Paketlerimizin çevresel etkisini anlamak

Kullanım süresi değerlendirmeleri (LCA'lar), bir paketin ömrünün, ham maddelerinin elde edilmesinden işlenmesine, üretimine, dağıtımına, kullanım ömrü sonu işlemine ve emisyonlarına kadar tüm aşamalarına ilişkin çevresel performansını analiz eden bilimsel çalışmalardır.

Ambalaj değer zincirinin bu bütünsel görünümünü sağladıkları için ambalajlarımızın çevresel performansını anlamak, iyileştirmek ve iletmek, ayrıca ürün portföyümüz içinde ve ötesinde karşılaştırmaları kolaylaştırmak için kullanım süresi değerlendirmelerini kullanıyoruz. Bu birbirine bağlı yaklaşım, bilinçli kararlar almamızı ve ambalajlarımızın çevresel performansında sürekli iyileştirmeler yapmamızı sağlıyor.

Tetra Pak, 1980'lerden beri kullanım süresi değerlendirmeleri1 çalışmaları yaptırıyor ve yayımlıyor. Bu sayfada toplanan tüm çalışmalar bağımsız bilimsel enstitüler tarafından yürütülüyor ve ISO 14040 ve 14044'e uygun olarak eleştirel bir bakış açısıyla inceleniyor. 

İçecek kartonunun çevresel performansı

İçecek kartonlarının çevresel performansı, temel olarak kullanılan ham maddelere ve bunların içecek kartonunun kullanım süresi sonunda bertaraf edilmesine veya başka şekilde kullanılmasına bağlı oluyor. İçecek kartonlarında yenilenebilir malzeme içeriğini artırmanın iklim etkisini azaltması, Kullanım Süresi Değerlendirmelerinden elde edilen önemli bir bulgu olarak ortaya çıkıyor.

İçecek Kartonları ve Çevre Birliği (Alliance for Beverage Cartons and the Environment-ACE) içecek kartonlarını PET, cam ve iade edilebilir cam ile karşılaştıran ayrı bir meta çalışma yaptırdı. Bu çalışmanın sonuçları, içecek kartonlarının bu diğer ambalaj malzemelerine kıyasla daha düşük bir iklim etkisine sahip olduğunu doğrulayarak kağıt bazlı karton ambalajların düşük karbon ayak izine işaret ediyor.

Karşılaştırmalı içecek kartonları çalışmaları

Kullanım süresi değerlendirmeleri, aynı işleve sahip farklı ambalaj alternatiflerinin çevresel performansını karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, çeşitli ambalajların birçok münferit özelliği, ülkeyle ilgili kullanım süresi değerlendirmelerinde belirli sonuçlar gösteriyor. Bu tür karşılaştırmalı çalışmaların temel bulgularından biri olarak, birden fazla bölgede ve yiyecek ve içecek segmentinde içecek kartonlarının alternatif ambalaj seçeneklerine göre daha düşük iklim etkileri sergilediği görülüyor. Örneğin, Avrupa'da yapılan bir meta çalışmada 16 ülke düzeyindeki çalışmanın sonuçları sentezlendi. Süt ürünleri ve meyve suyu, nektar ve gazsız içecek (JNSD) paketleme segmentlerinde içecek kartonları, analiz edilen tüm alternatiflere kıyasla sürekli olarak daha düşük iklim etkileri sergiliyor.

Ürün karbon ayak izi

Şirketimizde ve değer zincirimiz genelinde içecek kartonlarının iklim performansına özel bir önem verildiği için, Kullanım Süresi Değerlendirmeleri kullanımımızı bir Ürün Karbon Ayak İzi hesaplama modeliyle destekliyoruz.


Ürün CO2 modeli, Carbon Trust tarafından PAS 2050'ye uyumlu olarak karbon ayak izi üretme kapasitesiyle onaylanmıştır: 2011, ISO 14044:2006 ve ISO 14067:2018. Ürün CO2 modeli, farklı içecek kartonlarının karbon ayak izini hesaplamak için kullanılıyor. Seçili paketlerin bu tür ayak izi verileri ProductXplorer platformumuzda yer alıyor ve bu veriler karar alma, çevresel rapor ve iletişim süreçlerinde bilgi sağlamak için müşteri talebi üzerine paylaşılıyor.

Kullanım süresi değerlendirmesi (LCA) kataloğu

Ürün segmentlerini genişletmek ve kullanım süresi değerlendirmesi çalışmalarını indirmek için aşağıya tıklayın.

1Kullanım Süresi Değerlendirmesi, gerçekleştirildiği pazarlara ve koşullara özeldir. Bu, sonuçların evrensel kabul görmediği ve orijinal çalışma kapsamının ötesine genişletilemeyeceği anlamına gelir.