Paydaşlarımızla çalışmak


Paydaş katılımı, sürdürülebilirlik dönüşümünün temel bir ilkesidir. Önemli paydaş gruplarıyla iş birliği yaparak sürdürülebilir gelişime nasıl katkıda bulunduğumuzu öğrenin.

Müşteriler

Sorumlu tedarik zincirleriyle, örneğin sorumlu dış tedarik uygulamaları aracılığıyla, müşterilerimizin etkin bir katılım göstermelerini sağlıyoruz. Bağımsız üçüncü taraf sertifikasyon ve etiketlemeler uyguluyor, sistem genelinde eylemi teşvik etmek amacıyla tedarikçiler, STK'lar, yiyecek ve içecek üreticileri ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyoruz.

Yerel paydaşlar ile gıda ve içecek üreticileriyle iş birliği içinde teknik, proses ve paketleme uzmanlığımızla okul beslenme programlarını ve Süt Ürünleri Merkezleri girişimlerini destekliyoruz.

Yerel toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm kapasitesini geliştirmek ve genişletmek için gıda ve içecek üreticileri de dahil olmak üzere pazarlarımız genelindeki iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu sayede, karton paketlerin doğru bir şekilde bertaraf edilmesine ve geri dönüştürülmesine katkıda bulunuyor ve döngüsel ekonomi altyapısı ile yeni değerler üretiyoruz.

Süpermarketten karton alan kadın

Çalışanlar

En iyi yetenekleri bünyemize alıp elde tutmayı, kazalar ve iş kaynaklı hastalıklar olmadan refahı, iş sağlığını ve güvenliğini teşvik etmeyi ve tüm çalışanların gelişebileceği, öğrenebileceği ve desteklenebileceği çeşitlilik içeren bir iş gücü ile kapsayıcı bir kültür sağlamayı önceliğimiz haline getirdik.

 • Her bir çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine öncelik veririz
 • Çeşitli ve kapsayıcı çalışma ortamlarını teşvik ederiz
 • Kapsamlı öğrenme ve gelişim fırsatları sunarız
 • Yeteneğimizi yaratıcı şekilde kullanır ve takdir ederiz

İş birliklerimiz

Sürdürülebilirlik sorunlarına dair farkındalığı arttırmak, iyi uygulamaları tanıtmak ve özel projeleri desteklemek için dünya genelindeki sanayi organizasyonları, sivil ve uluslararası örgütler (STK'lar ve HAK'lar) ve çok paydaşlı inisiyatifler ile birlikte çalışırız.

Tetra Pak, tüm katılım faaliyetlerini ve iş birliklerini Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirir. Bu, Tetra Pak olarak düşük karbonlu döngüsel ekonomi için temel sürdürülebilirlik önceliklerimizden birini gerçekleştirecek şekilde konumlanmamıza yardımcı olur1.

Tedarikçiler

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalamış bir şirket olarak, işimiz ve tedarik zinciri operasyonumuz için stratejik bir hedefle sorumlu dış tedarik konusuna öncelik verdik. Amacımız, en iyi uygulamaları paylaşarak, iddialı hedefler belirleyerek ve ilerleyişimizi sürekli gözden geçirerek kendi faaliyetlerimizde ve tedarik zincirinde doğa için hareket etmek ve tedarikçilerimizi bu tür davranışları kendi değer zincirlerinde desteklemeye teşvik etmektir.

Tüm tedarikçilerin, çevre, çalışma, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına ilişkin UNGC ilkelerine dayanan İş Ahlakı Kurallarımıza uymalarını şart koşuyoruz. Toplumsal, çevresel ve etik tedarik zinciri risklerini ve uyumluluk gereksinimlerini tutarlı bir şekilde belirlemek, izlemek ve yönetmek için EcoVadis ve Sedex metodolojilerini benimsedik.

Daha fazlasını okuyun

Gün batımında kadın

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Tetra Pak, en sürdürülebilir gıda paketini sunmak için çalışan, dünya lideri bir gıda prosesi ve paketlemesi şirketidir.

Ahşap evin dışında oturan kızlar

Sürdürülebilirlik zorluklarına bütüncül bir bakış

Sürdürülebilirlik zorluklarına bütüncül bir bakış

Bağlantılı sürdürülebilirlik yaklaşımımızı keşfedin. Gıda, iklim, doğa, döngüsellik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarındaki karmaşık sorunları nasıl çözdüğümüzü öğrenin.

Adolfo'nun portresi

Başkan ve CEO'nun Mesajı

Başkan ve CEO'nun Mesajı

Bu beş alandaki ilerlememizin merkezindeyse müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla yürüttüğümüz iş birlikleri yer alıyor.

Ormandaki ağaçlar

Sürdürülebilirlik Danışma Paneli

Sürdürülebilirlik Danışma Paneli

Sürdürülebilirlik gündemimizi şekillendiren ve bilgilendiren ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olan Tetra Pak sürdürülebilirlik danışma paneli uzmanlarıyla tanışın.

Bize ulaşın

iPad tutan eller

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

İletişim kurma amacı

Bir veya daha fazla seçenek belirtin
 • 1
 • 2
 • 3

Adım 1 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı

İletişim bilgileri

Adınızı girin
Soyadınızı girin
Lütfen bir ülke/bölge seçin
 • 1
 • 2
 • 3

Adım 2 / 3

Bize ulaşın

Özet

İletişim kurma amacı
Ad
Soyad
E-posta
Ülke/Konum
Bir hata oluştu. Lütfen yeniden deneyin.

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Bu alanı doldurun

Bu formu göndererek Tetra Pak'ın gizlilik politikasını okuduğunuzu ve onayladığınızı onaylamış olursunuz.

 • 1
 • 2
 • 3

Adım 3 / 3

1Ellen MacArthur Vakfı. (2022). Döngüsel Ekonomiye Giriş. Kaynak: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Vakfı

"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri ve bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).