Tetra Pak Dünya Günü öncesi geri dönüşüme yönelik iş birliklerini ve yatırımlarını açıklıyor

 

Lozan, İsviçre, 5 Nisan 2023 - Tetra Pak, Dünya Günü yaklaşırken (22 Nisan) yakın zamanda başlattığı ve değerli malzemeleri kullanmaya ve çöplerden uzak tutmaya yardımcı olan geri dönüşüm girişimlerinin bazılarını öne çıkarıyor. Bu girişimler şirketin tüm dünyadaki toplama ve geri dönüşüm altyapısını desteklemek amacıyla onlarca yıl boyunca yaptığı yatırımların bir parçasıdır. 2010 yılında sayısı 40 olan karton geri dönüştürme operasyonlarının sayısı günümüzde 200'den fazla olacak şekilde artmıştır.

Dünya Bankası'na göre hızlı ve önemli ölçüde önlemler alınmazsa küresel atığın 2050 yılına kadar %70 oranında artması bekleniyor1. Gıda paketlemesi artan küresel nüfusun beslenmesinde önemli bir role sahip olsa da doğru şekilde toplanıp geri dönüştürülmediğinde bu sorunu daha da artırabilir. 

Tetra Pak'ın güncel iş birliklerinde ek geri dönüştürme kapasitesi oluşturmaya, toplama oranlarını artırmaya ve tüketici sonrası ortaya çıkan içecek kartonu malzemelerinin ekonomiye yeniden kazandırılmasına odaklanılıyor. 

 

Lucart'ta polyAl tanecikleri

Lucart Italy polyAl geri dönüşümünü genişletiyor

Tetra Pak, kullanılmış içecek kartonlarının toplanmasını ve geri dönüştürülmesini artırmak için İtalya'da bir kağıt üreticisi olan Lucart Group ile birlikte çalışıyor.

Tetra Pak'ta Sürdürülebilirlik Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Markus Pfanner, döngüsel bir ekonomi2 oluşturmak için zorlukları fırsatlara çeviren koşulları oluşturan bir düzenleyici çerçeve ile desteklenmiş sistem genelinde eylemlerin ve iş birliğinin gerekli olduğunu belirtiyor. 

Pfanner şu yorumları yapıyor: "Doğrusal bir 'al, yap, at' modelinden, daha bağlantılı bir döngüsel bir ekonomiye geçiş yapmamız gerekiyor. Ancak döngüsel bir çözümün parçası olmak tek bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. Bilim insanları, geri dönüşümcüler, sektör oyuncuları ve vatandaşların birlikte çalışması gerekir." 

Kağıt bazlı içecek kartonları yeterli toplama, ayrıştırma ve geri dönüştürme altyapılarının kullanımda olduğu yerlerde geri dönüştürülebiliyor. Tetra Pak, 2021'de dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyon ton3 içecek kartonunun toplandığını ve geri dönüşüme gönderildiğini tahmin ediyor. Ancak geri dönüşüm dünya genelinde oldukça parçalı bir şekilde gerçekleşiyor ve etkisi uzun süren bir değişim yalnızca toplu eylem, dönüşümsel yenilikler ve güçlü yatırımlarla mümkün oluyor. 

Tetra Pak, 2022'de dünya genelindeki projelere yaklaşık 30 milyon euro4 yatırım yaptı ve önümüzdeki yıllarda içecek kartonlarının toplanması ve geri dönüştürülmesi hedeflerine uyumlu olacak şekilde yılda yaklaşık 40 milyon euro daha yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, İçecek Kartonları ve Çevre Birliği'nin (ACE) bir üyesi olarak sektörde AB'deki içecek kartonlarının geri dönüştürülmesi için toplama oranının 2030'a kadar %90'a, geri dönüşümü ise %70'e çıkarma hedefini destekliyor.

Şirketin ayrıca faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde paketlere yönelik ulusal geri dönüştürülebilirlik kriterine ulaşma ve Ellen MacArthur Vakfı'nın plastikler için ortak bir döngüsel ekonomi vizyonu olan Küresel Taahhüdü5 karşılama gibi hedefleri de bulunuyor. 

Geri dönüştürülmüş malzemelere yönelik yeni pazar fırsatlarını artırarak çoklu paydaş iş birliği ile geri dönüştürme kapasitesinin artırılması ve daha bütünsel bir atık yönetimi sistemi oluşturmak için ayrıştırmanın yeniden keşfedilmesi gibi Tetra Pak girişimleri, kullanılmış bir karton ambalajın tüm bileşenlerinin kaliteli malzemelere ve ürünlere dönüştürülmesine yardımcı oluyor. 

Tetra Pak'ta Toplama ve Geri Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christine Levêque şunları söylüyor: "Sürdürülebilirlik gündemimizi yönlendiren üç ilkemiz şunlardır: atığı ve kirliliği önleme, ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutma ve doğal sistemleri yeniden kurma. Bu kahramanca girişimler, yenilikçiliğin ve statükoyu değiştirmeye yönelik açık bir desteğin, kaliteli malzemeleri dolaşımda tutmak ve yenilerinin kullanımını en aza indirmek için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu gelişmelerin hiçbirini, toplama ve geri dönüşümü ölçeklendirmek için gereken dönüşümü yönlendirmek üzere geri dönüşümcüler, yerel yetkililer, gıda ve içecek üreticileriyle sürekli iş birliği yapan tüm dünyadaki 70 uzmanımız olmadan gerçekleştiremezdik."

 

Basın İçin İletişim Bilgileri:

Lucia Freschi
Tetra Pak
Tel: +39 347 2632237
lucia.freschi@tetrapak.com

 

1https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
2Döngüsel ekonomi iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık ve kirlilik gibi küresel zorlukların üstesinden gelmeye yönelik bir sistem çözümü çerçevesidir (Ellen MacArthur)
3"Ton" metrik tonu ifade eder.
4OPEX ve CAPEX yatırımları
5https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment-2022/overview

two men handshake

Tetra Pak ve Uniboard, Mısır'da güçlerini birleştiriyor

china sorting center

Çin'deki yeni ayrıştırma merkezi (Luhai Pro ortamının görsel kullanım izni mevcuttur)

Italy ecoallene

PoliAl paletleri