Coca-Cola, GIZ, Tetra Pak ve Saahas'ın ortak çalışması, Gurugram'da atık yönetimini dönüştürüyor

Genel bilgiler ve girişim: Atık yönetimini iyileştirmek için iş birliği

Coca-Cola, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ve Tetra Pak Gurugram, Hindistan'da Alag Karo programını başlatmak için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliğine dayalı yaklaşımın esas odak noktası, geri dönüşüm çabalarını artırmak ve şehirdeki atık boşaltma ve yakma işlemlerini azaltmak için Atıkların Kaynağında Ayrıştırılmasını (SSW) teşvik etmekti. Program aynı zamanda ayrıştırılmış atıkların işlenmesi konusunda eğitim sağlayarak atık işçilerini desteklemeyi de amaçlıyordu.

Bangalore merkezli, ünlü bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Saahas, uygulamaya koyduğu Alag Karo programında sürdürülebilir atık yönetimi çözümleri konusundaki uzmanlığından yararlandı. Saahas, 2001 yılından beri katı atıkların yönetiminde etkin bir şekilde rol alıyor ve döngüsel ekonomiyi teşvik ederken %90 oranında kaynak geri kazanım oranı elde etmeye çabalıyor. GÖRSEL açıklaması: Gurugram'da atıkların ayrıştırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak

Gurugram, atıkların gelişigüzel atılması ve yakılmasının çevre kirliliğine ve sağlık tehlikelerine yol açması nedeniyle atık yönetiminde önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Kaynakta ayrıştırma yapılmaması, geri dönüştürülebilir atıkların önemli bir kısmının çöplüklere atılmasına yol açarak şehrin geri dönüşüm çabalarını sekteye uğrattı.

Alag Karo programı, iki net hedef belirledi: Konutlarda, eğitim kurumlarında ve ticari kuruluşlarda atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak ve atık işçilerinin ayrıştırılmış atıklarla çalışma becerilerini geliştirmek.

Geri dönüşüm broşürleri tutan kadın ve erkekler

Sonuçlar: Tüm atık yönetim zincirinde ölçülebilir etkiler

Saahas, seçilen 40 konut refahı derneğinde (RWA) 20.000 hanede atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda farkındalık ve destek sağlayarak programın yürütülmesinde önemli bir rol oynadı. Program kapsamında ayrıca 50 ticari kuruluş ve 50 okul da, atık yönetimi ve çevre bilinci konularında bilgilendirildi. Ayrıca Gurugram'da 500 atık işçisi ayrıştırılmış atıkların güvenli bir şekilde işlenmesi konusunda uzmanlık eğitimi aldı.

Alag Karo programı, Gurugram'da atık yönetimini dönüştürme konusunda büyük bir ilerleme kaydetti. Programın uygulandığı 32 apartman kompleksinde (17.500 haneden oluşan), günlük 18.400 kg ayrıştırılmış atık miktarıyla %90 gibi etkileyici bir atık ayrıştırma oranına ulaşıldı. Buna ek olarak, 14 apartman kompleksi (6.215 haneden oluşan) artık kompostlama için kendi ıslak atıklarını kullanabildikleri kompostlama tesislerine sahipler.

Günde yaklaşık 9,2 tonluk bu atık geri kazanımı, çöp sahası kullanımını azalttı ve belediyenin çöp sahası ücretlerinde ayda yaklaşık 3.300 euro tutarında maliyet tasarrufu sağladı. Konut refahı dernekleri (RWA'lar) de program aracılığıyla üretilen komposttan faydalanıyor ve bunu ton başına 55 euroya satıyorlar.

Programın sosyal etkisi de aynı derecede dikkate değer, çünkü kompostlanan her 250 kg ıslak atık bir iş fırsatı oluşturuyor. Atık işçileri, daha temiz atıklarla daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme ayırarak kazançlarını, itibarlarını ve geçim kaynaklarını iyileştirebiliyorlar. Üstelik karışık atıkların olmaması, kötü kokuların olmadığı, daha temiz bir çalışma ortamı sağlıyor.

Kılavuz veren kadın

Görsel: Atık yönetimi ve geri dönüşüm üzerine Alag Karo sunumu

Geleceğe bakış: Girişimi daha fazla topluluğa yaymak

Alag Karo girişiminin başarısı, Gurugram'da atık yönetimi ve geri dönüşüm çabalarının daha da ilerlemesi için bir temel oluşturdu. Elde ettiği başarıları temel alan program, kaynak ayrıştırma çalışmalarını ve yerinde işlemeyi daha fazla toplulukta yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Konum
Hindistan

İş Ortakları
Coca-Cola Hindistan, Saahas ve GIZ

Tetra Pak iletişim bilgileri
Jugran Sumit