Ticari markamız ve markamız

AB Tetra Pak şirketi 1950 yılında kuruldu. O tarihten bugüne kadar, Tetra Pak adı tüm şirket adlarında ve tüm ürünlerimizde ticari marka olarak kullanılmaktadır.

Markamız ve ticari marka stratejimiz tek bir marka olarak Tetra Pak® markası etrafında değer oluşturmaktır. Çeşitli ambalaj malzemelerimizi ve şekillerimizi ayrıştırmak için onlara TETRA önekini kullanarak ayrı adlar verdik. Aynı zamanda kapaklar gibi öğeler ve çeşitli etkinlikler ve kampanyalar için de ticari markalar oluşturuldu. Bu ticari markalarda TETRA veya PAK sözcükleri yer almıyor olsa da, bunlar da Tetra Pak® markamız bünyesinde pazarlanmaktadır.

Dört yüzlü şekle sahip olan ilk ambalajımız 1946'da geliştirildi. Bugün, Tetra Classic® ambalajı ürün portföyümüzde bu biçime sahip olan tek ambalajdır.

Sonraki paketleme çözümümüz, 1959'da oluşturulan ve başlangıçta Tetra Pak® genel ticari markasıyla satılan, dikdörtgen küp biçimli bir paketti. Bu paketin markası, 1963'te değiştirilerek Tetra Brik® oldu. Bunu sırasıyla 1965'te çatılı ambalaj Tetra Rex®, 1986'da Tetra Top® ve tümü 1997'de tescillenen Tetra Fino®, Tetra Prizma® ve Tetra Wedge® izledi. 2003'te Tetra Recart®, 2007'de Tetra Gemina® ve 2011'de en son paketimiz olan Tetra Evero® tescillendi.

Sloganlı damga başlıca imzamızdır. Genel markamızla birlikte sloganımız ve taahhüdümüzle çevrelenen Tetra Pak ticari markamızdan oluşur. İYİ OLANI KORUR. Yeni bir ticari marka oluşturmak ve bir ürünü veya hizmeti markalamak, farklı ürün ve hizmetlerimizle ilgili iletişim ve pazarlama faaliyetleri yaparken önemli bir araçtır.

Tetra Klasik karton ambalajlarla birlikte kadın

Adımızın kavramsal anlamı

TETRA PAK®​ iki sözcüğün bir araya gelmesinden oluşmaktadır: ‘TETRA’ ve ‘PAK’. Ne bu iki sözcük ne de bunların birleşimi, herhangi bir kavramsal anlama sahip değildir.

‘TETRA’ sözcüğü, ilk sıvı gıda kartonumuzun şeklini tanımlayan ‘tetrahedron’ sözcüğünden gelmektedir.

1. "TETRA"

TETRA sözcüğünün sözlük anlamları:
a) dört parçaya sahip anlamına gelen önek , örn. Tetravalan, Tetraklorür.
b) Characidae ailesine ait bir Güney Amerika tatlı su balığı.

2. "PAK"

“PAK” sözcüğü, ‘paket’ sözcüğünün kısaltmasıdır.
Bu sözcüklerin özgün birleşimi, bize bu adın ticari marka hakkını tescil etme ve bu ticari markanın münhasır haklarını talep etme hakkını vermektedir.

Ticari markaların genel açıklamalar içeren listesi

Aşağıdaki liste Tetra Pak Grubu mülkiyetindeki ve Tetra Pak Grubu ve yetkili kullanıcılarımızın kullanımındaki en popüler ticari markaları içermektedir. Liste kapsamlı değildir ve yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bir ticari markanın listede yer almaması ticari haklarımızdan veya diğer fikri mülkiyet haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez.

Liste, duruma göre her ürün, makine veya hizmet türü için uygun genel terimi içermektedir. Genel terimin, ilgili ticari markayla bağlantılı olarak ve bu web sitesinde yer alan Doğru Kullanıma İlişkin Genel Kılavuz İlkeler belgesinde belirtildiği şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Tetra Pak ticari markalar listesini (pdf) görüntüleyin veya indirin

Logo işaretlerimiz ve şirket amblemimiz

Sloganlı damga

Sloganlı damga başlıca imzamızdır. Sloganlı damga, ev işaretimizle birlikte Tetra Pak ticari markasının etrafını saran slogandan oluşur. İYİ OLANI KORUR. Sloganlı damgayı uygun ve ilgili olan her durumda kullanmamız gerekir.
Tetra Pak sloganlı damgası

Logo işareti

Tetra Pak yayınlarının arka kapağında, binalardaki tabelalarda ve ekipmanlarımızda bulunan Tetra Pak Logo işareti, şirketimizin imzasıdır. Ayrıca, iki satırlı logo işaretinin kullanılması için yeterli yer bulunmayan durumlarda kullanılabilir.
Tetra Pak logo işareti

İki satırlı logo işareti

İki satırlı logo işareti, Tetra Pak logosu ve hemen altında yer alan sloganımızdan (İYİ OLANI KORUR) oluşur. İYİ OLANI KORUR. Yalnızca tam sloganlı damganın kullanılması için yeterli yer bulunmayan durumlarda kullanmalısınız.
İki satırlı logo işareti

Ev işareti

Ev işareti Tetra Laval Grubu'ndaki tüm şirketleri belirtmek için kullanılır. Tetra Pak ticari markasından ayrı veya ticari markayla birlikte kullanılabilir. Lütfen ev işaretinin bundan başka bir şeyle birlikte kullanılmayacağını unutmayın. Şirket amblemi binalarda, ambalaj malzemelerinde ve sloganlı damga veya logo işaretinin bütün olarak kullanılmak için çok büyük oldukları diğer durumlarda kullanılır.
Tetra Pak şirket amblemi

Tetrahedron

Tetrahedron, dört adet üçgenden oluşan üç boyutlu bir şekildir. Üç üçgeni yukarı kaldırırsanız (1), yukarıdaki şekilde (2) görülen tetrahedronu oluşturursunuz. Genellikle 3 boyutlu olarak gösterilir (3).
tetrahedron