Yönetim Politikası

İzmir Fabrika olarak amacımız; Paketleme Malzemesini her zaman istenilen miktarda, istenilen zamanda, spesifikasyonlara uygun olarak, mümkün olan en düşük maliyette üretmektir. İstanbul Ofis olarak amacımız ise; paketleme malzemesinin kutuya dönüşümü ve ürün prosesi için gerekli ekipmanların pazarlama, satış ve projelendirilmesi ile ekipmanların kurulumu, bakımı ve teknik servis hizmetini müşterinin beklentisinin ötesinde ihtiyacına uygun olarak sağlamaktır.

Tetra Pak Paketleme Sanayi ve  Ticaret Ltd. Şti. olarak taahhüdümüz 
Kalite, Güvenlik, Sağlık, Hijyen, Çevre ve Enerji alanlarında sürdülebilir iyileştirmeleri şirket kültürü haline getirmektir.

Müşterilerimizin talep ettiği ürün ve hizmetleri her zaman;

 • Anlaşılan kalitede,
 • Kararlaştırılan fiyatta,
 • Kararlaştırılan zamanda,
 • Enerjiyi verimli kullanarak,
 • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek koşullarda sağlayarak,müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı hedefleriz.

Politikamızda belirtilen hedeflere ulaşmak için İzmir Fabrika olarak; ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 50001 Enerji Yönetim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve BRC/IOP Hijyen Standartlarını esas alan entegre yönetim sistemlerini, İstanbul Ofis olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktayız.

Bu Entegre Yönetim Sistemi, Tetra Pak Temel Değerleri olan:

 • Müşteri Odaklılık ve Uzun Vadeli Düşünmek,
 • Kalite ve Yenilikçilik,
 • Özgürlük ve Sorumlu Davranmak,
 • Gerçek İş Ortaklığı ve Keyifli Çalışma ilkeleri ile desteklenir.

Mükemmellik hedefine ulaşmak için;

 • Sıfır kaza ve sıfır hata için sistemli bir iyileştirme sürecini destekleyerek,
 • Satınalma, üretim, nakliye ve geri dönüşümde sürekli iyileştirme alanları bulmaya çalışarak,
 • Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için kaynakların verimli ve güvenli kullanılmasını destekleyerek,
 • Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurup enerji performansı yüksek prosesler geliştirerek ve belirlenmiş olan enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak,
 • Hammadde, yardımcı madde, ekipman ve enerji temininde doğal kaynakların verimli kullanımını ön planda tutarak,
 • Çalışanlarımızın Kalite, Güvenlik, Sağlık, Hijyen, Çevre ve Enerji konusunda eğitimlerle bilinç ve farkındalıklarını yükselterek,
 • Kazaları, ürün kontaminasyonunu, mesleki hastalıkları, çevre kirliliğini ve enerji israfını önleyerek,
 • Geçerli kanuni şart ve düzenlemeler ve Tetra Pak kurallarına uyarak,
 • Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.

Müşterilerimizle birlikte endüstrinin geleceğine liderlik ederek, “güvenilir” bir iş ortağı olmak temel ilkemizdir.

Tetra Pak Türkiye Yönetimi