Zorluk

160'tan fazla ülkedeki 25.000 çalışanımız gıdaların güvenli ve her yerde erişilebilir olması amacımızı gerçekleştirmek için birleşiyor. İyi olanı, yani gıdaları, insanları ve gezegenimizi korumayı taahhüt ediyoruz.

İş gücümüzü güvenlik, sağlık ve refah sağlayan bir kültür oluşturarak koruyoruz. Her bir çalışanın saygı gördüğü ve dahil edildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu ve geçmişlerine bakılmaksızın eşit davranıldığı, çeşitliliğe sahip bir iş gücü ortamı oluşturuyoruz. 
 

Nasıl katkıda bulunabiliriz?

Güvenli, sağlıklı iş yerleri

Sağlık ve güvenlik standartlarımız, faaliyet gösterdiğimiz her yerde adil ve güvenli çalışma ortamları sağlamamız açısından önem taşıyor. Her proje ve faaliyette zarar görmelerini önlemek adına kişileri korumaya devam ediyoruz. Kaza ve işe bağlı hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Güvenlik kültürü hakkında daha fazla bilgi edinin

Zihinsel Sağlık Programımız, kötü ruh halinin yaftalanmasını önleyerek yardıma ihtiyacı olan çalışanları destek almaya teşvik etmek üzere farkındalığı artırıp, ekiplerimiz arasında iletişim kurulmasını sağlıyor. Araçlar, eğitim ve destek servisleri geliştirerek harici bir danışmanlık hizmeti sunduk.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Herkesin işe dahil olduğunu hissettiği çeşitliliğe sahip bir işgücünü hedefliyoruz. Bunu başarabilmek için belirli grupların ve kişilerin zorlukların üstesinden gelmeleri için özel destek alması gerektiğinin farkındayız. 2020'de bölgesel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D and I) panelleri oluşturarak yerel düzeyde sorunları çözmeye ve kurum içinde sorumluluk bilinci oluşturmaya çalıştık.

Şirketlerimiz genelinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın sağlanması doğrultusunda, kadın liderlere yönelik eşitsizliğin önüne geçilmesi ve herkes için gelişim fırsatları sunulması gibi belirli eylem planları oluşturduk. Liderlerimiz kapsayıcılık konusunda eğitim aldı ve tüm liderlerimize ulaşıldığından emin olmak için bunu yapmaya devam edeceğiz.

Ayrıca zorbalık, ayrımcılık ve tacizi önlemek amacıyla Sesini Duyur kampanyasını oluşturduk ve çalışanların deneyimleri hakkında daha rahat konuşmalarını sağladık.

Yetenek ve tanınma

Yeniden beceri kazandırma ve becerileri artırma, çalışanlarımızın gelişim süreçlerinde desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Çalışma sürerken eğitim sağlayan öğrenme fırsatları sunarak çalışanlarımızın gelişimlerinde "kontrolü eline almasını" sağlıyoruz. Liderlik programlarımız 2020 Stratejimiz doğrultusunda dönüşümsel liderliği kapsıyor.

Örneğin Geleceğin Yeteneği Programımız, becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla gelecek nesiller için anlamlı fırsatlar oluşturuyor. Programımız, çeşitli becerilerin geliştirilmesine yönelik iş başı eğitimler sunuyor ve programdan mezun olan tüm katılımcıların kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazır olmalarını sağlıyor.

Kariyer fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinin

Çalışan bağlılığı

Çalışanlarımızla kişisel bir sorumluluk, çeşitlilik, yenilik ve insan haklarına saygı kültürü oluşturarak etkileşim kuruyoruz. Performans takibi yapmak amacıyla iki yılda bir çalışan katılımı anketleri düzenleyerek çalışanlarımızın değerlerimize güvendiğinden ve desteklediğinden emin oluyoruz. 2021'de dahili bir eğitim programı başlatarak çalışanların "İyi Olanı Korur" taahhüdümüzü ve her çalışanın gıdayı, insanları ve gezegenimizi korumaya nasıl yardımcı olabileceğini anlamalarına yardımcı olduk.

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

biyolojik çeşitlilik, iklim, gıda ve döngüselliği temsil eden dört temel görsel

İklim zorlukları konusunda birlikte harekete geçmek

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Elinde küre tutan erkek öğrenci

Gıdayı İleriye Taşımak

Daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya oluşturmada üzerimize düşeni nasıl yerine getirebiliriz?1

Odak alanlarımız

Tarladaki bahçıvan

En güncel Sürdürülebilirlik Raporumuzdaki yeni dönüm noktaları

2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip olmaya yönelik eylemlerin önemini vurguluyoruz.1

Güneşe bakan kadın

Amacımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yönlendiriyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı amacımız yönlendirir ve odak alanlarımız gıda sistemleri, iklim, doğa, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik konularını kapsar.

1Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı.

2Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.