İleriye dönük düzenleme, Avusturya ve Hollanda'daki geri dönüşümü hızlandırıyor

Avusturya ve Hollanda, özellikle içecek kartonlarına odaklanarak geri dönüşüm çalışmalarını geliştirmeye yönelik adımlar attı. Her iki ülke de atık yönetim politikalarında ayrı toplama ve geri dönüşümün önemini fark edip içecek kartonları için belirli hedefleri uygulamaya geçirdi.

Genel bilgiler ve girişim: Avrupa'da kartonlar için özel toplama ve geri dönüşüm hedeflerine duyulan ihtiyaç

Birçok AB ülkesinde, içecek kartonları özel toplama veya geri dönüşüm hedeflerine tabi değildi, bu da bu kutuların verimli bir şekilde yönetilmesinde zorluklara yol açıyordu. Belirli hedefler olmadığında kartonlar, genelde kompozit veya kağıt paketleme hedefleri altında gruplandırıldığı için geri dönüşüm çabalarının optimizasyonuna engel oluyordu.

Sonuçlar: Net içecek kartonu geri dönüşüm hedefleri belirleyerek döngüsel ekonomi1 yolunda atıkları azaltmak

Avusturya ve Hollanda, içecek kartonları için hedefe yönelik düzenlemeleri uygulamaya geçirerek geri dönüşüm konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.

İçecek karton sektörünün sürekli çabaları sonucunda Avusturya, paketleme yönetmeliğini 2025'te içecek kartonları için %80 gibi iddialı bir toplama hedefini içerek şekilde değiştirdi. Bu proaktif adım, 2030 yılına kadar %70'lik bir geri dönüşüm oranına ulaşma yönündeki genel sektör hedefiyle uyum gösteriyor.

Hollanda, içecek kartonu geri dönüşüm oranlarını artırmak için net bir yol belirledi. 2023 yılına kadar içecek kartonları için %34 ile etkili bir geri dönüşüm oranı belirledi ve bu hedef, 2030'a kadar kademeli olarak %55'e yükseltilecek.

Avusturya ve Hollanda'da içecek kartonları için özel geri dönüşüm hedeflerinin uygulanması, artan geri dönüşüm oranları ve iyileştirilmiş atık yönetimi dahil olmak üzere önemli bir etki yaratma potansiyeli taşıyor. Bu hedeflerin, içecek kartonları için daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranlarını teşvik ederek her iki ülkede de döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunması ve atıkları azaltması bekleniyor. Avusturya ve Hollanda, içecek kartonu geri dönüşümüne odaklanarak atık yönetimi zorluklarını proaktif olarak ele alıyor ve diğer ülkelerin izlemesi için örnekler oluşturuyor.

Geleceğe bakış: Geri dönüşüm oranlarını artırmak ve diğer AB ülkelerini teşvik etmek

Avusturya ve Hollanda içecek kartonlarının geri dönüşümünün önünü açtığına göre, diğer AB ülkeleri de benzer hedefe yönelik düzenlemeleri benimsemek için ilham alabilirler. Bu ülkelerin sergilediği ilerici yaklaşım, hem sektör oyuncuları hem de politika yapıcılar için olumlu bir örnek oluşturuyor. Devam eden kararlılık ve ileri görüşlü girişimler sayesinde, Avusturya ve Hollanda kaydettikleri ilerlemeyi geliştirerek geri dönüşüm oranlarını daha da artırabilir ve hedeflerine ulaşmaya daha da yaklaşabilirler.

1Döngüsel ekonomi, malzemelerin asla atık haline gelmediği ve geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kompostlama gibi proseslerle dolaşımda tutulduğu bir sistemi ifade eder. Ekonomik faaliyetleri sınırlı kaynakların tüketiminden ayrıştırarak çevresel zorlukların üstesinden gelir. Kaynak: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Kullanılmış içecek kartonlarının geri dönüşümünü hızlandıracak düzenlemeler

Yer:
Avusturya ve Hollanda

Daha fazla bilgi edinin:
Caroline.Babendererde@tetrapak.com (Avusturya)
Nathalie.Walter@tetrapak.com (Hollanda)