kurallarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da herhangi bir etik dışı davranışta bulunulduğunu doğrudan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na hiçbir şekilde bir yaptırımla karşılaşmadan, isim belirtmeksizin bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum, ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınır ve uygun biçimde soruşturulur. Olayın suç teşkil etmesi halinde durumu ilgili yetkili makama rapor ederiz.​

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).