Geleceğimize odaklı

Sürdürülebilirlik Raporumuz, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için dünya genelinde nasıl iş birliği yaptığımızın kapsamlı bir tablosunu ortaya koyuyor. Rapor, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemindeki sürdürülebilirlik performansımızı özetliyor ve amaçlarımız, eylemlerimiz, hedeflerimiz ve devam eden çalışmalarımız hakkında bir güncelleme sunarak katettiğimiz ilerlemeyi ölçüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Adolfo Orive'den bir mesaj

2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu görüntüleyin

ÖNEM VERDİĞİMİZ ALANLAR

İnekler ve çiftçi

Gıda sistemleri

Sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunuyoruz.1

Karton ambalajı geri dönüşüm kutusuna koyan bir kız

Döngüsellik

Döngüsel çözümleri destekliyoruz.2

Ellerinde Tetra Prizma® Aseptik karton ambalajlar tutan kızlar

Sosyal sürdürülebilirlik

Pozitif sosyal etki oluşturuyoruz.5

Daha fazlasını keşfedin

Görüntüler kolajı

Doğayı seçin. Kartonu seçin.

Yiyecek ve içecek sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için dünya genelinde nasıl iş birliği yaptığımızı keşfedin.

Kadın ve çeşitli durumlarda insanlar illüstrasyonu

Gıdayı ileriye taşımak

Eylemlerimiz, ürünlerimiz ve çözümlerimiz aracılığıyla güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine geçişi destekleme çabalarımızı keşfedin.

1 Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri ve bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder. Gıda sistemleri (OECD)

2 Ellen MacArthur Foundation, "What is a circular economy?" (Döngüsel ekonomi nedir?) Kaynak: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

3 Karbonsuzlaştırma çalışmalarımızda, ürünlerimiz ve şirketimizle ilişkili sera gazı emisyonlarının önlenmesine, azaltılmasına ve doğaya dayalı çözümler ve diğer girişimler aracılığıyla kaçınılmaz atık emisyonlarını dengelemek için karbon giderimine odaklanıyoruz.

4 Değer zincirimizin doğa üzerindeki etkilerini azaltmak için kendi operasyonlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra doğa kaybını durdurup tersine çevirmeye katkıda bulunarak doğal alanları onarmak ve küresel su dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz.

5 "Pozitif etki" tabiri ile tedarik zincirimizdeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız, toplama ve geri dönüşümden sorumlu işçiler ve değer zincirimizdeki diğer tüm paydaşlar için emek, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir gibi alanlarda daha iyi sonuçlara ulaşmayı kastediyoruz.