Stratejik bir öncelik

BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayanlardan biri olarak ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefi 12'ye yönelik desteğimiz çerçevesinde; insan hakları, emek standartları ve çevre alanlarında sürekli iyileşmeyi desteklemek ve yolsuzluğa karşı harekete geçmek için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Sorumlu dış tedarik, tedarik organizasyonlarımız için stratejik bir hedeftir. Bu da, bu hedeflerin tüm bölgelerimizdeki ana performans hedeflerinin ve bireysel amaçların kapsamında olduğu ve Kurumsal Yönetişim Çerçevemiz bünyesinde kendi güvence sistemine sahip olduğu anlamına geliyor.. ​

Beklentilerimiz

Tedarikçilerimizin Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları'na (Tedarikçi Yasası) uymalarını şart koşuyoruz. Bu kurallar şu sözleşmenin 10 ilkesini temel alır ve beklentilerimizi ortaya koyar: BM Küresel İlkeler Sözleşmesi. Ayrıca, tedarikçilerimizi küresel en iyi uygulamaları karşılamak veya aşmak için kendi sürdürülebilirlik gündemlerine yatırım yaparak sürekli iyileşme için çaba göstermeye teşvik ediyoruz. 

Tedarikçi Yasası, Tetra Pak ile bir tedarikçi arasındaki ilişkiyi düzenleyen her türlü anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Tüm yeni tedarikçilerin, beraber iş yapmaya başlamadan önce Tedarikçi Yasası'nı kabul etmeleri ve taahhütlerini iş ilişkisi boyunca sürdürmeleri gerekir.​ 2023'te genel sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu olarak, gerekliliklerimizi güçlendirmek için Tedarikçi Yasası'nı güncelleyeceğiz.

Güvence sistemi

Tedarikçi Yasamıza uyumu değerlendirmemizi sağlayan Sorumlu Dış Tedarik Güvence Sistemi'ni devreye soktuk. Sürekli olarak, öncelikli tedarikçilerin kendi kendine değerlendirmeler ve yerinde denetimler gerçekleştirmesi ve herhangi bir maddi bulgu olması halinde düzeltici eylemler uygulaması talep ediliyor. Uygunluk sağlamama, tedarikçiyle ilişkinin sonlandırılmasına yol açabiliyor. 

Tedarikçi katılımı

Seçilen tedarikçilerin yıllık kendi kendine değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini ve takibini koordine etmek için Sedex, yani Tedarikçi Etik Veri Değişimini kullanıyoruz. Spesifik sorunlar olması halinde, tedarikçilerimizden SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) metodolojisini kullanarak yerinde denetimler yürütmelerini ve belirlenen bir zaman çerçevesinde düzeltici eylemleri hayata geçirmelerini istiyoruz.

Tedarik ekiplerimizin tedarik zincirindeki çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarını daha iyi izlemesine yardımcı olmak için EcoVadis ile de çalışıyoruz. EcoVadis tarafından, Çevre ve Sürdürülebilir Tedarik konusunda şirketlerin ilk yüzde 1'inde olarak derecelendirildik.

2019 yılında, risk temelli bir yaklaşım kullanarak tedarikçi tabanımızdaki değerlendirmelerin kapsamını optimize etmek için Sedex ve EcoVadis gibi üçüncü taraflarla ortaklığımızı geliştirdik. Ayrıca, EcoVadis'den alınan veriler gibi üçüncü taraf verilerini yapay zeka ve medya taraması ile bütünleştiren yeni bir tedarik zinciri risk yönetim sistemi seçtik. Bu, sürekli izlemeye olanak tanıyor ve sorumlu dış tedarik ve tedarikçi risk yönetimi faaliyetlerimizi güçlendirmeyi sağlıyor.

Bunun yanı sıra, Tedarikçi Yönetimi organizasyonumuzun dönüşümünün bir parçası olarak; sürdürülebilirlik, uygunluk ve risk yönetimi alanlarında strateji belirlemek ve uzman desteği sağlamak için satın alma kategorileriyle birlikte çalışan merkezi bir yönetim fonksiyonu oluşturduk.​

Eğitim

Tedarikte yer alan tüm çalışanların dikkatini çekmek için sorumlu dış tedarik konusunda bir e-öğrenme modülünü uygulamaya koyduk ve güncelledik.​

Ayrıca sorumlu dış tedarikin günlük aktivitelere dahil edildiğinden emin olmak için, merkezi ve yerel tedarikçi yönetim temsilcilerinden oluşan bir Uzman Forumu oluşturduk. Forum aynı zamanda, küresel stratejimizde belirli bir alana özel kategori ve yerel gerekliliklerin dikkate alınmasını sağlıyor. ​