Dijital yolculukta hızlı öğrenenler

2020 yılında, dijital sunuma odaklanan yeni bir liderlik programı başlattık. Öğrenme Platformu; kişiselleştirilmiş öğrenme, keşif ve iş birliği sağlayarak önemli bir rol oynadı. Tüm liderlik programını çevrimiçi hale getirerek kendi kendine öğrenmeye geçişi hızlandırdık.

Öğrenciler çok çeşitli içeriklere erişebiliyor ve platformda, ilgi alanlarına yönelik materyaller öneriliyor. Öğrencilerin sürdürülebilirlik ve diğer konularla ilgili isteğe bağlı modüllere katılmasıyla olumlu tepkiler aldık. Sanal eğitim pandemi döneminde norm haline gelmiş olsa da bazı uygulamalı eğitimlerin yeri doldurulamaz. Portföyümüzün yaklaşık üçte ikisi için sanal eğitimi korumayı ve kalan üçte biri için sınıf eğitimine geri dönmeyi planlıyoruz. Genel anlamda pandemi, sanal eğitimin kabulünü hızlandırdı ve biz de sürdürülebilir bir hibrit öğrenme ve gelişim sistemi için çalışıyoruz.

Çalışan, not yazan kadın

Yeni liderlik programının ve Öğrenme Platformu'nun başarılı şekilde uygulamaya konmasına ek olarak pandemi, bize öğrenmeye ve gelişime yönelik yaklaşımımızı yeniden tasarlama fırsatı sağladı. Sanal eğitime geçiş gerekli hale geldikçe, eğitmenlerimizi ve yardımcı sunucuları ilgi çekici sanal oturumlar sunacak şekilde geliştirerek hızla adapte olduk.

Sanal öğrenme farklı bir dinamik sunarak öğrencilerin diğerleriyle gerçek zamanlı olarak iş birliği yapmasına olanak sağladı ve bir topluluk ve ortak bilgi algısını destekledi. Geleneksel sınıfta öğrenme yönteminin avantajları olsa da, esnekliği ve erişilebilirliği ile sanal eğitimin kurslarımızın bir çoğu için oldukça etkili olduğunu gördük.

Özveri ve çabayla, eğitmenler tarafından verilen kurslarımızın %90'ını, en önemli olanlara öncelik vererek sanal eğitime geçirmeyi başardık. Yaklaşımımızı daha hassas bir şekilde ayarlamaya devam ederken içerikleri özellikle sanal eğitim için özelleştirilmiş şekilde tasarlayarak tüm katılımcılar için etkileşimli ve anlamlı bir öğrenme deneyimi sağlamayı hedefliyoruz.

Sanal eğitim girişimlerimizin başarısı, öğrenme ve gelişim stratejilerimizde kalıcı bir değişim sağlama konusunda bir katalizör oldu. Sanal ve sınıf eğitimini birleştiren bir hibrit sistemin, öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik olarak sürdürülebilir ve uyarlanabilir bir yaklaşım sunduğunu fark ettik.

Bu yönde ilerlerken, belirli beceriler ve makineler için gerekli uygulamalı eğitim fırsatlarını sürdürüp sanal eğitimin olumlu yönlerini de devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hibrit model, daha fazla esnekliğe ve ölçeklendirilebilirliğe olanak sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin ve müşterilerimizin değişen beklentilerine de uyum sağlıyor.

Pandeminin öğrenme ve gelişime yönelik yaklaşımımız üzerindeki etkisi kayda değer oldu ve sanal eğitimin kabulünü ve uzun vadeli stratejimize entegrasyonunu hızlandırdı. Bu dönüşümün olasılıklarından heyecan duyuyoruz ve iş gücümüzün sürekli başarısını desteklemek için anlamlı, etkili ve erişilebilir öğrenim deneyimleri sunmayı taahhüt ediyoruz.