Süt Ürünleri İşleme El Kitabı

600'den fazla resim içeren 480 sayfalık Süt Ürünleri İşleme El Kitabı, dünya genelinde süt ürünleri uzmanları ve öğrenciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.

Kitap kapsamlı bilgi birikimimize odaklanarak üretim süreçleri hakkında detaylı ancak anlaşılır bilgiler sunmaktadır. İşleme sürecinin yanı sıra pastörizasyon, homojenizasyon ve UHT işleminden filtrasyon, otomasyon, hizmet sistemleri, atık su arıtımı ve modern süt ürünlerine kadar işleme sürecinin pek çok diğer yönü dahil olmak üzere ineklerden müşteriye kadar uzanan zincir konusunda derinlemesine bilgi edinin. ​

Süt Ürünleri İşleme El Kitabının yazarları​ hakkında daha fazlasını okuyun.

Kitabı İşleme kitap mağazası üzerinden satın alın veya dairyprocessinghandbook.tetrapak.com adresinde ücretsiz olarak okuyun

Meradaki inekler, Süt Ürünleri işleme el kitabı