Ticari markamız ve markamız

AB Tetra Pak 1950 yılında kuruldu. O tarihten bugüne kadar, Tetra Pak adı tüm şirket adlarında ve tüm ürünlerimizde ticari marka olarak kullanılmaktadır.

Markamız ve ticari marka stratejimiz tek bir marka olarak Tetra Pak® markası etrafında değer oluşturmaktır. Çeşitli ambalaj malzemelerimizi ve şekillerimizi ayrıştırmak için onlara TETRA önekini kullanarak ayrı adlar verdik. Aynı zamanda kilitler ve kapaklar gibi öğeler ve çeşitli etkinlikler ve kampanyalar için de ticari markalar oluşturuldu. Bu ticari markalarda TETRA veya PAK sözcükleri yer almıyor olsa da, bunlar da Tetra Pak® markamız bünyesinde pazarlanmaktadır.

Dört yüzlü şekle sahip olan ilk paketimiz 1946'da geliştirildi. Bugün, Tetra Classic® ambalajı ürün portföyümüzde bu biçime sahip olan tek ambalajdır.

Sonraki paketleme çözümümüz, 1959'da oluşturulan ve başlangıçta Tetra Pak® genel ticari markasıyla satılan, dikdörtgen küp biçimli bir paketti. Bu paketin markası, 1963'te değiştirilerek Tetra Brik® oldu. Bunu sırasıyla 1965'te çatılı ambalaj Tetra Rex®, 1986'da Tetra Top® ve tümü 1997'de tescillenen Tetra Fino®, Tetra Prizma® ve Tetra Wedge® izledi. 2003'te Tetra Recart®, 2007'de Tetra Gemina® ve 2011'de en son paketimiz olan Tetra Evero® tescillendi.

Sloganlı damga, bizim temel imzamızdır. Şirket amblemimizle birlikte sloganımız ve taahhüdümüzle çevrelenen Tetra Pak ticari markamızdan oluşur. İYİ OLANI KORUR. Yeni bir ticari marka oluşturmak ve bir ürünü veya hizmeti markalamak, farklı ürün ve hizmetlerimizle ilgili iletişim ve pazarlama faaliyetleri yaparken önemli bir araçtır.

Tetra Klasik karton ambalajlarla birlikte kadın

Adımızın kavramsal anlamı

TETRA PAK®​ iki sözcüğün bir araya gelmesinden oluşmaktadır: ‘TETRA’ ve ‘PAK’. Ne bu iki sözcük ne de bunların birleşimi, herhangi bir kavramsal anlama sahip değildir.

‘TETRA’ sözcüğü, ilk sıvı gıda kutumuzun şeklini tanımlayan ‘tetrahedron’ sözcüğünden gelmektedir.

1. "TETRA"

TETRA sözcüğünün sözlük anlamları:
a) dört parçaya sahip anlamına gelen önek , örn. Tetravalan, Tetraklorür.
b) Characidae ailesine ait bir Güney Amerika tatlı su balığı.

2. "PAK"

“PAK” sözcüğü, ‘paket’ sözcüğünün kısaltmasıdır.
Bu sözcüklerin özgün birleşimi, bize bu adın ticari marka hakkını tescil etme ve bu ticari markanın münhasır haklarını talep etme hakkını vermektedir.

Ticari markaların genel açıklamalar içeren listesi

Aşağıdaki liste Tetra Pak Grubu mülkiyetindeki ve Tetra Pak Grubu ve yetkili kullanıcılarımızın kullanımındaki en popüler ticari markaları içermektedir. Liste kapsamlı değildir ve yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bir ticari markanın listede yer almaması ticari haklarımızdan veya diğer fikri mülkiyet haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez.

Liste, duruma göre her ürün, makine veya hizmet türü için uygun genel terimi içermektedir. Genel terimin, ilgili ticari markayla bağlantılı olarak ve bu web sitesinde yer alan Doğru Kullanıma İlişkin Genel Kılavuz İlkeler belgesinde belirtildiği şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Tetra Pak ticari markalar listesini (pdf) görüntüleyin veya indirin

Logolarımız ve şirket amblemimiz

Sloganlı damga

Sloganlı damga başlıca imzamızdır. Sloganlı damga, şirket amblemimizle birlikte Tetra Pak ticari markasının etrafını saran sloganımızdan oluşur: İYİ OLANI KORUR. Sloganlı damgayı uygun ve ilgili olan her durumda kullanmamız gerekir.
Tetra Pak sloganlı damgası

Logo işareti

Logo, şirketimizin Tetra Pak yayınlarının arka kapağında, binalardaki tabelalarda ve ekipmanlarımızda bulunan imzasıdır. Ayrıca, iki satırlı logonun kullanımı için yeterli alan bulunmayan durumlarda kullanılabilir.
Tetra Pak logosu

İki satırlı logo

İki satırlı logo, logomuz ve hemen altında yer alan sloganımızdan oluşur: İYİ OLANI KORUR. Bu logoyu yalnızca tam sloganlı damganın kullanılması için yeterli yer bulunmayan durumlarda kullanmalısınız.
İki satırlı logo

Şirket amblemi

Şirket amblemi, Tetra Laval Grubu'ndaki tüm şirketleri tanımlamak için kullanılır. Tetra Pak ticari markasından ayrı veya ticari markayla birlikte kullanılabilir. Şirket ambleminin bundan başka bir şeyle birlikte kullanılmayacağını unutmayın. Şirket amblemi binalarda, ambalaj malzemelerinde ve sloganlı damga veya logo işaretinin bütün olarak kullanılmak için çok büyük oldukları diğer durumlarda kullanılır.
Tetra Pak şirket amblemi

Tetrahedron

Tetrahedron, dört adet üçgenden oluşan üç boyutlu bir şekildir. Üç üçgeni yukarı kaldırırsanız (1), yukarıdaki şekilde (2) görülen tetrahedronu oluşturursunuz. Genellikle 3 boyutlu olarak gösterilir (3).
tetrahedron