Gıdaya erişim ve gıda bulunabilirliğiyle ilgili zorluk

Hızla büyüyen küresel nüfusa besleyici gıdalar sağlamak günümüzdeki gıda sistemlerinde yaşanan bir zorluktur1. 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı geçmesi bekleniyor2 ve çevreyi olumsuz etkilemeden gıda üretimini arttırmanın zorluğu giderek artıyor.

Çevresel etkimizi azaltarak gıda üretimini artırırken gıdaların daha az israf edilmesini sağlamanın ve savunmasız insanların aç kalmasını önlemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. 

Tetra brik package

Aseptik teknolojinin öncüleri

Aseptik teknolojinin öncüleri

Aseptik teknolojiye öncülük ettiğimiz gibi proses ve paketleme teknolojilerinde yenilik yaparak ürünün kullanım süresi boyunca gıdayı korumaya devam edeceğiz. Koruyucu eklemeye veya soğutmaya gerek olmadan gıdanın raf ömrünü uzatan aseptik çözümler gıda sistemi esnekliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Kağıt bazlı karton paketlerimiz yiyecek ve içecekleri fiziksel hasardan, sıcaklıktan, ışıktan ve potansiyel olarak zararlı bakterilerden koruyarak gıda israfını önlemeye katkıda bulunuyor.

farmer with cows

Yerel olarak üretilen kaliteli süt miktarını artırmak

Yerel olarak üretilen kaliteli süt miktarını artırmak

Süt Ürünleri Merkezi Modeli gibi programlar aracılığıyla küçük ölçekli çiftçilerin verimliliklerini, pazara erişimlerini, kârlılıklarını ve geçim kaynaklarını artırmalarını destekliyoruz. Çiftlik verimliliğini, süt mevcudiyetini ve kalitesini artırmalarına yardımcı olmak için gereken eğitim hizmetlerine ve teknolojiye erişim sağlıyoruz.

people walking

Giderek artan bir nüfusu beslemenin yolları

Giderek artan bir nüfusu beslemenin yolları

Küresel Çocuk Beslenmesi Vakfı Yönetici Müdürü Arlene Mitchell'in 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyar kişi için güvenli ve besleyici gıda sağlama hakkında söylediklerine kulak verin. Çocuk beslenmesi, eğitim ve tarım alanında bir düşünce lideri olan Mitchell, daha önce Bill & Melinda Gates Foundation ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında görev almıştı.

man drinking green juice

Bozulabilir gıdaları güvenli hale getirmek

Bozulabilir gıdaları güvenli hale getirmek

Gıda değer zincirinde karbon ayak izini düşürmeye devam ederken gıda güvenliğini sağlamak gıda endüstrisinde önemli bir zorunluluktur

Okulları ve çiftlikleri beslenme konusunda bir araya getirmek

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel zorlukların üstesinden gelmenin etkili yollardan biri, paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilir gıda değer zincirleri4 oluşturmaktır. Üstlendiğimiz rol, okul beslenme programları geliştirmek üzere müşterileri destekleyip hükümetler, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer uluslararası yardım kuruluşları ile birlikte çalışmaktır.

Okul Beslenme Programları geliştirmek için müşteriler, hükümetler, paydaşlar ve STK'lerle iş birliği yapıyoruz. Pratik destek sunarak ve uzmanlığımızı paylaşarak, milyonlarca çocuğa ulaşan besleyici içeceklere erişimin geliştirilmesine katkıda bulunabiliriz.

Gıda içeriklerine yönelik yenilikler

Alternative protein "meat-balls"

Alternatif proteinler

Protein gibi besin kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmesine yönelik yenilikler yapıyoruz. Gıda üretiminin yan ürünlerini katma değerli malzemelere dönüştürüp gıda israfını azaltmak ve ham maddelerden en iyi şekilde yararlanmak için iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.
Mycorena ile iş birliği yaparak mantardan et ikamesi bir ürün üretiyoruz. Düşük bir karbon ayak izi potansiyeline ek olarak3, geleneksel hayvansal protein kaynaklarına kıyasla arazi ve su kullanımında dikkat değer bir azalma kapsamı da bulunuyor.

Hemp seeds

Başarının tohumlarını ekmek

Kaynak bakımından verimli ve besin değeri yüksek, benzersiz bir ham madde olan kenevir tohumlarından bitki bazlı içecek geliştiren girişimci Yelte ile iş birliğimiz de bunun başka bir örneğini oluşturuyor. Lezzeti etkilemeden yüksek protein içeriğini koruyabileceğimiz kenevir tohumu bazlı bu içeceğin işlevselliğini bir süredir test ediyoruz.

Odak alanlarımız

Bize ulaşın

iPad tutan eller

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

İletişim kurma amacı

Bir veya daha fazla seçenek belirtin
  • 1
  • 2
  • 3

Adım 1 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı

İletişim bilgileri

Adınızı girin
Soyadınızı girin
Lütfen bir ülke/bölge seçin
  • 1
  • 2
  • 3

Adım 2 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı
Ad
Soyad
E-posta
Ülke/Konum
Bir hata oluştu. Lütfen yeniden deneyin.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu alanı doldurun

Bu formu göndererek Tetra Pak'ın gizlilik politikasını okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamış olursunuz.

  • 1
  • 2
  • 3

Adım 3 / 3

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems/, 2023).

2https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100

3Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD iLibrary

4Sürdürülebilir bir gıda değer zinciri, şu özelliklere sahip bir gıda değer zinciridir: Tüm aşamalarında kârlı (ekonomik sürdürülebilirlik); toplum için geniş tabanlı faydalara sahip (sosyal sürdürülebilirlik); ve çevre üzerinde pozitif veya nötr etkiye sahip (çevresel sürdürülebilirlik). Kaynak: https://www.fao.org/sustainable-foodvalue-chains/what-is-it/en/#:~:text=In%20the%20economic%20dimension%2C%20a,fiscally%20viable%20for%20public%20services

5“Sorumlu çiftçilik”, tüketicilerin olduğu kadar onları üreten çiftçilerin de sağlık ve refahını yansıtan gıda ve ürünler anlamına gelir. Kaynak: https://ggn.org/Magazine/Post/6710e02b-461d-49e7-8e4a-b8430dfd4939

6Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüşümden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.

ESKİ WEB SAYFASI

Aseptik teknolojinin öncüleri

Aseptik teknolojiye öncülük ettiğimiz gibi proses ve paketleme teknolojilerinde yenilik yaparak ürünün kullanım süresi boyunca gıdayı korumaya devam edeceğiz. Koruyucu eklemeye veya soğutmaya gerek olmadan gıdanın raf ömrünü uzatan aseptik çözümler gıda sistemi esnekliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Kağıt bazlı karton paketlerimiz gıda ve içecekleri fiziksel hasardan, sıcaklıktan, ışıktan ve potansiyel olarak zararlı bakterilerden koruyarak bu sürece katkıda bulunuyor.

Yerel olarak üretilen kaliteli süt miktarını artırmak

Süt Ürünleri Merkezi Modeli gibi programlarla üretkenliklerini, pazara erişimlerini, kârlılıklarını ve geçim kaynaklarını artırmaları için küçük çiftçileri destekliyoruz. Çiftlik verimliliğini, süt bulunabilirliğini ve kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için gereken eğitim hizmetlerine ve teknolojiye erişim sağlıyoruz.

Okulları ve çiftlikleri beslenme konusunda bir araya getirmek

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel zorlukların üstesinden gelmenin etkili yollardan biri, paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilir gıda değer zincirleri4 oluşturmaktır. Üstlendiğimiz rol, okul beslenme programları geliştirmek üzere müşterileri destekleyip hükümetler, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer uluslararası yardım kuruluşları ile birlikte çalışmaktır.

Okul Beslenme Programları geliştirmek için müşteriler, hükümetler, paydaşlar ve STK'lerle iş birliği yapıyoruz. Pratik destek sunarak ve uzmanlığımızı paylaşarak, milyonlarca çocuğa ulaşan besleyici içeceklere erişimin geliştirilmesine katkıda bulunabiliriz.

Giderek artan bir nüfusu beslemenin yolları

Küresel Çocuk Beslenmesi Vakfı Yönetici Müdürü Arlene Mitchell'in 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyar kişi için güvenli ve besleyici gıda sağlama hakkında söylediklerine kulak verin. Çocuk beslenmesi, eğitim ve tarım alanında bir düşünce lideri olan Mitchell, daha önce Bill & Melinda Gates Foundation ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nda görev almıştı.