Sosyal sürdürülebilirlik zorluğu

Küresel değer zincirleri, genellikle yoksul ve ötekileştirilmiş kesimlerden gelen insanlara bağlıdır ve insanlar gelirleri, geçim kaynakları ve refahları için küresel değer zincirlerine bağımlıdır. Ancak, işçilerin, toplulukların ve ticari faaliyetlerden etkilenen diğer insanların hakları, diğer zorlukların yanı sıra endişe verici zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve aşırı yoksulluk oranları ile risk altındadır.

148 ülkeden yalnızca 3'ünde bu alanda iyileştirme yapıldığı için, işçi hakları ihlali 2022'de oldukça ciddi boyutlardaydı1. Dahası, COVID-19 pandemisi bu eğilimi daha da kötüleştirerek aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların ve düşük gelirli çalışanların sayısında artışa yol açtı.2. Buna ek olarak arazi, su ve enerji gibi sınırlı kaynaklar da giderek artan bir baskı altında kalıyor ve yaşamlarımızı etkiliyor.

Sosyal sürdürülebilirlik, insanlara öncelik vermek ve sürdürülebilir kalkınmanın insani boyutuna katkıda bulunan iş uygulamalarını hayata geçirmek anlamına geliyor3. Bu yaklaşım her zaman en iyi olanı, yani gıdayı, insanları ve gezegeni koruma sözümüzün merkezinde yer alıyor.

workers in factory

İş gücümüz

İş gücümüze dahil olan insanları korumak, şirket genelinde güvenlik, sağlık ve refaha dayalı bir kültür ile destekleniyor.

Çalışanlarımız için her yerde eşit ve güvenli çalışma koşulları sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) girişimlerini uygulamaya devam ediyor ve şirket çapında bir programla zihinsel sağlığı destekliyoruz.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) girişimlerimiz aracılığıyla geçmişlerine bakılmaksızın her bir çalışanın saygı gördüğü, dahil edildiği, katılımının sağlandığı, eşit fırsatlara sahip olduğu ve eşit muamele gördüğü, gerçekten çeşitlilik içeren bir iş gücü için çalışıyoruz.

Tetra Pak cardboard box

Tedarik zincirimizdeki çalışanlar

Ham maddelerin elde edilmesinde çalışan işçilerin yanı sıra bunlardan etkilenen topluluklar ve tedarikçilerimizin üretiminde ve lojistik sağlayıcılarımızda çalışanlar da dahil, tedarik zincirimizdeki insanlara yönelik ciddi riskleri ele almak bizim için bir önceliktir.

İnsanlara yönelik en ciddi riskleri ele almak üzere eylem planları geliştirmek için paydaşlarla iş birliği yapıyor ve insan hakları konularında farkındalığı ve anlayışı artırmak için AIM Progress Shift's Business Learning Program ve Nordic Network on Business and Human Rights gibi girişimlere katılıyoruz.

waste picker

Ambalaj toplama ve geri dönüşüm alanında çalışan işçiler

Toplama ve geri dönüşüm değer zincirlerimizin haritasını çıkarıyor, insanlar üzerindeki potansiyel etkileri belirliyor ve kayıt dışı atık sektörü çalışanlarıyla etkileşime dayalı olarak ülkeye özel eylem planları geliştiriyoruz.


Toplama ve geri dönüşüm işçilerinin haklarına saygı göstererek, gelirlerini artırmaya ve geçim kaynaklarını iyileştirmeye yardımcı olmayı, riskli ortamlarda4 koruma sağlamayı ve bu çalışanlara toplama ve geri dönüşüm sistemlerinin geleceğinde söz hakkı tanımayı hedefliyoruz.

2030 stratejik hedeflerimiz

 • Değer zincirimiz genelinde göze çarpan insan hakları risklerini ele almak için hedefler ve KPI'larla birlikte eylem planları oluşturmak
 • Çalışanlar için refah programları sunmaya devam etmek, şirket genelinde olumlu ve açık bir güvenlik kültürünü desteklemek ve nihai hedefi sıfır olmak üzere kazaları ve işle ilgili hastalıkları azaltmak için çalışmak
 • Yöneticilere yönelik kapsayıcı liderlik eğitimine ve mentorluk programlarına yatırım yapmaya devam ederek 2019'a kıyasla 2030'a kadar cinsiyet eşitliğini ve kapsayıcılığı sağlamak
 • Geleceğin Yetenekleri Programlarına yapılan yatırımları sürdürmek ve tüm çalışanlarımız için birinci sınıf eğitim ve gelişim imkanları sunmak.

 

İnsani yardım

Odak alanlarımız

Bize ulaşın

iPad tutan eller

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

İletişim kurma amacı

Bir veya daha fazla seçenek belirtin
 • 1
 • 2
 • 3

Adım 1 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı

İletişim bilgileri

Adınızı girin
Soyadınızı girin
Lütfen bir ülke/bölge seçin
 • 1
 • 2
 • 3

Adım 2 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı
Ad
Soyad
E-posta
Ülke/Konum
Bir hata oluştu. Lütfen yeniden deneyin.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu alanı doldurun

Bu formu göndererek Tetra Pak'ın gizlilik politikasını okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamış olursunuz.

 • 1
 • 2
 • 3

Adım 3 / 3

1BM Küresel İlkeler Sözleşmesi: Emek ve İnsana Yakışır İş. Kaynak: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/labour

2Poverty, median incomes and inequality (2021). Kaynak: https://documents1.worldbank.org/curated/en/936001635880885713/pdf/Poverty-Median-Incomes-and-Inequality-in-2021-A-Diverging-Recovery.pdf

3Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/sustainable-development.html 

4Riskli ortamın tanımı: "Çöp sahalarında atık toplayıcılar tehlikeli koşullarda çalışmakta, potansiyel olarak tehlikeli maddelere ve zehirli dumanlara maruz kalmakta, kişisel koruyucu ekipmanlardan (KKE) yoksun olmakta ve ağır makine ve araçlardan kaynaklanan ciddi yaralanma riski altında bulunmaktadırlar." Kaynak: https://faircircularity.org/fair-circularity-principles/

5Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıda yetiştirmek, üretmek, işlemek, paketlemek, dağıtmak ve tüketmek anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD iLibrary