Geleceğimize odaklı

Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuz, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için dünya genelinde nasıl iş birliği yaptığımızın kapsamlı bir resmini ortaya koyuyor. Rapor, 2022 mali yılı için sürdürülebilirlik performansımızı özetliyor ve amaçlarımız, eylemlerimiz, hedeflerimiz ve ilerlememizi ölçmeye yönelik devam eden çalışmamız hakkında bir güncelleme sunuyor.

Tetra Pak Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive'den bir mesaj

2022 mali yılı sürdürülebilirlik raporunu görüntüleyin

2022'de sürdürülebilirlik ilerlemesi - raporun öne çıkanları

Sektörümüzdeki sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etme amacımızla, en çok katkı sağlayabileceğimiz beş alana odaklanıyoruz: gıda sistemleri, döngüsellik, iklim, doğa ve sosyal sürdürülebilirlik. 2022'de yapılan eylemlerden bazıları ve ilerleme hakkında bilgi edinin.

ODAK ALANLARIMIZ

Aşağıdaki kutucuklara tıklayarak her bir odak alanındaki ilerleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tetra Pak ve sürdürülebilirlik: daha fazlasını keşfedin

Collage of images

Doğayı seçin. Kartonu seçin. diyoruz.

Hedefimiz, sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşüme öncülük etmek. Sistemsel değişimi olanaklı kılmaya yönelik iş birliklerimizde bize rehberlik eden öncelikleri keşfedin.

Artistic illustration woman and people in various situations

Gıdayı ileriye taşımak

Her yerde, herkesin çevreye zarar vermeden üretilen güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmeye hakkı vardır. Eylemlerimiz, ürünlerimiz ve çözümlerimiz ile güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine geçişi desteklemeye çalışıyoruz.

Döngüsel çözümler: Ellen Mac Arthur Vakfı'nın döngüsel ekonomi tanımıyla uyumlu. "Döngüsel ekonomi; iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık ve kirlilik gibi küresel zorlukların üstesinden gelmeye yönelik bir sistem çözümü çerçevesidir." Kaynak: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview.

Değer zincirimizi karbonsuzlaştırma: Karbondan arındırma çalışmalarımızda, ürünlerimiz ve şirketimizle ilişkili sera gazı emisyonlarının önlenmesine, azaltılmasına, doğaya dayalı çözümler ve diğer girişimler aracılığıyla kaçınılmaz atık emisyonları ile karbon dengesini sağlamaya odaklanıyoruz. Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, 2019 taban çizgimize göre %27 oranında azaltıldı. Tetra Pak faaliyetleri=Kapsam 1, 2 ve iş seyahati, değer zincirimiz = Kapsam 1, 2 ve 3.

Sürdürülebilir gıda sistemleri: Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. Kaynak: OECD Kitaplığı.

Doğayı korumaya yardımcı olun: Hedefimiz; biyolojik çeşitliliği korumak ve yeniden tesis etmek, iklim değişikliğini azaltmak ve küresel su dayanıklılığına katkıda bulunmak amacıyla sorumlu dış tedarik uygulamaları ve stratejik ortaklıklar ile doğa için harekete geçmektir.

Pozitif sosyal etki: Pozitif etki tabiri ile tedarik zincirimizdeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız, toplama ve geri dönüşümden sorumlu işçiler ve değer zincirimizdeki insanlar için iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir vd. alanlarında daha iyi sonuçlara ulaşmayı kastediyoruz.