Zorluk

Hepimiz gıdaların güvenli olmasını bekliyoruz. Ve hepimiz zararlı bakterilerden arındırılmış gıdalar tüketmeyi hak ediyoruz. COVID-19, küresel gıda arzlarına yönelik endişenin daha fazla artmasına neden oldu. Anlaşmazlıklar, sel ve kuraklık gibi aşırı hava koşulları ve ekonomik şoklar üretim sorunlarına, tedarik zinciri karmaşalarına ve gıda sistemlerini savunmasız hale getiren diğer sorunlara yol açıyor. Herkesin her yerde güvenli gıdaya erişebildiğinden emin olmak amacıyla gıda değer zinciri genelindeki tüm aktörlerin görevlerini yerine getirmesi gerekiyor1.

Kirlenmeyi ve kaliteden tavizi engellemek amacıyla tüm üretim parametrelerinin kontrol edilmesi, gıda güvenliğini sağlamada büyük önem taşıyor. Bu nedenle gıda üreticilerinin yüksek güvenlik ve kalite standartlarına erişerek aynı zamanda kar elde edebilmelerine odaklanıyoruz.
 

Nasıl katkıda bulunabiliriz?

1952'den beri gıda prosesi ve paketleme fırsatlarını keşfederek yiyecek ve içecekleri fiziksel hasardan, sıcaklıktan, ışıktan ve potansiyel olarak zararlı bakterilerden korumaya çalışıyoruz.

Gıda güvenliğine yönelik aseptik paketleme ve teknoloji

Aseptik teknoloji ve paketlemede öncü olarak, uzun süredir tüm tedarik zinciri genelinde gıda güvenliği ve kalitesinin korunmasına yardımcı oluyoruz. Aseptik paketlememiz, koruyuculara veya soğutmaya ihtiyaç duymadan gıdaları koruyarak en uzak yerlerde bile, dünyanın hızla büyüyen nüfusunun daha fazlasının güvenli gıdaya erişimine olanak tanıyor.

Gıda kalitesini ve güvenliğini daha da iyileştirmek için eBeam gibi kimyasal içermeyen gıda prosesi teknolojilerine de yatırım yapıyoruz. 

Gıda güvenliği standartlarını geliştirmek

Sterilizasyon teknolojisi ve mikrobiyoloji alanındaki uzmanlığımız hijyenik ekipmanlarımız ve dijital kontrollerimizle bir araya geldiğinde uluslararası gıda güvenliği standartlarına katkıda bulunmamızı sağlıyor.

Tüm operasyonlardaki gıda üretimi hatlarına yönelik hata tespit ve kalite yönetim sistemleri tasarlıyoruz. Üretimde kullanmak amacıyla tedarik ettiğimiz bileşenler, uluslararası hijyen standartları ve yönetmeliklerle ve müşterilerimizin özel istekleriyle uyumludur.

Uçtan uca izlenebilirlik

Gıda Güvenliği İlkemiz, gıda prosesi ve paketleme değer zincirinin genelinde tamamen izlenebilir olmamızı sağlıyor. Bu sayede daha azıyla daha fazlasını yapabilmeleri için yetersiz kalan noktaların belirlenmesini gıda üreticilerine bırakabiliyoruz. 

Süt ürünleri üretim hattındaki her üniteden gelen bilgileri tam ve kesintisiz bir şekilde entegre eden, fabrika geneline yayılmış bir kontrol sistemine sahip Tetra Pak® PlantMaster ve Tetra Pak® Bağlanabilir Paket otomasyon çözümlerinin geliştirilmesi sayesinde müşterilerimiz tutarlı kalite ve gıda güvenliği sağlayabiliyor.

Sürdürülebilirlik için harekete geçmek

Key visual for food

Dayanıklı gıda sistemlerine katkıda bulunmak

Gıda sistemlerinin dönüşümünü desteklemeye yönelik, iş birliğine dayalı bir çabayla; güvenli gıdalara erişimi artırmak, gıda kaybını ve israfını azaltmak ve sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak için değer zincirimizin tamamında çalışmalar yürütüyoruz.

Boy in front of yellow wall holding a ball

Gıdayı İleriye Taşımak

Daha güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerine sahip bir dünya oluşturmak için üzerimize düşen sorumluluğu nasıl yerine getirebiliriz?2

Odak alanlarımız

Tetra Pak Sustainability Report

Geleceğe Odaklı

Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuz, yiyecek ve içecek sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için dünya genelinde yaptığımız iş birliklerinin kapsamlı bir resmini sunar.

Woman in the sunset

Amacımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yönlendiriyor

Sürdürülebilir yaklaşımımız amacım doğrultusunda yönlenir ve odak alanlarımız gıda sistemleri, iklim, doğa, döngüsellik ve toplumsal sürdürülebilirlik konularını kapsar.

1"Gıda sistemleri" terimi, gıda üretimi ve tüketimiyle ilişkili tüm unsurları ve faaliyetleri, bunların ekonomi, sağlık ve çevre alanındaki etkilerini ifade eder (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2Sürdürülebilir gıda sistemleri, gezegeni olumsuz etkilemeden gıdanın yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketilmesi anlamına gelir. OECD'den alınmıştır. (2019). Accelerating Climate Action. Kaynak: OECD Kitaplığı

3Pozitif etkiden kastımız, tedarik zincirindeki iş gücümüz, çalışanlarımız ve topluluklarımız; toplama ve geri dönüştürmeden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.