Başkanımız ve CEO'muzun görüşleri

COVID-19'un ardından, sadece bir yıl önce gördüğümüz dünyadan çok farklı bir dünyayı keşfeden Tetra Pak Endeksi'nin 13. sayısına hoş geldiniz. Dünya genelindeki toplumları etkileyen eşi görülmemiş bir olay olan pandemi, sektörün temel kurallarını yeniden tanımlayıp yeni paradigmalar oluşturarak yeni bir tüketici endişeleri ve ihtiyaçları manzarası yarattı.

TEMEL GÖRÜŞLER

COVID-19 tüketici ortamını dönüştürdü

COVID-19 tüketici ortamını dönüştürdü

Pandemi statükoyu değiştirdi. COVID-19, gıda güvenliği, çevre ve ekonomik sorunlar artık önde gelen küresel tüketici endişeleri.

Gıda güvenliği ve çevre arasında değişen etkileşim

Gıda güvenliği ve çevre arasında değişen etkileşim

COVID-19, dikkatlerin büyük ölçüde hijyen ve gıda güvenliği üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Tüketicilerin üçte ikisi artık gıda güvenliğinin toplum için büyük bir sorun olduğuna inanıyor.

Şeffaflık ve güven her zamankinden daha önemli

Şeffaflık ve güven her zamankinden daha önemli

Üreticiler gıda güvenliğinden sorumlu olarak görülüyor, ancak onlara olan güven düşük. Şeffaflık, beşinden üçü, ürün üretimi hakkında mümkün olan her şeyi bilmek istediklerini söylediğinden temel nitelikte.

Gıda israfının gündemdeki yeri yükseliyor

Gıda israfının gündemdeki yeri yükseliyor

COVID-19'un tedarik zincirleri üzerindeki etkisi, gıda israfına ilişkin bilincin oluşmasını hızlandırdı. Tüketicilerin dörtte üçünden fazlası artık bunu bir endişe ve üreticiler için en önemli öncelik olarak görüyor.

Tüketiciler yardım etmek istiyor; ancak etiketleme çok önemli

Tüketiciler yardım etmek istiyor; ancak etiketleme çok önemli

Tüketiciler gıda israfını önlemeyi etkide bulunabilecekleri bir numaralı çevre sorunu olarak görüyor. Ancak kafa karıştırıcı etiketleme, iletişim için fırsat yaratan bir engeldir.

Çevreyle ilgili endişe hala çok güçlü

Çevreyle ilgili endişe hala çok güçlü

Çevre, hala COVID-19 dışındaki tüm endişelerin önünde. Tüketicilerin üçte ikisi günlük alışkanlıklarımızı hızla değiştirmediğimiz sürece bir felakete doğru yol aldığımıza inanıyor.

Sürdürülebilir paketleme önemlidir

Sürdürülebilir paketleme önemlidir

Tüketiciler, sürdürülebilir paketlemeyi üreticiler için en önemli öncelik olarak görüyor ve beşte dördü, şirketlerin paketlerinin geri dönüşümü/yeniden kullanımı konusunda yardım etmek zorunda olması gerektiğini söylüyor.

Bütünleşme artıyor

Bütünleşme artıyor

Geçen yılki endekste gözlediğimiz sağlık ve çevre bütünleşmesi, "insan" ve "gezegen" sorunları giderek daha fazla örtüştüğünden diğer endişeleri de kapsayacak şekilde büyüdü.

Tüketiciler ne istiyor?

İsrafı önlemek ve besin değerini listenin en üstünde tutmak için yiyecekleri daha uzun süre koruma ile tüketicilerin yiyecek ve içecek paketlemesinden ne beklediğine dair bir vurgu.

Dan Esty, Yale Üniversitesinde Hillhouse Profesörü

Dan Esty, Yale Üniversitesinde Hillhouse Profesörü, şu şekilde yorumluyor: "Bu yılın Tetra Pak Endeksi, akademik araştırmalara giderek daha fazla yansıdığını gördüğümüz, ortaya çıkan tüketici endişeleri ile sosyal endişeleri vurguluyor. Biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve gıda emniyetinin giderek daha acil hale geldiği bir dönemde, 2050 yılına kadar %70'e kadar daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak şekilde artan küresel nüfusla birlikte, acil bir değişim ihtiyacı söz konusu. Tetra Pak'ın gelecekteki gıda paketlemelerini yeniden tasarlamak için yaptıkları gibi cesur girişimler bu nedenle güncel ihtiyaçlardır."

Dan Esty, Yale Üniversitesinde Hillhouse Profesörü

Dan Esty, Yale Üniversitesinde Hillhouse Profesörü, şu şekilde yorumluyor: "Bu yılın Tetra Pak Endeksi, akademik araştırmalara giderek daha fazla yansıdığını gördüğümüz, ortaya çıkan tüketici endişeleri ile sosyal endişeleri vurguluyor. Biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve gıda emniyetinin giderek daha acil hale geldiği bir dönemde, 2050 yılına kadar %70'e kadar daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak şekilde artan küresel nüfusla birlikte, acil bir değişim ihtiyacı söz konusu. Tetra Pak'ın gelecekteki gıda paketlemelerini yeniden tasarlamak için yaptıkları gibi cesur girişimler bu nedenle güncel ihtiyaçlardır."

Özet ve sonuçlar

Kullanışlı bir listede özetlenen 2020 Tetra Pak Endeksi'ndeki en iyi 10 çıkarım; ayrıca indirilebilir, akıllı telefon dostu bir bilgi görseli olarak da sunulmaktadır.

İNDİRMELER VE VİDEOLAR

2020 Tetra Pak Endeksi, özet ve sonuçlar bilgi görseli

En iyi on çıkarım bilgi görseli