Doğayı Seçin. Kartonu seçin.

GENEL BAKIŞ      EYLEMLER      SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER      KEŞFEDİN   

Hem gezegeni koruyup hem dünyanın beslenmesini nasıl sağlarız?

Gezegenimizde karşı karşıya olduğumuz sürdürülebilirlik zorluklarının hepsi birbirine bağlı ve birlikte iklim değişikliğine katkıda bulunuyor: 2050 itibarıyla dünya nüfusunun %25'ten1 fazla artmasıyla, gıdaya yönelik talebin de artması bekleniyor. Ancak günümüzdeki gıda sistemleri, küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının üçte birinden fazlasını2 oluşturuyor ve üretilen tüm gıdanın üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor3.

Sektör olarak değer zincirinde birlikte çalışmanın yanı sıra dünyanın gıda sistemlerini karbondan arındırmaya ve dönüştürmeye yardımcı olurken döngüselliğe katkı sağlayacak ve gıda paketlerinin geri dönüşümünü artıracak toplu eylemlerde bulunmamız gerekiyor.

Sistemsel değişim için birlikte çalışmak

Doğaya dayalı çözümler4, dünyanın sürdürülebilirlik sorunlarının çözülmesinde önemli bir rol oynayabilir ve kağıt bazlı karton ambalajlar halihazırda dünyanın her yerindeki insanların güvenli gıdaya erişimini sağlıyor. Tamamen geri dönüştürülebilir ve karbon nötr bir şekilde tamamen yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerden sorumlu bir şekilde tedarik edilen malzemelerle yapılmış, dünyanın en sürdürülebilir paketini tasarlayarak5 gıda prosesi ve paketleme teknolojileri ile su, enerji tüketimini ve israfı azaltan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.
Her gün, gerçek bir sistemsel değişim sağlayabilmek için müşteriler, iş ortakları, hükümetler, STK'ler ve tüketicilerle buna yönelik faaliyetler konusunda iş birliği yapıyoruz.

 

Hikayeyi izleyin.

Sistemsel değişim için birlikte çalışmak

Doğaya dayalı çözümler4, dünyanın sürdürülebilirlik sorunlarının çözülmesinde önemli bir rol oynayabilir ve kağıt bazlı karton ambalajlar halihazırda dünyanın her yerindeki insanların güvenli gıdaya erişimini sağlıyor. Tamamen geri dönüştürülebilir ve karbon nötr bir şekilde tamamen yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerden sorumlu bir şekilde tedarik edilen malzemelerle yapılmış, dünyanın en sürdürülebilir paketini tasarlayarak5 gıda prosesi ve paketleme teknolojileri ile su, enerji tüketimini ve israfı azaltan yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.
Her gün, gerçek bir sistemsel değişim sağlayabilmek için müşteriler, iş ortakları, hükümetler, STK'ler ve tüketicilerle buna yönelik faaliyetler konusunda iş birliği yapıyoruz.

 

Hikayeyi izleyin.

Sürdürülebilirlik konularımızı keşfedin

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Bu da ürünlerimiz, servislerimiz ve eylemlerimizle sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak ve olumlu bir etki oluşturmak anlamına geliyor. Faaliyetlerimize dört net öncelik yön veriyor:

Woman with circularity symbol on cardboard background

Döngüsel çözümleri desteklemek

Toplama, ayrıştırma ve geri dönüşümü iyileştirmek amacıyla geri dönüşüm değer zincirinde paydaşlarla iş birliği yapıyoruz ve kağıt bazlı karton ambalajlarımızı, lif içeriğini ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artıracak şekilde tasarlıyoruz.

Plate in cardboard version with windmill and factory

Gıda sistemlerini karbondan arındırmak

Azaltma, önleme ve telafi yöntemlerini birlikte kullanarak kendi operasyonlarımızda 2030'a ve değer zincirimizde 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

Orange with globe wrapped around in cardboard

Zorluklara dayanıklı gıda sistemlerine katkıda bulunmak

Gıda sistemlerinin dönüşümünü desteklemeye yönelik, iş birliğine dayalı bir çabayla; güvenli gıdalara erişimi artırmak, gıda kaybını ve israfını azaltmak ve sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak için değer zincirimizin tamamında çalışmalar yürütüyoruz.

woman in cardboard with animals and biodiversity

Biyolojik çeşitliliği korumak ve geri kazanmak

Küresel ve yerel paydaşlarla birlikte biyolojik çeşitliliği korumak ve eski haline getirmek için çalışırken sorumlu tedarik, arazi restorasyonu ve verimli su kullanımı konularına odaklanıyoruz.

Yolculuğumuzu ve çözümlerimizi keşfedin

see through carton standing on cardboard forest background

Dünyanın en sürdürülebilir gıda paketine doğru

Tamamen sorumlu bir şekilde elde edilen yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan, tamamen geri dönüştürülebilir ve karbon nötr olan, dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini sunma yaklaşımımızı izleyin5.

Experts looking at cartons and machine

Sürdürülebilir çözümlerimizi keşfedin

Yenilenebilir, sorumlu şekilde tedarik edilen karton ambalajlar; su, enerji tüketimini ve israfı azaltan proses teknolojileri ve servisleri gibi, iklim ayak izinizi azaltmaya yardımcı olabilecek çözümlerimizi keşfedin.

booklet front cover on cardboard background

En yeni Sürdürülebilirlik Raporumuzu okuyun

Gıda atıklarının yenilikçi ürünlere nasıl dönüştürüleceğini veya ekosistemlerin nasıl yeniden oluşturulabileceğini öğrenmek istiyorsanız Sürdürülebilirlik Raporumuzu okuyun. Sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük eden eylemlerimiz ve bu alanda kaydedilen ilerlemelerle ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

booklet front cover on cardboard background

Teknik rapor: Zorluklara dayanıklı gıda sistemleri inşa etmek

Dünya genelindeki gıda sistemleri aktörlerinin gıda sistemleri zorluklarının üstesinden birlikte gelmek için benzersiz bir fırsatı bulunuyor. Bu teknik rapor, bu konuda diyaloğu başlatmak amacıyla, çalışmalara yönelik düşüncelerimizi, hedeflerimizi ve farklı açılardan nasıl yaklaşılabileceğini özetliyor.

case booklet mockup on orange background

Başarı hikayelerini görün

Gıda üretiminizi daha verimli hale getirmenin yollarını mı arıyorsunuz? Yoksa tüketicilerinizin sürdürülebilir paketleme taleplerine nasıl yanıt verebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Müşterilerimizin yenilenebilir paketleme çözümlerimizi, verimli proses teknolojilerimizi ve uzman servislerimizi kullanarak neler başardığını görmek için örnek olaylarımıza göz atın.