Stratejik bir öncelik

BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayanlardan biri olarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12'ye yönelik desteğimiz çerçevesinde, insan hakları, çalışma standartları ve çevre alanlarında sürekli iyileştirme sağlamak ve yolsuzluğa karşı harekete geçmek için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Sorumlu dış tedarik, tedarik organizasyonlarımız için stratejik bir hedeftir. Bu da, bu hedeflerin tüm bölgelerimizdeki ana performans ve bireysel amaçların kapsamında olduğu ve Kurumsal Yönetim Çerçevemiz bünyesinde bir güvence sistemine sahip olduğu anlamına geliyor. ​

Toprağa ekim yapan el

Beklentilerimiz

Tedarikçilerimizin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesi temelinde beklentilerimizi ortaya koyan Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları'na (Tedarikçi Kuralları) uymalarını şart koşuyoruz. Ayrıca, tedarikçilerimizi küresel en iyi uygulamaları karşılamak veya aşmak üzere sürdürülebilirlik gündemlerine yatırım yaparak sürekli iyileşme için çaba göstermeye teşvik ediyoruz. 

Tedarikçi Kuralları, Tetra Pak ile bir tedarikçi arasındaki ilişkiyi düzenleyen her türlü anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Tüm yeni tedarikçilerin, beraber iş yapmaya başlamadan önce Tedarikçi Kuralları'nı kabul etmeleri ve taahhütlerini iş ilişkisi boyunca sürdürmeleri gerekiyor. 2024'te genel sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu olarak gerekliliklerimizi güçlendirmek amacıyla Tedarikçi Kuralları'nı güncellemeyi planlıyoruz.

Güvence sistemi

Tedarikçi Yasamıza uyumu değerlendirmemizi sağlayan Sorumlu Dış Tedarik Güvence Sistemi'ni devreye soktuk. Sürekli olarak, öncelikli tedarikçilerin kendi kendine değerlendirmeler ve yerinde denetimler gerçekleştirmesi ve herhangi bir maddi bulgu olması halinde düzeltici eylemler uygulaması talep ediliyor. Uygunluk sağlamama, tedarikçiyle ilişkinin sonlandırılmasına yol açabiliyor.

Eğitim

Satın alma sürecine dahil olan tüm çalışanlar için sorumlu dış tedariğe ilişkin bir e-eğitim modülü başlattık ve sürekli güncelledik. Ayrıca sorumlu dış tedarikin günlük faaliyetlere entegre edilmesini sağlamak için merkezi ve yerel tedarikçi yönetimi temsilcilerinden oluşan bir Uzmanlık Forumu oluşturduk. Forum aynı zamanda belirli kategorilerin ve yerel gereksinimlerin küresel stratejimizde dikkate alınmasını sağlıyor. ​

Tedarikçi katılımı

Seçilen tedarikçilerin yıllık öz değerlendirmelerinin performansını ve takibini koordine etmek için Sedex, yani Tedarikçi Etik Veri Değişimini kullanıyoruz. Spesifik sorunlar olması halinde, tedarikçilerimizden SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) metodolojisini kullanarak yerinde denetimler yürütmelerini ve belirlenen bir zaman çerçevesinde düzeltici eylemleri hayata geçirmelerini istiyoruz.

Tedarik ekiplerimizin tedarik zincirindeki çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarını daha iyi izlemesine yardımcı olmak için EcoVadis ile de çalışıyoruz. EcoVadis tarafından, Çevre ve Sürdürülebilir Tedarik konusunda şirketlerin ilk yüzde 1'i arasında gösteriliyoruz.

2019 yılında, risk temelli bir yaklaşım kullanarak tedarikçi tabanımızdaki değerlendirmelerin kapsamını optimize etmek için Sedex ve EcoVadis gibi üçüncü taraflarla ortaklıklarımızı geliştirdik. Ayrıca, EcoVadis'den alınan veriler gibi üçüncü taraf verilerini yapay zeka ve medya taraması ile bütünleştiren yeni bir tedarik zinciri risk yönetim sistemi seçtik. Bu, sürekli izlemeye olanak tanıyor ve sorumlu dış tedarik ve tedarikçi risk yönetimi faaliyetlerimizi güçlendirmeyi sağlıyor.

Bunun yanı sıra, Tedarikçi Yönetimi organizasyonumuzun dönüşümünün bir parçası olarak; sürdürülebilirlik, uyumluluk ve risk yönetiminde stratejiler belirlemek ve uzman desteği sağlamak için satın alma kategorileriyle birlikte çalışan merkezi bir yönetişim fonksiyonu oluşturduk.

1Pozitif etkiden kastımız, iş gücümüz, tedarik zincirimizdeki çalışanlar ve topluluklar; toplama ve geri dönüşümden sorumlu çalışanlar; değer zincirimizdeki iklim değişikliği, çalışma, ayrımcılık, tehlikeli çalışma koşulları ve sürdürülebilir gelir alanlarında net sıfıra geçiş ve benzeri konulardan etkilenen insanlar için daha iyi sonuçlara ulaşmaktır.