Zorluk

İklim değişikliği eylemlerini desteklemede paketleme endüstrisinin bir rolü olduğunun farkındayız. Gıda sistemleri, küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor1 ve iklim krizini önlemede önemli bir rol oynuyor.

Artan nüfusla birlikte gıdaya olan talep de hızla artıyor. Ancak gıda üretiminin artırılması arazi, su ve enerji gibi sınırlı kaynaklar açısından daha fazla baskı altında kalma riskini ortaya çıkarıyor ve gezegeni daha da ısınmasını ve doğayı etkiliyor1. Bu nedenle gıda endüstrisinde bu zorluğun acilen ele alınması ve gıda değer zincirinin her adımında çevresel etkinin azaltılması gerekiyor.
 

Nasıl katkıda bulunabiliriz?

Ham maddelerin emisyonunu azaltmak

Hem faaliyetlerinde hem de kendi tedarik zincirlerinde karbon emisyonlarını azaltma fırsatlarını tanımlamak için tedarikçilerle çalışıyoruz. Farklı ham maddelerin çeşitli çevresel ayak izleri vardır; bu nedenle paketlerimizde karton oranını artırıp fosil bazlı plastikler yerine bitki bazlı plastikler kullanmak, iklim etkisini düşürmede önem taşıyor. Tedarikçi girişimimiz "Gezegeni korurken bize katılın", baz malzeme tedarikçilerimizin %90'ını kapsıyor ve bu tedarikçilerin emisyonlarını 2019 yılına kıyasla 2030'da %50 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Kendi operasyonlarımızı karbondan arındırmak

Kendi operasyonlarımızda 2030'a kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt ediyoruz (kapsam 1, 2 ve iş seyahati) ve 2019'daki başlangıcımıza kıyasla %36 azalmayla bu yolda ilerliyoruz. Kendi operasyonlarımız değer zincirimizdeki sera gazı emisyonlarının yalnızca %1'ini doğrudan temsil ediyor.

Kendi operasyonlarımızı karbondan nasıl arındırdığımızı keşfedin

Portföyümüzü karbondan arındırmak

Bitki bazlı polimerler içeren paketimizi tanıttığımızdan bu yana fosil bazlı plastiklere alternatif olarak bitki bazlı plastiklerin kullanımını istikrarlı bir şekilde arttırdık ve bu da paketleme çözümlerimizin daha az karbon ayak izine sahip olmasına2 yardımcı oldu. Bu gelişmeyi devam ettirerek 2021'de bitki bazlı plastikten yapılmış 10,8 milyar kapak ve 17,6 milyar paket sattık. Bu da fosil bazlı plastik kullansaydık oluşacak olan CO2 emisyonundan 96 kilo ton daha az CO2 emisyonu ortaya çıkmasını sağladı.3. Amacımız dünyanın en sürdürülebilir gıda paketini sunmaktır, yani yalnızca sorumlu bir şekilde tedarik edilen yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş, tamamen geri dönüştürülebilir ve karbon nötr olan kartonlar üretmektir4.

Müşterilerle birlikte çalışmak

Daha verimli paketleme ve proses çözümleri için sürekli yenilikler yaparak müşterilerimizin iklim ayak izini azaltmalarına yardımcı olmayı ve gıda üretimini daha verimli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunu, yenilenebilir, sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş karton paketler ve su, enerji ve atığı azaltacak olan proses teknolojileri ve hizmetleriyle yapmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir işletme dönüşümü çözümlerimizi keşfedin

Geri dönüşümü teşvik etmek

Toplama ve ayrıştırma sistemlerinin kurulup iyileştirilmesi için tüketici farkındalığını artırmak üzere hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle iş birliği yapıyoruz. Geri dönüşüm altyapısı projelerine yaptığımız yatırımlarımız döngüsel bir ekonomiye sahip olmamıza yardımcı olarak5 kaynak tasarrufu sağlanmasına ve çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Döngüsellik ve Geri Dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

iklimi temsil eden temel görsel

Gıda sistemlerinin karbondan arındırılması için emisyonları azaltmak

Kendi operasyonlarımızda 2030'a ve benzer bir hedefle değer zincirimizde 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

Elinde küre tutan erkek öğrenci

Gıdayı İleriye Taşımak

Daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya oluşturmada üzerimize düşeni nasıl yerine getirebiliriz?6

Odak alanlarımız

Tarladaki bahçıvan

En güncel Sürdürülebilirlik Raporumuzdaki yeni dönüm noktaları

2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda, zorluklara dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip olmaya yönelik eylemlerin önemini vurguluyoruz.6

Güneşe bakan kadın

Amacımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yönlendiriyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı amacımız yönlendirir ve odak alanlarımız gıda sistemleri, iklim, doğa, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik konularını kapsar.

1Arthur, C. (2021). New research shows food system is responsible for a third of global anthropogenic emissions. Kaynak: Unido.org

2Ifeu. (2020). Avrupa pazarında içecekler ve sıvı gıda için Tetra Pak karton ambalajların ve alternatif paketleme sistemlerinin Kullanım Ömrü Değerlendirmesi. Kaynak: Institut fur Energie (und Unweltforschung Heidelberg)
ACE. (2021). Circular Analytics: Supporting Evidence: Environment Performance of Beverage Cartons. Kaynak: İçecek Kartonları ve Çevre Birliği Kaynaklar: Tetra Pak Kullanım Süresi Değerlendirmesi

32021'de satın alınan 59 kilo ton bitki bazlı plastik dikkate alınarak yapılan iklimle ilgili şirket içi hesaplamalara dayanır. Kaçınılan emisyon rakamını hesaplamak üzere bitki bazlı polimerler için üçüncü tarafın onayladığı bir emisyon faktörü kullanıyoruz.

4Bu, tamamıyla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıp sorumlu bir şekilde tedarik edildiği için gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini koruyup onarmaya destek olan; karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunan; kullanışlı ve güvenli olduğu için esnek ve dirençli bir gıda sistemi kurmaya yardım eden, tamamen geri dönüştürülebilir kartonlar üretmek anlamına gelir.

5Ellen MacArthur Vakfı. (2022). Döngüsel Ekonomiye Giriş. Kaynak: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Vakfı

6Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı

7Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.