Tetra Pak Rusya'dan çıkış yapıyor

 

Lozan, İsviçre (26 Temmuz 2022): Tetra Pak bugün Rusya'da devam eden operasyonlarından çıkış yapacağını duyurdu. Bunun nedeni, Rusya'ya ihracatlara yönelik toplu kısıtlamaların etkisinin sürdürülebilir olmayan bir tedarik zincirine yol açması ve bunun sonucunda da şirketin, ülkeden çıkış yapmak dışında başka bir seçeneği kalmamasıdır.

Bu karar, şirketin daha önce Rusya'daki tüm yeni yatırımlarını ve projelerini askıya almak ve insanların güvenli gıdaya erişim hakkı ilkesine dayanan güçlü taahhüdüyle uyumlu olarak operasyonlarını müşterilerine yalnızca temel gıda maddeleri konusunda destek vermekle sınırlandırmak üzere aldığı kararın ardından alınmıştır.

Tetra Pak artık, müşterilerinin iş sürekliliğini sağlamak, çalışanlar üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin temel gıdalara erişimini desteklemeye devam etmek amacıyla Rusya'daki işlerini yerel yönetime devretmeye karar vermiştir.

Bu mülkiyet devrinin ardından yeni şirket, yeni bir isim altında bağımsız bir varlık olarak çalışacak ve Tetra Pak'ın iştiraki olmayacaktır. Bu, Tetra Pak'ın Rusya'daki 62 yıllık varlığının sona erdiği anlamına gelmektedir. Şirket, tüm bu yıllar boyunca verdikleri değerli destekleri için müşterilerine ve iş ortaklarına; gösterdikleri bağlılık ve sundukları hizmetler için de çalışanlarına teşekkürlerini sunuyor.

Güncelleme: Tetra Pak, Eylül 2022'de Rusya'daki işinin sahipliğini tamamen bağımsız olan ve Tetra Pak ile bir ilişkisi bulunmayan bir şirkete devretmiştir.

Bu değişikliği gerçekleştirmek için ve geçiş sürecinin bir parçası olarak şirkete, sınırlı miktarlarda yaptırıma tabi olmayan mal tedariki yapılmıştır. Bu teslimatlar, geçiş dönemi boyunca büyük ölçüde azalmıştır ve şirketin, çıkıştan önce Rusya'daki işinin %1'inden daha azını oluşturmaktadır. Geçiş döneminin en geç 2024'ün ilk çeyreğinde sona ermesi beklenmektedir.

Tetra Pak hiçbir zaman yaptırıma tabi olan mal tedariki yapmamıştır. Normal tedarik anlaşmalarının parçası olarak, tedarikçilere yaptığı yaptırıma tabi olmayan mal tedariklerini açıkça bildirmiştir.