Paraguay, içecek kartonlarının geri dönüşümüne yönelik ilk entegre tesis ile dönüm noktasını kutluyor

Paraguay, ilk içecek kartonu geri dönüşüm tesisini devreye alarak atık yönetimi çalışmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu tamamen entegre tesis, ülkenin döngüsel ekonomi ilkelerini desteklemeye yönelik kararlılığını gösteriyor1.

Genel bilgiler ve girişim: Kapsamlı bir çözümle doğru bir başlangıç

Bu geri dönüşüm tesisi kurulmadan önce Paraguay'da tüketim sonrası karton ambalajların geri dönüşümüne özel bir altyapı yoktu. Paraguay'da 2022 yılında faaliyete geçen ilk tüketim sonrası karton geri dönüşüm tesisi, içecek kartonlarının geri dönüşümüne yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Tesis, yılda 1500 tona kadar karton ambalaj işleme kapasitesine sahip.

Sonuçlar: Paketleme sektörü için kapalı döngü bir sistem

Tamamen entegre olan tesiste, karton ambalajlardan elde edilen malzemeler verimli bir şekilde yararlanılıyor. Paketlerden çıkan lifler geri dönüştürülerek ikincil paketleme ve (paketli ürünlerin depolanmasını, taşınmasını ve nakliyesini kolaylaştıran) paletleme için kağıt levhalar üretmek üzere yeniden kullanılıyor. Bu, karton ambalaj liflerinin paketleme sektörü içinde yeniden kullanıldığı kapalı döngü bir sistem oluşturuyor. Karton ambalajlardan elde edilen poliAl bileşenler, panolara ve fayanslara geri dönüştürülerek geri dönüştürülmüş malzemelere değer katıyor ve döngüsel ekonomiyi destekliyor.

Lifleri ve poliAl bileşenleri ikincil paketlemeye, panolara ve fayanslara geri dönüştüren tesis, geri dönüştürdüğü karton ambalajların çevresel ayak izini azaltırken döngüsel ekonomi ilkelerine örnek teşkil ediyor.

Geleceğe bakış: Gelecekteki geri dönüşüm girişimleri için değerli bir emsal

İlk tüketim sonrası karton geri dönüşüm tesisinin başarılı şekilde devreye alınması, Paraguay'ın atık yönetimi ilkeleri için bir örnek oluşturuyor. Ülke; geri dönüşüm girişimlerini genişleterek, stratejik iş birlikleri oluşturarak ve döngüsel ekonomiyi desteklemeye devam ederek bu başarıyı daha da artırabilir. Paraguay, devam eden kararlılık ile önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik ve çevresel yönetim alanında büyük adımlar atmaya devam edebilir.

1Döngüsel ekonomi, malzemelerin asla atık haline gelmediği ve geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kompostlama gibi proseslerle dolaşımda tutulduğu bir sistemi ifade eder. Ekonomik faaliyetleri sınırlı kaynakların tüketiminden ayrıştırarak çevresel zorlukların üstesinden gelir. Kaynak: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Paraguay'da içecek kartonları için ilk geri dönüşüm tesisi

Paraguay'ın içecek kartonlarına yönelik ilk entegre geri dönüşüm tesisi

Yer:
Paraguay

Daha fazla bilgi edinin:
Ricardo.Honorato@tetrapak.com