İş gücümüz

Sağlık, güvenlik ve refaha dayalı bir kültür1

Tüm çalışanlarımız için güvenli çalışma koşulları sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği (OHS-İSG) alanında girişimlerde bulunmanın, sağlık, güvenlik ve refah odaklı bir kültürün öneminin farkındayız.

Gıdayı korumaktan iş gücümüzü korumaya

78 ülkeye yayılmış 111 ofis ve 36 fabrikadaki 24.100'den fazla çalışanımızla, coğrafi sınırların ötesinde iş gücümüzün güvenliğini ve refahını sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kapsayıcı iş sağlığı ve güvenlik önlemleri ile çalışanlarımızın güvenliğine ve refahına öncelik veriyoruz.

Güvenlik konusunda güçlü taahhüdümüz

Son birkaç yıldır OSH (İSG) alanında sürdürdüğümüz çalışmalar, Toplam Kaydedilebilir Kaza Oranımızın 2021 yılına kıyasla %19 oranında azalmasına katkıda bulundu2. Örneğin, çalışanlarımız ve taşeron işçilere destek sağlamak için küresel yazılım platformumuz My OHS'yi uygulamaya devam ettik ve riskli pozisyonlarda OHS yetkinliğini daha fazla artırmak için sanal bir kurs başlattık.

Sağlık ve güvenlik kültürümüzü keşfedin

Zihinsel sağlık programı

Çalışan sağlığı ve zihinsel sağlık, küresel çapta şirketimiz genelinde güçlü bir odak alanıdır. Zihinsel sağlık programımız, zihinsel sağlık sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve zihinsel sağlık sorunlarının damgalanmasını önlemek üzere çalışanlara araçlar, eğitimler ve destek hizmetleri sunmak üzere başlatıldı.

Küresel çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programı

2022'de, 3.000'den fazla çalışan Zihinsel Sağlık portalımıza erişip kullandı ve buna ek olarak 3.200 çalışan eğitim programını tamamladı. Her bir çalışanın saygı gördüğü ve dahil edildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu ve geçmişlerine bakılmaksızın eşit davranıldığı, çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturuyoruz.

Küresel çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) stratejimizin bir parçası olarak, 2022 yılında, bireysel önyargılar konusunda farkındalık oluşturmayı ve kapsayıcı bir ortamı teşvik etmeyi amaçlayan Kapsayıcı Liderlik eğitimimiz aracılığıyla 150 liderin daha eğitimini gerçekleştirdik. Ayrıca yerel ve bölgesel DEI Panellerimiz aracılığıyla girişimlerde bulunuyoruz.

Brezilya'daki DEI ekibimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürekli öğrenme ve gelişim

Tetra Pak'ın başarılı olmaya ve büyümeye devam edebilmesi için, burada çalışan tüm bireylerin de büyümesi gerektiğinin farkındayız, bu da sürekli gelişim kültürünü teşvik etmek anlamına geliyor. Geleceğin Yeteneği Programımız aracılığıyla yeni yetenekleri çekmek, kurslar, yeni roller ve meydan okumalarla mevcut yeteneklerin öğrenmesini ve gelişimini teşvik etmek yoluyla bunları yapmamız gerekiyor.

1NCBI'nin tanımına göre: "Refah, olumlu duygulara sahip olma ve dünyada tam potansiyele ulaşma durumudur." Kaynak: Ncbi.nim.nih.org

2Veriler hem çalışanları hem de Tetra Pak'ın kontrolü altındaki bir iş yerindeyken çalışan olmayan kişileri kapsar.