Okul Beslenmesi El Kitabı

Bu el kitabı ile amacımız okul beslenme programlarının dünya genelindeki çocuklara ve topluluklara sağladığı birçok olumlu fayda ile okul çocukları için sağlığın ve eğitimin iyileştirilmesinde nasıl temel bir rol oynadıkları hakkında benzersiz bir fikir vermektir. Ayrıca bu programların organizasyonu ve uygulaması söz konusu olduğunda etki verileri ve en iyi uygulamalarla okul beslenme programlarına ilişkin çok sayıda örnek de paylaşıyoruz.  Bu programlar çoğu zaman pazara erişimi olan küçük çiftlik sahiplerini desteklediğimiz yerel tarımsal kalkınmaya yol açar. 

İlk okul sütü programı 

Tetra Pak paketlerinin kullanıldığı ilk okul sütü programı, 1962 yılında Meksika'da Ulusal Bütünleşik Aile Kalkındırma Sistemi iş birliği ile başlatıldı ve bugün halen milyonlarca çocuğa ulaşıyor. Ancak küresel okul beslenmesi ve normal beslenme programlarının geliştirilmesindeki rolümüz bundan daha önce, 1951'de başladı. Hem Tetra Pak hem de Gelişim için Tetra Laval Gıda olarak müşterilerimizi aktif olarak destekleyerek ve hükûmetler, BM kuruluşları ve STK'lerle iş birliği içinde çalışarak bu alanda önemli bir rol oynamaya devam ediyoruz. Okul beslenme programları, gıda güvenliği ve kalite kontrolleri, ürün geliştirme, dağıtım ve çevre eğitimi etkinliklerinin değerlendirilmesi ve uygulanmasında küresel en iyi uygulamalarını düzenli olarak paylaşıyor ve teknik yardım sağlıyoruz. Gelişim için Gıda hakkında daha fazla bilgi edinin.

56 ülkede 68 milyondan fazla çocuk artık okullarda Tetra Pak paketlerindeki sütleri veya diğer takviyeli içecekleri alıyor. Küresel deneyimlerimiz sayesinde, sürdürülebilir okul beslenme programlarının savunmasız gruplar için beslenme ve eğitimi iyileştirme konusunda ne kadar etkili olabileceğini gördük.

Günümüzde artan küresel nüfus, açlık, gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve verimsiz tarım gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Gıda güvenliği ve beslenmeyle ilgili küresel zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolunun, paydaşlarımızla ortaklaşa çalışarak sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak olduğuna inanıyoruz. Ortaklık ve iş birliği, yaklaşımımızın ve programların sürdürülebilir olmasını ve uzun vadede savunmasız çocuklar için sağlık ve eğitimi iyileştirmeye devam etmesini sağlamak açısından kesinlikle çok önemlidir.

Güvenli gıdaya erişimi artırma

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, küresel nüfus 2050'ye kadar 9,7 milyarın üzerine çıkacak. Bu zaten açlık, gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve verimsiz tarım şeklinde önemli zorluklar oluşturuyor. Şu anda yaklaşık 821 milyon kişi kronik olarak yetersiz besleniyor ve 2050'de dünyayı beslemek için genel gıda üretiminin tahmini olarak %50 oranında artması gerekiyor.

Okul besleme programları, bu tür zorlukların giderilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Bu programlar, sağlığı iyileştirmenin ve eğitimde daha iyi sonuçları teşvik etmenin kanıtlanmış bir yolu olmanın yanı sıra sürdürülebilir gıda değer zincirlerinin gelişimini desteklemeye ve gıda kayıpları ile gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG'ler) büyük katkı sağlıyorlar.

Okul beslemesi ve Tetra Pak'ın rolü

Şu anda, 169 ülkede 368 milyondan fazla çocuğa, çoğunlukla devlet bütçesiyle okullarında yemek veriliyor. 62 ülkede 160 milyona ulaşan çocuğa bir okul beslenme programının parçası olarak ya da ayrı bir okul sütü programı kapsamında süt veriliyor. Okul beslenmesi, bir ülke için iyi bir yatırımdır. Dünya Gıda Programı (WFP), harcanan her 1 ABD doları için 3 ABD doları ile 9 ABD doları arasında bir ekonomik getiri elde edileceğini tahmin etmektedir.

Tetra Pak paketlerin kullanıldığı ilk okul sütü programının tanıtıldığı 1962 yılından bu yana Tetra Pak, okul beslenmesi ve normal beslenme programlarına katılımın değerini toplumlara ve bireylere göstermiştir. Tüm dünyada 56 ülkede 68 milyonu aşkın çocuk okullarında Tetra Pak paketli süt veya diğer besleyici içecekleri almıştır.