2020-08-07

Dünya genelinde faaliyet gösteren dondurma üreticisi, büyük bakım işlerinde maliyet açısından verimli bir yaklaşım benimseyerek ekipman performansını optimum seviyeye çıkardı

Genel bakımlar gibi büyük ölçekli bakım işlerinde yerinde mühendislik desteği personelin uzmanlığını artırıyor

Dünya genelinde rekabetçi özel marka segmentinde faaliyet gösteren bir dondurma üreticisi, ölçek ekonomisinde başarı elde ederek yüksek hacimlerde ürün üretip maliyetleri olabildiğince düşük seviyede tutmayı başardı. Şirket, kuruluşta yapılan modernizasyon çalışmaları ve çoğu personelin genç olması nedeniyle genel bakımlar gibi büyük çaplı bakım işleri, ekipmanlarda yapılacak ince ayarlar ve kendi kabiliyetini geliştirmesi için bir iş ortağına ihtiyaç duyuyordu.  

Kadrolu bir mühendisin (OSE) yönettiği Tetra Pak ekibi, tesis personeliyle birlikte çalışarak büyük bakım işlerini gerçekleştiriyor  

Sistem (Tetra Pak Bakım Sistemi) ve yıllık genel bakımlar ve ekipmanların ince ayarı gibi kapsamlı bakım işlerine odaklanır. Tetra Pak tesis içi mühendisi (OSE) her etkinliği koordine eder, gerekli tüm parçaların ve uzmanlığın mevcut olduğundan emin olur. OSE, tüm müşteri ekipleri için irtibat kişisidir ve etkinlik anında hızlıca karar alabilir. 

Her genel bakım; ekipman değerlendirmesi ve performans doğrulamasıyla başlar, böylece bakım durumu belirlenerek dikkat edilmesi gereken kalemler tespit edilir. Tetra Pak mühendisleri daha sonra ekipmanı personel operatörlerle birlikte tekrar birleştirir. OSE, tamamlanan her genel bakımdan sonra optimum performansın sağlanması için bir haftada daha tesiste kalır.  

Elde edilen sonuçlar

Tetra Pak desteği sayesinde tüm hatlarda boş dondurucu alanı %15 artırılarak genel bakımlar arasında atıl kalma süresi en aza indirildi.
TPS Uzmanı