Tetra Pak, enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olacak yeni “Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri” yaklaşımını tanıttı

 

Lozan, İsviçre (28 Mayıs 2024):Tetra Pak bugün enerji, su ve yerinde temizlik (CIP) optimizasyonuna yönelik fabrika çapında yeni bir yaklaşım sunan “Sürdürülebilir Fabrika Çözümlerini” tanıttı.

Tetra Pak’ın geniş sürdürülebilirlik portföyü içerisinde yeni sunulan “Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri” iş kolu, Yiyecek ve İçecek (F&B) üreticilerinin ihtiyaçlarına özel olarak bir araya getirilmiş en yeni teknolojileri ve önde gelen tesis entegrasyon özelliklerini sunuyor. Yiyecek ve İçecek üreticilerini enerji ve kaynak tüketimini optimize etme konusunda desteklemeyi amaçlayan bu yaklaşım, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına ve işletme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmanın önemli bir adımını oluşturuyor.

Geleneksel olarak fosil yakıtlara ve enerji yoğun süreçlere bağımlı olan1 Yiyecek ve İçecek üreticileri, kaynakları optimize etme ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırma konusunda giderek artan bir baskıyla karşılaşıyor. Buna bir de, ham madde maliyetlerinin yanı sıra yeni CO2 vergileri ve atık su ücretleri gibi giderek artan operasyonel masraflar da ekleniyor. İşletmelerin maliyetlerini düşürmek için tedarik zincirlerini ve üretim süreçlerini gözden geçirerek bu zorluklara çözüm bulmaları hayati önem taşıyor2

Tetra Pak’ın kaynak verimliliği sağlayan ekipman ve servis portföyünü tamamlayan bu ‘Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri’ fabrika çapında sistematik bir yaklaşım sunuyor. Enerji, su ve kimyasallar gibi kaynakların geri kazanılması ve tüketiminin azaltılması için her aşamaya çözümler entegre edilebiliyor. Optimize edilmiş kaynak tüketimi, uzun vadeli işletme maliyetlerini3 ve ilgili sera gazı emisyonlarını4 azaltırken, giderek sıkı hale gelen sürdürülebilirlik standartlarına uyumluluğu da destekliyor.

Tetra Pak Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri ekibi, ihtiyaçlarına uygun doğru teknolojileri ve entegrasyon çözümlerini bularak müşterilerine destek oluyor ve hatları veya tesisleri için en iyi uygulama kurulumu konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bunun sonucunda, müşterinin operasyonlarındaki ihtiyaçlara göre su, enerji ve CIP optimizasyonu sağlayan özel bir boru ve kurulum şeması oluşturuluyor.

‘Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri’ ile sunulan son teknolojiler arasında şunlar yer alıyor:

  • Nanofiltrasyon, CIP için kullanılan kostik temizleme sıvısını geri kazandırıyor. Tetra Pak tarafından geliştirilen bu çözüm, temiz kimyasalların ve suyun ileride yeniden kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlayarak toplam harcanan sıvının %90’a kadar geri kazanılmasına olanak tanıyor5.
  • Ters Ozmoz, Tetra Pak tarafından geliştirilen tescilli membran filtrasyon teknolojisini kullanarak süt yağı separasyonu ve suyun yeniden kullanımı da dahil olmak üzere birçok uygulamada kaynak verimliliğini artırıyor.

Tetra Pak ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere ek çözümler sunmak için yenilikçi teknoloji iş ortaklarıyla iş birliği yapıyor:

  • HighLift™ ısı pompası teknolojisi, Olvondo Technology A/S iş birliği ile sunuluyor ve Tetra Pak Direct UHT ünitesi de dahil olmak üzere tesis ekipmanlarında 10 bar’a kadar basınçlarda buhar üretmek için atık ısının yeniden kullanımını kolaylaştırmak üzere operasyonlara entegre edilebiliyor.
  • Yüksek sıcaklıklı ısı pompaları Johnson Controls iş birliğiyle sunuluyor ve proses atık ısısını fabrikanın başka yerlerinde kullanmak üzere ileri dönüştürüyor.    
  • Güneş termal kolektörleri, Absolicon iş birliğiyle sunuluyor ve güneşi sınırsız bir temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanarak 150°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda sıcak su ve buhar dağıtımını sağlıyor, böylece enerjiyi UHT uygulamaları için uygun hale getiriyor.         

Olvondo Technology A/S CEO’su Stefano Vittor şöyle açıklıyor: “Tetra Pak, HighLift ısı pompası teknolojimizi Fabrikada Sürdürülebilir Çözümler iş koluna dahil ederek yiyecek ve içecek endüstrisinde karbon emisyonlarını azaltmak için etkili bir çözüm sunuyor. Bu iş birliğinin bir parçası olmaktan ve Tetra Pak’ın öncülük ettiği değişimde bir rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Johnson Controls System and Service AB İsveç Direktörü Fredrik Norrbom ise şunları ifade ediyor: “Endüstriyel enerji kullanımının yaklaşık üçte ikisi, büyük oranda fosil yakıtlardan elde edilen ısı talebinden kaynaklanıyor6. Isı pompaları, yenilenebilir elektrikle birleştirildiğinde enerji verimliliğini artırmak ve net sıfır ısıtma sağlamak açısından hayati önem taşıyor. Tetra Pak ile müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek ve aynı zamanda sektörün emisyon azaltımı konusunda önemli ilerleme kaydetmesine yardımcı olabilecek akıllı bina çözümleri konusunda iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz.”

Tetra Pak Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri ve OEM Komponentleri Direktörü Nicole Uvenbeck şunları söylüyor: “Bu lansman Tetra Pak olarak bizim için; özellikle de bu yaklaşımın müşterilerimize sunacağı etki ve değeri artırmak için canını dişine takarak çalışan ekibimiz için inanılmaz derecede heyecan verici ve önemli bir dönüm noktası.

Bugüne kadar, esas olarak makine ve hat optimizasyonuna odaklandık. Aynı anlayışı fabrika düzeyinde uygulayarak optimizasyona daha bütünsel bir açıdan yaklaşmanın çok büyük faydası olduğunu fark ettik. Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri; su, enerji ve CIP geri kazanımı alanlarındaki uzmanlığımızın gelişmesiyle ortaya çıktı. Tüm bunlar bir araya gelerek, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olma ve işletme maliyetlerini azaltma yöntemlerimizi yeniden tanımlıyor.”

Tetra Pak Temel Komponentler, Tesis Çözümleri ve Kanal Yönetimi Başkan Yardımcısı Fiona Liebehenz şunları söylüyor: “Bu ekiple ne kadar gurur duysam az. Müşterilerimizin kaynak kullanımı söz konusu olduğunda mümkün olduğunca verimli çalışmak için her zamankinden daha fazla baskı altında olduklarını biliyoruz. Bu, birçoğu açısından operasyonlarının geleceğini güvence altına almak için varoluşsal bir zorluk. Onlarla birlikte çalışarak ve her birinin kendine özgü ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlayarak bu zorluğun üstesinden gelmek üzere bütünsel yiyecek ve içecek uygulama bilgimizle zenginleştirilmiş amaca uygun ekipman sağlıyoruz ve finansal olarak avantajlı bir şekilde somut iyileştirmeler sunuyoruz.”

Bugün yapılan lansmanla birlikte Tetra Pak, Sürdürülebilir Fabrika Çözümleri uzmanlığını ve danışmanlığını tüm dünyada sunmaya başlıyoruz. Tetra Pak, müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt olarak teklifi tüm pazarlarda ürün yelpazesini geliştirmeye ve genişletmeye devam etmeyi hedefliyor.

 

Basın için iletişim bilgileri
Henry Stout
Tetra Pak
Henry.stout@tetrapak.com

Halkla İlişkiler Ajansı İletişim Bilgileri:
Dani Marks
Tetra Pak için Brands2Life
Tel: +44 207 592 1200
tetrapakcorporate@brands2life.com

 

1Yiyecek ve İçecek Federasyonu’nun Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector (Net Sıfıra Ulaşmak: Yiyecek ve İçecek Sektörüne Yönelik Bir El Kitabı) raporuna göre, yiyecek ve içecek üretiminde kullanılan enerjinin önemli bir kısmı, başta doğal gaz olmak üzere fosil yakıtlardan geliyor.
2BCG, “The CEO’s Guide to Costs and Growth”, Mart 2024 
https://www.bcg.com/publications/2024/what-leaders-are-saying-about-costs-and-growth
3McKinsey & Company, Operations-driven Sustainability, Ağustos 2020, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-driven-sustainability
4IEA (2022), Global Methane Tracker 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022, Lisans: CC BY 4.
5Kaynak tasarrufu sağlayan filtrasyon çözümleri | Tetra Pak Global
6IEA (2018), Endüstri için temiz ve verimli ısı  - Endüstri için temiz ve verimli ısı – Analiz - IEA

İndirilecek görseller