Okul Beslenmesi El Kitabı

Bu el kitabı ile, okul beslenme programlarının dünya genelindeki çocuklara ve topluluklara sağladığı çok sayıda fayda ve okul çocukları için sağlığın ve eğitimin iyileştirilmesinde oynadığı temel rol hakkında içgörüler sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu programların organizasyonu ve uygulaması kapsamında etki verileri ve en iyi uygulamalarla okul beslenme programlarına ilişkin çok sayıda örnek de paylaşıyoruz.  Bu programlar çoğu zaman küçük çiftlik sahiplerinin pazara erişimini desteklediğimiz yerel tarımsal kalkınmayla da sonuçlanıyor. 

İlk okul sütü programı 

Tetra Pak paketlerinin kullanıldığı ilk okul sütü programı, 1962 yılında Meksika'da Ulusal Bütünleşik Aile Kalkındırma Sistemi iş birliği ile başlatıldı ve bugün halen milyonlarca çocuğa ulaşıyor. Ancak dünya çapında okul beslenmesi ve normal beslenme programlarının geliştirilmesindeki rolümüz bundan daha önce, 1951'de başladı. Hem Tetra Pak hem de Gelişim için Tetra Laval Gıda olarak müşterilerimizi aktif olarak destekleyerek ve hükümetler, BM kuruluşları ve STK'lerle iş birliği içinde çalışarak bu alanda önemli bir rol oynamaya devam ediyoruz. Okul beslenme programları, gıda güvenliği ve kalite kontrolleri, ürün geliştirme, dağıtım ve okullarda çevre eğitimi etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik teknik yardım sağlıyor ve bu konularda dünyadaki en iyi uygulamaları düzenli olarak paylaşıyoruz. 

Gelişim için Gıda hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dünya çapındaki deneyimlerimiz sayesinde, sürdürülebilir okul beslenme programlarının hassas kesimler için beslenme ve eğitimi iyileştirme konusunda ne kadar etkili olabileceğini gördük.

Günümüzde artan dünya nüfusu açlık, gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve verimsiz tarım gibi birçok zorlukla karşılaşıyor. Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili dünya çapındaki zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolunun, paydaşlarımızla ortaklaşa çalışarak sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak olduğuna inanıyoruz. Ortaklık ve iş birliği, yaklaşımımızın ve programların sürdürülebilir olmasını ve uzun vadede savunmasız çocuklar için sağlık ve eğitimi iyileştirmeye devam etmesini sağlamak açısından kesinlikle büyük önem taşıyor.

Güvenli gıdaya erişimi artırmak

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünya nüfusunun 2050'ye kadar 9,8 milyarın üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, açlık, gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve verimsiz tarım şeklinde önemli zorluklar oluşturuyor. Şu anda yaklaşık 821 milyon kişi kronik olarak yetersiz besleniyor ve 2050'de dünyayı beslemek için genel gıda üretiminin tahmini olarak %50 oranında artması gerekiyor.

Okul beslenme programları, bu tür zorlukların giderilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Sağlığı iyileştirmenin ve eğitimde daha iyi sonuçları teşvik etmenin kanıtlanmış bir yolu olan bu programlar sürdürülebilir gıda değer zincirlerinin gelişimini desteklemeye, gıda kayıpları ve gıda israfının azaltılmasına da yardımcı oluyor. Bu şekilde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG'ler) büyük katkı sağlıyorlar.

Okul beslenmesi ve Tetra Pak'ın rolü

Şu anda, 176 ülkede 418 milyondan fazla çocuk, çoğunlukla devlet bütçesiyle okullarında gıdaya ulaşıyor. 62 ülkede 160 milyona ulaşan çocuğa bir okul beslenme programının parçası olarak ya da ayrı bir okul sütü programı kapsamında süt veriliyor. Okul beslenmesinin her yönden iyi bir yatırım olduğu görülüyor. Verimli programlar yatırım yapılan her 1 $'da 9 $'a kadar kazanç sağlıyor, eğitim, sağlık ve beslenme, toplumsal koruma ve yerel tarım gibi birden çok sektör genelinde değer oluşturuyor.

Tetra Pak, paketlerinin kullanıldığı ilk okul sütü programının tanıtıldığı 1962 yılından bu yana, okul beslenmesi ve normal beslenme programlarına katılımın toplumlara ve bireylere yönelik değerini kanıtlıyor. 2022 yılında tüm dünyada 44 ülkede 66 milyonu aşkın çocuk okullarında Tetra Pak paketli süt veya diğer besleyici içecekleri alıyor.