Kurumsal Yönetişim Çerçevesi

Tetra Pak, işi yürütme şeklimizi yönlendiren yerleşik ve iyi tanımlanmış bir Kurumsal Yönetişim Çerçevesi'ne sahiptir. Strateji geliştirme, karar verme ve çalışma ve eylemde bulunma şeklimizi tanımlama gibi şirket olarak yaptığımız her şey, ilgili düzenlemelere ve yasalara uymamıza yardımcı olan ve etik ve sorumlu şekilde davranmamız için bizi yönlendiren bu çerçeve tarafından yönlendirilir. 

Tüm çalışanlar, günlük rollerinde Kurumsal Yönetimi Çerçevesi'nin ilkelerini yerine getirmekten sorumludur. En yüksek yönetim standartlarının karşılandığından emin olmak için çalışanlara zorunlu eğitimler verilir.  Stratejimize ve liderliğe yaklaşımımıza temel sağlayan iyi yönetişim, nihayetinde gıdanın güvenli ve her yerden erişilebilir olması taahhüdümüzü yerine getirmemize ve İYİ OLANI KORURTM marka sözümüzü gerçekleştirmemize yardımcı olur.

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken, İş Ahlakı Kurallarımız şirketin çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirler. Performans, Kurumsal Yönetişim Çerçevemizin parçası olarak harici denetleyiciler tarafından denetlenir. 

Zorunluluklar ve Sorumluluklar

Sorumluluk Bildirgemiz, Tetra Laval grubunda kurumsal yönetimin resmi açılarını oluşturan zorunluluklar, sözleşmeler, politika belgeleri ve raporlama düzeni çerçevesinin bir parçasını oluşturur. Ayrıca riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içerir.

Yönetişim çerçevesi

Tetra Laval Grup Yönetim Kurulu

Sidel ve De Laval'ı da içeren Tetra Laval Grubunun parçasıyız. Tetra Laval Grup Yönetim Kurulu, Gruptaki genel strateji, kontrol ve tüm iş operasyonlarının denetiminin yanı sıra Grup Yönetim Kurulu Başkanının, her Sektör Grubu CEO'sunun ve TLI Başkanının sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanmasından sorumludur. Grup Yönetim Kurulu ve Başkanın rolleri ve sorumlulukları, Grup Yönetim Kurulu Sorumluluk Sözleşmesi tarafından yönetilir.

Tetra Laval Grup Yönetim Kurulu, beş temel sorumluluk alanına sahiptir:

 • Genel stratejilerin ve politikaların geliştirilmesi ve tanımlanması.
 • Kıdemli yönetimin atanması ve halefiyet planlaması.
 • Kurumsal yönetişim. 
 • Finansal ve operasyonel kontrol. Denetim Komitesi ve İstihkak Komitesi, bu işlevler konusunda Yönetim Kurulunu destekler.
 • Yönetim Kurulu, Grubun farklı operasyonları ve sektör gruplarında toplam kaynak tahsisi için finansal hedefleri tanımlar.

Tetra Laval Grup Yönetim Kurulu, her yıl dört adet düzenli toplantı yapar ve gerektiğinde ilave toplantılar yapılır. Sürdürülebilirlik raporlaması ve ESG konuları, hem stratejiye ve risk incelemelerine entegre şekilde hem de bağımsız konular şeklinde düzenli olarak yönetim kurulunun gündemindedir. Tetra Laval, uygun ESG raporlamasını etkili bir şekilde yönetmek üzere bir çerçeve belirlemek için 2022 yılında ESG Raporlama Politikası ve Prosedürü'nü yayımladı.

Tetra Laval Grup Yönetim Kurulu hakkında daha fazlasını okuyun.

Tetra Pak Yönetici Liderlik Ekibi

Tetra Pak Yönetici Liderlik Ekibi (ELT), Tetra Pak Sorumluluk Sözleşmesi kapsamında çalışan, Tetra Pak'ın karar verme organıdır. ELT, Tetra Pak Grubunu yönlendirmekten, geliştirmekten ve yönetmekten sorumludur.  

2022'de çalışma modelimiz, müşterilerimizin sesini artırmak, çalışmayı kolaylaştırmak, ekipleri güçlendirmek ve ölçek avantajlarını en üst düzeye çıkarırken yerel ihtiyaçlara uyum sağlamak için dönüştürüldü.

Dahili Kontrol Ortamı

Risk yönetimi, hem şirketin değerini korumak hem de insanlar, toplum ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için aldığımız her kararın ayrılmaz bir parçasıdır.  Yaklaşımımız; çeşitli politikalar, prosedürler, yönergeler, prosesler, kontroller ve stratejik girişimler yoluyla riski belirlememize, yönetmemize ve ortadan kaldırmamıza yardımcı olur. 

Politikalar ve Prosedürler

Tanımlanan riskleri ortadan kaldırmak ve sorumlu iş uygulamalarını korumak için uygulamada olan 50'den fazla politikamız ve prosedürümüz mevcuttur. Gıda güvenliği, tedarikçi yönetimi ve çevre dahil olmak üzere çeşitli konularda politikalar ve prosedürler uygularız. Bu politikalar sürekli olarak incelenir. Aşağıda, önemli konularımızdan bazılarının kurumsal yönetişim açısından nasıl yönetildiğinin örnekleri verilmiştir.

Tedarikçilere yönelik İş Ahlakı Kuralları

Tedarikçilere yönelik Tetra Pak İş Ahlakı Kuralları, tedarikçi işe başlatma sürecimizin ve satın alma sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve tedarikçilerimiz ve onların alt tedarikçileri için zorunlu gereksinimleri belirler. İnsan hakları ve işçilik uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve iş bütünlüğü alanlarındaki gereksinimlerimizi tanımlar.

Yolsuzluk: Sıfır Tolerans

Yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimseriz. Dünya genelindeki tüm Tetra Pak grup şirketleri ve prosesleri için geçerli olan, orman varlıklarının tedarikini de kapsayan bir Yolsuzlukla Mücadele Politikası belirledik. Her çalışma birimi, kurumsal işlev, pazar alanı/şirket ve başkanı ya da yönetici müdürü, kendi kuruluşunda politikanın uygulanmasından ve zorunlu kılınmasından sorumludur. Tüm çalışanların, Tetra Pak'a katıldıklarında Yolsuzlukla Mücadele de dahil olmak üzere Kurumsal Yönetişim konusunda zorunlu eğitimi tamamlamaları gerekir ve bir ihtiyaç belirlendiğinde, örneğin şirket içi kontrol incelemeleri, denetimler, muhbirlik vb. sonucu olarak bilgi tazeleme eğitimleri yapılır.

Muhbirlik ve endişeleri bildirme yöntemi

Şirketimizin içindeki veya dışındaki herkes, İş Ahlakı Kurallarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da başka bir kritik endişeyi doğrudan ve cezalandırılma riski olmadan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na veya ethics@tetrapak.com adresine bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum, ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınır ve uygun biçimde soruşturulur. Cezai suçlar ilgili yetkili makama rapor edilir. Tüm muhbirlik bildirimleri, Denetim Başkanı ve Kurumsal Yönetişim Başkan Yardımcısı tarafından araştırılıp Yönetici Liderlik Ekibine ve Tetra Laval Grup Yönetim Kuruluna bildirilir.

Küresel ilkeler

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzalayan şirketlerden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 ilkeyi uygulamayı, açıklamayı ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Her yıl bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Forest Stewardship Council™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme İçin Küresel İttifak'ın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimiz için şeffaflık sağlayıp güven oluşturmak amacıyla ve tedarik zincirimizde sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, CDP, EcoVadis ve Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı (Sedex) dâhil olmak üzere, önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme platformlarıyla çalışıyoruz.

CDP A List 2022

CDP Liderliği

Tetra Pak, kar amacı gütmeyen küresel bir çevreci kuruluş olan CDP tarafından iklim değişikliği ve ormanlarla ilgili performans ve kurumsal şeffaflık konusunda lider olarak gösterildi ve bu sayede art arda dört yıl prestijli "A Listesi"ndeki yerini korudu.

Ecovadis logo

EcoVadis

Tetra Pak, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) performansını değerlendiren bir kuruluş olan sürdürülebilirlik puanlama platformu EcoVadis tarafından Altın Madalya ile ödüllendirildi. 2023 puanımız, EcoVadis tarafından kategorimizde (özel amaçlı üretim makineleri sektörü) değerlendirilen şirketler arasında ilk %2'de ve EcoVadis tarafından değerlendirilen tüm şirketler arasında ilk %5'te yer almamızı sağlıyor.

Sedex logo

Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı (Sedex)

Sorumlu iş uygulamalarımızı ve performansımızı paylaşmak bizim için çok önemli. Dünyanın en büyük etik veri paylaşımı ve sorumlu iş kuruluşu olan Sedex'in üyelerindeniz ve sorumlu tedarik sağlayıp küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Hem alıcı hem de tedarikçi olarak birden fazla etik denetim gereksinimini karşılamak amacıyla sürekli olarak çalışıyoruz.

Diğer yazılar

Gün batımında kadın

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Tetra Pak, en sürdürülebilir gıda paketini sunmak için çalışan, dünya lideri bir gıda prosesi ve paketlemesi şirketidir.

Ahşap evin dışında oturan kızlar

Sürdürülebilirlik zorluklarına bütüncül bir bakış

Bağlantılı sürdürülebilirlik yaklaşımımızı keşfedin. Gıda, iklim, doğa, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarındaki karmaşık sorunları nasıl çözdüğümüzü öğrenin.

tarladaki iki kişi

Paydaş katılımı

Tetra Pak, dünya genelindeki müşteriler, tedarikçiler ve ortaklar gibi paydaşlarla çalışarak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını destekliyor. Detayları öğrenin.

Ormandaki ağaçlar

Sürdürülebilirlik Danışma Paneli

Sürdürülebilirlik gündemimizi şekillendiren ve bilgilendiren ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olan Tetra Pak sürdürülebilirlik danışma paneli uzmanlarıyla tanışın.

Bize ulaşın

iPad tutan eller

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

İletişim kurma amacı

Bir veya daha fazla seçenek belirtin
 • 1
 • 2
 • 3

Adım 1 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı

İletişim bilgileri

Adınızı girin
Soyadınızı girin
Lütfen bir ülke/bölge seçin
 • 1
 • 2
 • 3

Adım 2 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı
Ad
Soyad
E-posta
Ülke/Konum
Bir hata oluştu. Lütfen yeniden deneyin.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu alanı doldurun

Bu formu göndererek Tetra Pak'ın gizlilik politikasını okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamış olursunuz.

 • 1
 • 2
 • 3

Adım 3 / 3

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).