Küresel haberler ve basın açıklamaları

Tetra Pak Tübüler Eşanjör ve çalışanlar

Tetra Pak, İklime Yönelik Eylemleri Hızlandırmak İçin Süt Ürünleri Prosesi Görev Ekibi'ne Öncülük Ediyor

Tetra Pak, süt ürünlerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik yaklaşımları geliştirmek amacıyla süt ürünleri sektörünün dört bir yanından isimleri bir araya getirmeyi amaçlayan Süt Ürünleri Prosesi Görev Ekibi'ni kurdu.

Tetra Pak uzmanları, dağıtım hattındaki karton ambalajlar

Tetra Pak, üretimde gıda kaybını azaltmaya yönelik çözümleri hızlandırıyor

Gıda üreticileri için verimliliği artırmaya ve dünyadaki tüm gıdanın yüzde 14'ünü oluşturan, yılda 400 milyar $ değerindeki gıda kaybını azaltmaya yönelik girişim

balyalanmış kartonları taşıma

Tetra Pak ve Stora Enso tarafından desteklenen, Avrupa'nın içecek kartonlarına yönelik ana geri dönüşüm merkezlerinden biri çalışmaya başlıyor

Kullanılmış kağıt bazlı paketlemeleri yeni kağıt bazlı ambalaj malzemelerine dönüştürerek kaliteli kaynaklar dolaşımda tutulur.

karton taşıyan çocuklar

Tetra Pak sürdürülebilirlik dönüşümünde daha fazla ilerleme kaydediyor

Şu anda 24. baskısı yayımlanan raporda, sürdürülebilirliğin geçmişte, günümüzde ve gelecekte Tetra Pak'ın stratejisinin kalbinde nasıl kaldığı gösteriliyor.

Tetra Laval

Tetra Laval, İtalya'daki selden etkilenen Emilia-Romagna bölgesindeki yardım faaliyetlerine 500.000 € katkı sağlıyor.

Tetra Laval, İtalya'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için duyduğu endişeyi ifade ediyor ve yardım faaliyetlerine 500.000 € katkı sağlıyor.

Disney tasarımlı Tetra Top kartonları

Disney ve Tetra Pak, Süt Ürünü İçeceklerine Sihir Katmak İçin İş Birliği Yapıyor

Tetra Pak ve The Walt Disney Company, Disney ve MARVEL'ın sihrini popüler süt içecekleri kategorilerine taşımak için iş birliği yapıyor.

Basın İletişimleri

Nur Peker

Kurumsal İletişim Direktörü, Türkiye, Iran ve Kafkasya Bölgesi