Tetra Pak en güncel Sürdürülebilirlik Raporu'nda yeni kilometre taşlarını vurguluyor 
 

·        Şirket 2021'de, operasyonlarıyla ilişkili sera gazı emisyonlarında %36 oranında azalma sağladı
·        Fosil bazlı plastiğe kıyasla 96 kiloton CO2 tasarrufuna eşit 17,6 milyar bitki bazlı paket ve 10,8 milyar bitki bazlı kapak satıldı
·        Karton toplama ve geri dönüşüm uygulamalarını ilerletmek için 40 milyon € tutarında yatırım yapıldı
·        Brezilya'daki Araucaria Koruma Programı'nın başlatılmasıyla sektörün ilk doğa tabanlı restorasyon projesi değerlendirildi

Lozan, İsviçre (23 Ağustos 2022): Bugün, Tetra Pak sürdürülebilirlik alanında geçen yıl elde ettiği başarıları ve kaydettiği ilerlemenin vurgulandığı ve esnek ve sürdürülebilir gıda sistemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olacak eylemlerin ayrıntılarıyla açıklandığı yıllık Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Sürdürülebilirlikle ilgili zorluklar, gezegene olan etkiyi en aza indirirken dünyayı besleme şeklimize yönelik kökten, yepyeni bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Gıdalarımızı tedarik etme, üretme ve işleme şeklimizden gıdanın nakliyesine, kullandığımız paketleme malzemelerine ve iş birliğinin tüm bunların gerçekleşmesinde oynadığı kritik role kadar.

Tetra Pak Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adolfo Orive şöyle diyor: “Sürdürülebilirlik yalnızca gündemde değildir. Gündemin TA KENDİSİDİR. Sürdürülebilirliği önemli bir iş etkeni ve karar verme ölçütü olarak yerleştirmeye devam ederek, doğa ve toplum üzerindeki olumlu etkimizi en üst düzeye çıkararak "sözlerimizi eylemlerimizle örtüştürmemiz" gerekiyor.   

“Sektörümüz dâhilindeki sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyoruz ve bu yöndeki girişimlerimiz, geçtiğimiz 12 ay boyunca müşterilerimiz ve ortaklarımızla onların kendi çabalarını da desteklemek amacıyla birlikte çalışarak devam etti. Sürdürülebilirlik konusunda bugün eyleme geçmemenin bedeli, yarın tanıyamayacağımız bir dünya olacak. İlerlememiz daha iyi bir gelecek için hem büyümeye hem de sürdürülebilirliğe yön veren bir anlayışı benimseyebilmemize bağlı.”

Tetra Pak'ın 23. Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin başarılarını ve gıdayı, insanları ve gezegenimizi korumaya yönelik süregelen girişimlerini vurguluyor. Bu girişimler arasında ise şunlar yer alıyor:

  • Operasyonel sera gazı emisyonları %36 oranında azaltıldı. Enerjinin %80'i yenilenebilir kaynaklardan elde edilirken güneş enerjisi kapasitesi de ikiye katlanarak 5,55 MW'a ulaştı.

  • 2022'nin başlarında yerel STK Apremavi ile iş birliği yapılarak Brezilya'da öncü bir arazi restorasyon girişimi başlatıldı. Girişimin amacı, biyolojik çeşitliliği geri kazanmak, karbon yakalamak ve iklim değişikliğini azaltmak üzere 2030 yılına kadar 7.000 hektar alanı restore etmek.

  • Fosil bazlı plastiğe kıyasla 96 kiloton CO2 tasarruf sağlandı: 17,6 milyar bitki bazlı paket ve 10,8 milyar bitki bazlı kapak satıldı.

  • 50 milyar kartonun toplanması ve geri dönüştürülmesi desteklenerek döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunmak için 40 milyon € tutarında yatırım yapıldı.

  • 41 ülkedeki 61 milyon çocuğa, okul beslenme programları aracılığıyla Tetra Pak paketlerinde süt ve başka besleyici içecekler ulaştırıldı.

  • Aseptik kartonlardaki alüminyum katmanının yerini alacak polimer bazlı bir bariyerin ticari validasyonu başarıyla tamamlandı. Ortam koşullarında kullanılan gıda karton ambalajlarında bir ilk olma özelliğini taşıyan yeni bir lif bazlı bariyerin testlerine başlandı.

  • Tetra Pak, Dünyanın önde gelen süt işleyicilerinden Savencia Fromage & Dairy'nin alt kuruluşu Elvir ile iş birliği içinde, yiyecek ve içecek sektöründeki ilişkili geri dönüştürülmüş polimerler kullanılan bir kapağı piyasaya süren ilk karton paketleme oyuncusu oldu.

  • Potansiyel gıda atıklarını besleyici gıda kaynaklarına dönüştürmenin yanı sıra alternatif protein bazlı gıda uygulamaları geliştirmek için de birkaç yenilikçi şirketle ortaklıklar kuruldu. Alternatif proteinler düşük bir karbon ayak izi potansiyeline ek olarak, geleneksel kaynaklara kıyasla arazi ve su kullanımında dikkat değer bir azalma kapsamı da sunuyor.

  • 2030 itibarıyla en iyi uygulama niteliğindeki proses hatlarının gıda atığı, su tüketimi ve karbon ayak izini yarıya indirme taahhüdünde bulunuldu.

Adolfo son olarak şunları ekliyor: “Önümüzdeki uzun yolculuğun ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu adım değişikliğinin de farkındayım. Mevcut değişim hızını daha sürdürülebilir bir yarına doğru artırmak için kolektif eylem, yenilik, yeni işletme modelleri ve geleneksel olmayan ortaklıklar şart olacak.”

Raporun tamamını burada bulabilirsiniz.

Basın için bağlantı bilgileri

Tetra Pak Halkla İlişkiler Sorumlusu:
Lucia Freschi
Tetra Pak
Lucia.freschi@tetrapak.com    

Adolfo

Adolfo Orive, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Tetra Pak

Woman looking at the sun

Çiftçinin tarlası

schoolgirl tray

Elinde yiyecek tepsisi tutan öğrenci