Dr. Ruben Rausing, Tetra Pak'ın kurucusu

Temel gıda maddelerinin daha hijyenik ve pratik bir şekilde dağıtılması ihtiyacını tespit ettikten sonra, kurucumuzun birçok teknik engele rağmen İskandinavya'daki ilk paketleme şirketini nasıl kurduğunu keşfedin.

 

Dr. Ruben Rausing, Tetra Pak'ın kurucusu

Temel gıda maddelerinin daha hijyenik ve pratik bir şekilde dağıtılması ihtiyacını tespit ettikten sonra, kurucumuzun birçok teknik engele rağmen İskandinavya'daki ilk paketleme şirketini nasıl kurduğunu keşfedin.

 

Fark yaratmak için yenilik yapmak

70 yılı aşkın bir süredir, iyi olanı koruyacak şekilde her yerde gıdayı güvenli ve erişilebilir kılma taahhüdümüzü yerine getirmek için yenilikler yapıyoruz: gıdayı, insanları ve gezegeni korumaya söz veriyoruz. Bizi günümüzün gıda proses ve paketleme çözümleri alanında küresel bir lider haline getiren olayların tarih şeridine bir göz atın.

1950'ler            1960'lar            1970'ler          1980'ler            1990'lar            2000'ler            2010'lar

1950'ler - Bir fikir şekilleniyor

1960'lar - Herkes, her yerde

1970'ler - Yeni pazarlara açılmak

1980'ler - Yeni teknoloji cephesi

1990'lar - Değişen tüketici ihtiyaçlarına yönelik yenilik

2000'ler - Odak noktasında kalite ve verimlilik 

2010'lar - Sürdürülebilirlik çıtasını yükseltmek

Bizi tanıyın

Dönüm noktaları