12 Kasım 2021

Uçtan uca çözümlerle çıktının ve kârlılığın artırılması

Teknolojideki ilerlemeler süt ürünleri işlemlerinin ölçeğini, hızını ve üretkenliğini artırdı. Artık gelecekte ulaşılması beklenen bir amaç olmaktan çıkan akıllı teknolojiler, zaman içinde süt ürünlerinde kalite ve güvenlik sağlayarak daha yüksek üretim verimliliği ve kârlılık açısından birer kolaylaştırıcı haline geldi. Bugün bu teknolojiler çiftçilik, depolama ve toplamadan taşıma, proses ve paketlemeye kadar değer zincirinin tamamında daha yaygın durumda. 

Operasyonu etkileyebilecek sonsuz sayıda faktör nedeniyle, süt ürünlerinde başarı değer zincirinin tamamındaki ara bağlantılara bakabilme ve maliyetleri azaltmaya, çıktıyı artırmaya ve sürdürülebilirliği güçlendirmeye yardımcı olan uçtan uca çözümlerden yararlanabilme yeteneğine bağlıdır.

Tetra Pak'ta süt ürünleri üretimi uzmanı ve Ürün Yöneticisi olan Anders Andren, akıllı teknolojilerin değer zincirinin her adımını optimize etmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair bilgilerini paylaşıyor.

Etkili çiftlik yönetimi 

Akıllı çiftçilik, modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya odaklanan bir yönetim konseptidir. Güvenilir veri noktalarına ve bilgiye dayanan kararlar verebilme yeteneği hassas çiftçiliği mümkün kılar ve gerekli insan gücünü optimize eder. 

Besleme, hayvan sağlığı, gübre, enerji, su, toprak ve üretkenlik[i] çiftlik üretkenliğinde esastır. Çiftçiler, otomasyon ve proses teknolojileri aracılığıyla bu değişkenleri proaktif şekilde izleyebilir ve üremeyi, üretim verimliliğini, hayvan sağlığını ve gıda güvenliğini iyileştirmek için gerekli müdahaleleri zamanında yapabilir. 

"Doğrudan UHT işleminin aksine, dolaylı UHT işleminde ürün ısı kaynağına doğrudan temas etmez. Isı enerjisinin çoğunun geri kazanılmasını sağlayan dolaylı UHT, yüksek ürün kalitesi sağlamak için ekonomik bir alternatiftir."

Akıllı süt

Bağlanabilir teknolojiye geçmek, süt ürünleri çiftçilerinin rekabet güçlerini koruyabilmeleri için zorunlu hale geliyor. Anders, “Otomasyon teknolojilerinden yararlananlar, süt sağma prosesindeki sıradan işlerin çoğunu ortadan kaldırabiliyor” diyor ve ekliyor: “Etkili çiftlik yönetimi için zaman kazanıyor ve genel üretim verimliliğini artırıyorlar.” 

Yetersiz süt sağma prosedürleri ineklerde strese neden olarak verim kalitesini ve miktarını etkileyebiliyor. İneklere konfor sağlamak için teknoloji her zaman ineğe göre ayarlanmalıdır; öbür türlü değil. Uygun havalandırma sistemleri ve gübre yönetimi de sürü koşullarını iyileştirerek daha yüksek ve daha iyi kalitede ürün sağlar. 

Gıda kalitesini ve güvenliğini güvence altına alın

Yüksek kaliteli uzun ömürlü süt ürünleri için aromayı veya besin değerini bozmadan ticari dezenfeksiyon sağlayan hassas ısıl işlem gerekir. Ultra yüksek ısıl işlemde (UHT) ise amaç üründeki kimyasal değişiklikleri en aza indirirken mikroorganizmaların imhasını en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu, farklı gıda türleri için optimum sıcaklık ve proses süresi kombinasyonunu bulmak anlamına gelir. 

Anders, “Bu ısıtma prosesinde kullanılan yüksek enerji miktarı nedeniyle, üreticilerin ürün kayıplarını ve su tüketimini azaltırken tutarlı ürün kalitesi sağlamak için son derece verimli olan UHT teknolojisinden yararlanması gerekir” diyor. 

Doğrudan UHT işleminin aksine, dolaylı UHT işleminde ürün ısı kaynağına doğrudan temas etmez. Isı enerjisinin çoğunun geri kazanılmasını sağlayan dolaylı UHT, yüksek ürün kalitesi sağlamak için ekonomik bir alternatiftir. 

Esnek üretim 

Süt ürünleri üreticileri için değişen pazarlara uyum sağlama yeteneği önemini korumaya devam ediyor. "Sağlıklı" ürünler uzun süredir popüler durumda, ancak müşterinin sağlıklı tanımı zamanla değişi. Bir zamanlar düşük yağlı ile eş anlamlı kullanılırken zaman içinde "takviyeli" (ör. kalsiyum, mineraller ve Omega 3 takviyeli) anlamına gelmeye başlamıştır. Bugünlerde, sağlıklı sözcüğü daha çok laktozu azaltmak ve protein eklemekle ilgilidir. Değişen tüketici eğilimlerini karşılamak için daha yüksek derecede üretim esnekliği gerekmektedir. 

Anders, "OneStep teknolojimiz ayırma, standardizasyon, harmanlama, ısıl işlem ve daha fazlasını nihai ürün kalitesini etkilemeden tek bir adımda birleştirir" diyor ve ekliyor: "Bu, formülasyon çeşitliliğine ve hızlı ürün değişimlerine izin verdiğinden üretim sürecini daha hızlı ve verimli hale getirir." 

Harmanlama adımına çikolatalı bulamaç veya protein konsantresi gibi farklı akışlar eklenebilir. Bu, süt ürünleri üreticilerinin niş pazarlara sunulan yeni ürünler oluşturmalarına ve tüketicilerin sağlık avantajlarına ve rahatlığa ilişkin taleplerine karşılık vermelerine olanak verir.

Ekipman bakımı

Genel tesis üretim verimliliğini ve ürün güvenliğini sağlamak için proaktif bir temizlik ve bakım yaklaşımı gereklidir. Anders, "Öngörücü ve önleyici bakım tedbirleri alarak proses hattındaki hatalı parçalar tespit edilebilir ve arıza meydana gelmeden önce değiştirilebilir." diyor.  

“Yerinde temizlik (CIP) temel temizlik parametrelerini yüksek hassasiyetle kontrol ederek potansiyel gıda güvenliği risklerini önlemek, üretim çalışma süresini artırmak ve kamu hizmeti kullanımını en aza indirmek amacıyla tasarlanmıştır.”

Süt ürünleri temizlik operasyonunda, amaç neredeyse her zaman hem kimyasal hem de bakteriyolojik temizliği sağlamaktır. Bunun için, ekipman yüzeyleri kimyasal deterjanlarla iyice temizlenir ve ardından dezenfekte edilir. Sistemlerin temizlik prosesi sırasında sökülmesi gerektiğinden, bunu fırçalar ve deterjan çözeltileriyle manuel olarak yapmak hem zahmetli hem de etkisizdir. 

Anders, “Yerinde temizlik (CIP) temel temizlik parametrelerini yüksek hassasiyetle kontrol ederek potansiyel gıda güvenliği risklerini önlemek, üretim çalışma süresini artırmak ve kamu hizmetleri kullanımını en aza indirmek amacıyla tasarlanmıştır.” açıklamasını yapıyor. 

“Üreticiler pastörizatör ihtiyacını ortadan kaldırarak daha az sayıda ve daha küçük depolama tanklarına ihtiyaç duyar. Bu, daha az CIP ve tank hazırlığı, daha küçük bir ayak izi, daha az bakım ve daha düşük ürün kayıpları demektir."

Sürdürülebilir operasyonlar

Süt ürünleri üreticilerinin, rekabetçi kalabilmek için su kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltan proses ve paketleme teknolojilerinden yararlanmaları gerekir. OneStep teknolojisi de üretimi enerji bakımından daha verimli hale getirerek emisyonları azaltır ve kaynak tasarrufu sağlar.

“Üreticiler pastörizatör ihtiyacını ortadan kaldırarak daha az ve daha küçük depolama tanklarına ihtiyaç duyar. Bu, daha az CIP ve tank hazırlığı, daha küçük bir ayak izi, daha az bakım ve daha düşük ürün kayıpları demektir." diyor Anders.

Paketleme

Anders, “Üreticiler kârlılıklarını en üst düzeye çıkarmak için, su tüketimini azaltmaya katkıda bulunurken üretim çıktısını optimize etme konusunda güvenilir, hassas, hızlı ve güvenli paketleme sağlayan yüksek performanslı dolum makinelerine güveniyor." diyor.

Örneğin Tetra Pak® E3/Speed Hyper için Tetra Pak® Su Filtreleme İstasyonu, görevi daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için eBeam sterilizasyon teknolojisini kullanarak saatte 40.000 porsiyon paket üretebilmektedir. 

Süt ürünleri alanında uzun süreli başarı, değer zincirinin tamamına her öğesi birbiriyle bağlantılı olan tek bir ekosistem olarak bakabilmeye bağlıdır. Uçtan uca çözümlerden yararlanarak operasyonlarda daha fazla verimlilik sağlamaya çalışanlar, daha düşük maliyetler, daha yüksek çıktı ve gelişmiş bir sürdürülebilirlik profili gibi faydalar da elde ederler. 

Kılavuzumuzdan ideal süt üretimi ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Dünyamızdan diğer hikayeler