Gıda sistemlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak

Her yerde, herkesin güvenli, besleyici gıdaya erişebilmeye hakkı vardır. Ama bugün milyonlarca insan buna sahip değil. Gıdanın üretilme, işlenme, dağıtılma ve tüketilme şekli -ki BM bunu gıda sistemleri terimi ile özetliyor- dengesiz, savurgan ve sürdürülemez. Gıda emniyetini iyileştirmek ve gezegen üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gıda sistemlerinin dönüştürülmesi gerekiyor. Tetra Pak'ta gıda sistemlerini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirme konusunda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.
 

Resmin tamamını görün

Dünyanın gıda sistemlerini ileriye taşımada nasıl bir rol üstlenebiliriz?

Dünyadaki gıda sistemlerini dönüştürmek azımsanacak bir iş değil. Müşteriler, hükümetler, paydaşlar ve STK'lar ile sistem çapında iş birliği gerektiriyor. Bu nedenle güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya elde etmek için değer zincirinin tamamında çalışıyoruz.

Gıdayı ileriye taşımak makalesi

Gıdayı ileriye taşımak

Günümüzün küresel gıda zorluklarına ve Tetra Pak'ın daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya için gıdayı ileriye taşımak konusunda oynadığı role dair hızlıca genel bir bakış edinin.

Güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya

Gıda etki modeli

Tetra Pak'ta amacımız, güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünyanın şekillenmesinde rol oynamaktır. Rolümüzü oynayacağımız üç kilit alan var; güvenli, besleyici gıdaya erişimi artırmak, gıda kaybını ve israfını azaltmak ve sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak.

Gıdayı ileriye taşımak konusunda yeni makale

Zorluklara dayanıklı gıda sistemleri inşa etmek

Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi kritik bir zamanda düzenleniyor ve küresel gıda sistemleri aktörlerine gıda sistemleri zorluklarının üstesinden gelmek ve güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemleri için birlikte çalışmak üzere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yolculuğumuz

Okuldaki kız

Güvenli ve besleyici gıdaya erişimi artırmak

Küresel ağımızla, gıda paketleme, proses ve teknik uzmanlığımızı birleştirerek gıdaları güvenli ve erişilebilir hale getirmeye kararlıyız.

Yeşil ve kırmızı biberler

Gıda kaybını ve israfını azaltmak

Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve raf ömrünü artırmanın yanı sıra gıda israfını azaltmaya da yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz.3

Pirinç tarlasındaki kadın

Sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak

Tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir üretim, proses, paketleme, dağıtım ve tüketimi teşvik eden çözümleri destekliyor, geliştiriyor ve tedarik ediyoruz.

Çalışmamız

Okulda gülümseyen çocuklar

Okul Beslenme Programları

Tetra Pak paketlerinin kullanıldığı ilk okul sütü programı 1962'de tanıtıldı. O günden beri, dünya genelindeki okul beslenme programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için hükümetler, BM kuruluşları ve STK'lerle iş birliği içinde çalışıyor ve müşterilerimizi bu alanda önemli bir rol oynamaları için destekliyoruz.

İnek besleyen Hindistanlı kadın

Süt Ürünleri Merkezleri

Daha fazla küçük toprak sahibi çiftçinin resmi pazarlara erişimini sağlamak için süt toplama altyapısını kuran ve uygulamalı pratik eğitim sağlayan Süt Ürünleri Merkezi projeleriyle müşterilerimizi destekliyoruz.

Nasıl katkıda bulunuyoruz?

Daha fazlasını keşfedin

Tarlada el sıkışan iki adam

İş birliği

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel güçlükleri ele almaya yönelik yolculuğumuzda, paydaşlar arasında iş birliği büyük önem taşıyor. Yolculuğumuz boyunca yaptığımız iş birliklerini öğrenin.

Gıdayı ileriye taşımak başlıklı haber

Haber bültenimiz için kaydolun

Sektördeki zorlukları vurguladığımız ve görüşler paylaştığımız haber bültenimize kaydolun.

1https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

2https://www.saveonethird.org

3Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı