Sorumlu dış tedarik

Gezegenin kaynaklarını korumaya yardımcı olmak

Sorumlu dış tedarik, değer zincirinin doğaya etkisinin üstesinden gelmek amacıyla üzerinde çalıştığımız önemli alanlardan biridir. Sertifikalı gözetim zincirlerimizin ve gönüllü sürdürülebilirlik standartları üyeliğimizin bir parçası lolarak dış tedarikin izlenebilirliğini ve şeffaflığını iyileştirmek için tedarik zincirimizle birlikte çalışıyoruz.

Sorumlu dış tedarik neden önemlidir?

Toplumda sınırlı kaynaklardan veya sera gazı emisyonuna katkıda bulunan ve doğayı olumsuz etkileyen fosil yakıtlardan üretilen malzemelere gereksinim duyuluyor. Malzemelerin sorumlu şekilde tedarik edilmemesi, iklim krizine katkıda bulunan ormansızlaşma, kirlilik, toprak erozyonu ve diğer çevresel sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle, tüm dünyada ham madde ve hizmet tedarik ederken kaynak kullanımını sorumlu şekilde yönetmemiz ve etik kuralları, işçi haklarını, toplumsal ve çevresel konuları dikkate almamız büyük önem taşıyor.

 

Ürünlerimiz ormanlardan, tarım arazilerinden, maden alanlarından ve daha fazlasından elde edilen ham maddelere dayanıyor. Bu kaynakları kullanmak, sorumluluk gerektiriyor. Sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlardan1 veya geri dönüştürülmüş malzeme tedarikçilerinden malzeme temini gibi sorumlu dış tedarik uygulamalarımız şirket stratejimizde yer alıyor ve tedarik zincirimizin tamamında uygulanıyor.

Tesis dış tedariki

Sorumlu dış tedarikte öncülük ve yenilikçilik

Sorumlu dış tedarikte bir ilk olarak, gıda sektöründe tamamen bitkilerden elde edilen yenilenebilir malzemelerden2 kağıt bazlı bir paket üreten ve Forest Stewardship Council™ ile Bonsucro'nun sertifika standartlarını sağlayan ilk şirket olduk.

Çalışmalarımızın aldığı takdirler arasında, ormanlarla ilgili riskleri ve fırsatları ölçme ve yönetme konusundaki ilerlememizi değerlendiren CDP Forests Disclosure tarafından üst üste yedinci kere "A" Listesi ödülünü almak da yer alıyor.

 

2030'a doğru ilerlerken, biyolojik çeşitlilik, doğa ve sosyal sürdürülebilirlik taahhüdümüzün bir parçası olarak sorumlu dış tedariğe yönelik iddialı hedefler uyguluyoruz.

CDP A orman A listesi şirketi

Sorumlu dış tedarik konusunda tedarikçilerin takibi

Malzemelerin sorumlu şekilde tedarik edilmesini sağlamak için tedarik zincirimizle yakından çalışıyoruz. Dünya genelindeki tedarikçilerimizin, Sorumlu Dış Tedarik Güvence Sistemi ve Tedarikçi Etkileşim prosedürleri ile denetlediğimiz Tedarikçi Kurallarımıza uyması gerekiyor.

Sürdürülebilir tedarik kararlarını desteklemek için uydu verilerini ve görüntü işleme algoritmalarını kullanan, AB Horizon 2020 tarafından finanse edilen 'Landgriffon' projesine katılıyoruz.

Sertifikalı yenilenebilir malzemeler

Yenilenebilir malzemeleri tedarik ederken Forest Stewardship Council™ (FSC™)3 ve Bonsucro gibi gönüllü sertifika standartlarını kullanıyoruz. Tüm tedarikçilerimiz ve tesislerimiz, paketlerimizdeki kartonun FSC™ sertifikalı ormanlardan veya diğer denetlenen kaynaklardan geldiğini garantileyen FSC™ Gözetim Zinciri sertifikasına sahiptir.4

 

Paketlerimizdeki plastik katmanlarda ve kapaklarda kullanılan şeker kamışından elde edilmiş tüm bitki bazlı polimerlerimiz artık %100 Bonsucro sertifikalı hacimlere ulaşmıştır.

Sorumlu bir şekilde tedarik edilen malzemeler

The view of a forest

Polimerler

Kağıt bazlı karton ambalajlarımız bitki bazlı polimer katmanlar, kapaklar ve pipetlerle geliyor. Sorumlu bir şekilde tedarik edildiğinde, bitki bazlı polimerler yenilenebilir malzeme niteliği taşıyor.

A tree seen from frog perspective

Karton

Ortalama olarak, içecek kartonlarımızın karton içeriği %70'ten fazladır. Karton, sorumlu şekilde tedarik edildiğinde cam, plastik ve metal paketlere göre daha düşük karbon ayak izine sahip olabilen, yenilenebilir bir kaynaktır.

close-up of an aluminum roll

Alüminyum

Saç telinden daha ince olan alüminyum folyo katman, oksidasyonu ve ışığın yol açtığı zararı önleyip soğutma olmadan gıdaların raf ömrünü uzatarak gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

Stratejik amaçlarımız ve 2030 hedeflerimiz

• Biyolojik çeşitliliği koruyan, iklim değişikliğini azaltan, iklim değişikliğine uyum sağlayan ve küresel su dayanıklılığına katkıda bulunan sorumlu dış tedarik uygulamaları ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla doğanın korunmasına katkıda bulunmaya devam etmek.
• Yenilenebilir polimerler ve bunların ham maddeleri için güvenilir sürdürülebilirlik sertifikasyonu ve üçüncü taraf doğrulaması elde etmek (şu anda ürünlerimizde kullanılan bitki bazlı plastiklerin %100'ü Bonsucro sertifikalı, sürdürülebilir olarak tedarik edilmiş şeker kamışından üretiliyor).

• Gıda prosesi ve paketleme değer zincirinin başından sonuna kadar tam ürün izlenebilirliğine5 ulaşmaya çalışmak.
• Ormansızlaşmaya neden olan ham madde üretimini teşvik etmemek6.
• Yüksek korumalı alanlardan ham madde tedarik etmemek7.
• Operasyonlarımızdaki sera gazı emisyonunda net sıfıra ulaşmak (kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri) ve 2019'daki başlangıç noktamıza kıyasla 1,5 °C SBTi taahhüdümüz ile uyumlu olarak değer zincirimiz genelinde sera gazı emisyonunu %46 azaltmak8.

1Tetra Pak için sürdürülebilir orman yönetiminde dikkat edilmesi gereken en önemli alanlar şunlardır: a) kereste ve kereste dışı ürünlere ve hizmetlere yönelik verimliliğin sürdürülmesi dahil olmak üzere ekonomik uygulanabilirlik; b) işçilerin, yerli halkların ve yerel toplulukların hakları dahil, insan haklarına saygı duymayı da kapsayan sosyal sorumluluk. Bu kapsamda, eylemlerin yerli halkları ve yerel toplulukları etkilediği durumlarda Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Onay ilkelerine uyum da yer alır; c) ormansızlaşma olmaması, ormanların ekolojik işlevlerinin korunması, Yüksek Koruma Değerlerinin (HCV) sürdürülmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması dahil olmak üzere çevresel sürdürülebilirlik.

2 Bu, tamamıyla yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıp sorumluluk bilinciyle tedarik edildiği için gezegenimizin iklimini, kaynaklarını ve biyolojik çeşitliliğini koruyup onarmaya destek olan; karbon nötr üretime ve dağıtıma katkıda bulunan; kullanışlı ve güvenli olduğu için esnek ve dirençli bir gıda sistemi kurmaya yardım eden, tamamen geri dönüştürülebilir kartonlar üretmeyi ifade eder.

3FSC'nin Tetra Pak için lisans kodu FSC™ C014047​'dir.

4Denetlenen kaynaklar, FSC tarafından kontrol edilen ahşaplardır. Bu ahşaplar, yasa dışı olarak elde edilmiş ağaçlar, geleneksel haklar veya insan hakları ihlal edilerek elde edilmiş ağaçlar, yüksek koruma değerlerinin yönetim faaliyetleri tarafından tehdit edildiği ormanlardan elde edilen ağaçlar, ormanlardan plantasyona ya da orman dışı kullanıma dönüştürülmekte olan alanlardan elde edilen ağaçlar ve genetiği değiştirilmiş ağaçların dikildiği ormanlardan elde edilen ağaçların dışındaki düşük riskli kaynaklardan elde edilir. Denetlenen ahşap, FSC MIX sertifikalı ağaç liflerinin en fazla %30'unu oluşturabilir. Daha fazla bilgi için: https://fsc.org/en/fsc-mix-label-and-controlled-wood.

5İzlenebilirlik kavramı, bir ürünün, üretimi için kullanılan ham maddelerin tedarikinden ürün son müşteriye ulaşana kadar üretim, proses ve dağıtım aşamaları boyunca izlenmesi anlamına gelir.

6Tetra Pak, kartondaki ağaç lifinin 31 Aralık 2020'den sonra ormansızlaşmanın olduğu alanlardan elde edilmemesini sağlar. Ormansızlaşma olmayan alanlar, i) tarıma veya diğer orman dışı arazi kullanımına dönüştürme; ii) plantasyona dönüştürme veya iii) şiddetli ve sürekli bozulma nedeniyle doğal orman kaybının olmadığı alanlardır. Kaynak: https://www.tetrapak.com/content/dam/tetrapak/publicweb/gb/en/sustainability/Tetra-Pak-Procedure-Responsible-Sourcing-Liquid-Packaging-Board-2023.pdf

7HVC (Yüksek Koruma Değeri) alanları ulusal, bölgesel veya küresel düzeyde olağanüstü öneme sahip veya yerel düzeyde kritik öneme sahip biyolojik, ekolojik, sosyal veya kültürel değerlere sahiptir.

8Operasyonlarımızda net sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşmak (kapsam 1, 2 ve iş seyahatleri) ve 2019'daki başlangıç noktamıza kıyasla 1,5 °C SBTi taahhüdümüz ile uyumlu olarak değer zincirimiz genelinde sera gazı emisyonunu %46 azaltmak olarak tanımlanır.